1. kwietnia

 0    54 schede    szarlotka72
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
About five years ago I quit my job.
inizia ad imparare
Około pięć lat temu rzuciłem pracę.
I was bored and I wanted to study.
inizia ad imparare
Byłem znudzony i chciałem się uczyć.
I went to university and I studied maths.
inizia ad imparare
Poszedłem na uniwersytet i studiowałem matematykę.
I graduated last year.
inizia ad imparare
Ukończyłam w ubiegłym roku.
Now I'm a maths teacher in a school.
inizia ad imparare
Teraz jestem nauczycielem matematyki w szkole.
My job isn't easy, but I really love it.
inizia ad imparare
Moja praca nie jest łatwa, ale ja naprawdę ją kocham.
When I was eighteen, I left home.
inizia ad imparare
Kiedy miałem osiemnaście lat, wyszedłem z domu.
I Found a house with a friend and we lived there for five years.
inizia ad imparare
Znalazłem dom z przyjacielem i mieszkaliśmy tam przez pięć lat.
Then I met someone special.
inizia ad imparare
Wtedy poznałam kogoś wyjątkowego.
We fall in love and got married.
inizia ad imparare
My zakochaliśmy się i pobrali.
That was three years ago.
inizia ad imparare
To było trzy lata temu.
And guess what!
inizia ad imparare
I zgadnij co!
Last year we had a baby!
inizia ad imparare
W ubiegłym roku mieliśmy dziecko!
Did Karl go to work after leaving school?
inizia ad imparare
Czy Karl poszedł do pracy po ukończeniu szkoły?
Did he go to university after leaving school?
inizia ad imparare
Poszedł na studia po ukończeniu szkoły?
Did he study IT?
inizia ad imparare
Czy on studiował IT?
What did he study?
inizia ad imparare
Co on studiował?
Did he study in the UK?
inizia ad imparare
Czy on studiował w Wielkiej Brytanii?
Did he study at Oxford?
inizia ad imparare
Czy on studiował w Oxfordzie?
Which university did he study at?
inizia ad imparare
Na którym uniwersytecie studiował?
How long did he study?
inizia ad imparare
Jak długo on studiował?
When did he leave university?
inizia ad imparare
Kiedy on opuścić uniwersytet?
What did he do after university?
inizia ad imparare
Co robił po studiach?
How long did he travel?
inizia ad imparare
Jak długo podróżować?
Was his first job with Microsoft?
inizia ad imparare
Była to jego pierwsza praca z Microsoft?
What was his first job?
inizia ad imparare
Jaka była jego pierwsza praca?
Where did he work before Microsoft?
inizia ad imparare
Gdzie pracował przed Microsoft?
How long did he work there?
inizia ad imparare
Jak długo on tam pracować?
What kind of company was it?
inizia ad imparare
Jakiej firmy to było?
When did he get his job for Microsoft?
inizia ad imparare
Kiedy dostał swoją pracę dla firmy Microsoft?
Where does he work now?
inizia ad imparare
Gdzie on teraz pracować?
Does he like it?
inizia ad imparare
Czy on to lubi?
stopped
inizia ad imparare
zatrzymał się
used
inizia ad imparare
używany, używał
wanted
inizia ad imparare
wanted in inglese
poszukiwany
graduated
inizia ad imparare
ukończył
studied
inizia ad imparare
Studiował
waited
inizia ad imparare
czekał
started
inizia ad imparare
rozpoczęty
leave left left
inizia ad imparare
pozostawić pozostawił Lewa
fall fell fallen
inizia ad imparare
spadek spadła spadła
awareness
inizia ad imparare
świadomość
aware
inizia ad imparare
świadomy
consolidation
inizia ad imparare
utrwalać
It's raining heavily
inizia ad imparare
Pada mocno
heavily
inizia ad imparare
ciężko
stir up
inizia ad imparare
wzniecać
unresolved problems
inizia ad imparare
nierozwiązane problemy
sorted!
inizia ad imparare
sortowane!
She told me:
inizia ad imparare
Powiedziała mi:
Calm down!
inizia ad imparare
Uspokój się!
Don't worry!
inizia ad imparare
Nie martw się!
Everything is going to be ok
inizia ad imparare
Wszystko będzie ok
chart, diagram
inizia ad imparare
Wykres, schemat

Devi essere accedere per pubblicare un commento.