12. Science&Technology

 0    163 schede    marek87
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
analiza
inizia ad imparare
analysis
archeolog
inizia ad imparare
archaeologist
archeologia
inizia ad imparare
archaeology
astronom
inizia ad imparare
astronomer
astronomia
inizia ad imparare
astronomy
biolog
inizia ad imparare
biologist
biologia
inizia ad imparare
Biology
chemik
inizia ad imparare
chemist
chemia
inizia ad imparare
Chemistry
wniosek, konkluzja
inizia ad imparare
conclusion
dane
inizia ad imparare
data
dowód
inizia ad imparare
evidence
eksperyment, doświadczenie
inizia ad imparare
experiment
wyniki eksperymentów
inizia ad imparare
findings
wzór, formuła
inizia ad imparare
formula
geolog
inizia ad imparare
geologist
geologia
inizia ad imparare
geology
hipoteza
inizia ad imparare
hypothesis
wynalazca
inizia ad imparare
inventor
językoznawca
inizia ad imparare
linguist
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
matematyk
inizia ad imparare
mathematician
matematyka
inizia ad imparare
Mathematics
obserwacje
inizia ad imparare
observations
psycholog
inizia ad imparare
psychologist
psychologia
inizia ad imparare
psychology
badania
inizia ad imparare
research
badacz
inizia ad imparare
researcher
socjolog
inizia ad imparare
sociologist
socjologia
inizia ad imparare
sociology
zoolog
inizia ad imparare
zoologist
zoologia
inizia ad imparare
zoology
być ekspertem w dziedzinie
inizia ad imparare
be an expert on / in
gromadzić informacje
inizia ad imparare
collect information
dojść do wniosku
inizia ad imparare
come to a conclusion
potwierdzić teorię
inizia ad imparare
confirm a theory
odkryć lekarstwo na (coś)
inizia ad imparare
discover a cure for (sth)
prowadzić badania
inizia ad imparare
do research
wymieniać informacje
inizia ad imparare
exchange information
badać przestrzeń kosmiczną
inizia ad imparare
explore space
stanąc w obliczu faktów
inizia ad imparare
face the facts
uzyskać informacje
inizia ad imparare
find information
otrzymać nagrodę
inizia ad imparare
get an award
wynaleźć (coś)
inizia ad imparare
invent (sth)
odkryć
inizia ad imparare
make a discovery
przewidywać
inizia ad imparare
make predictions
przeprowadzać doświadczenia / eksperymenty
inizia ad imparare
perform experiments
kalkulator
inizia ad imparare
calculator
płyta CD / DVD
inizia ad imparare
CD / DVD
urządzenie
inizia ad imparare
device
cyfrowy aparat fotograficzny
inizia ad imparare
Digital Camera
cyfrowy odtwarzacz audio
inizia ad imparare
digital music player
golarka elektryczna
inizia ad imparare
electric shaver
suszarka do włosów
inizia ad imparare
hair dryer
przemysł
inizia ad imparare
industry
żarówka
inizia ad imparare
light bulb
głośnik
inizia ad imparare
loudspeaker
mikroukład
inizia ad imparare
microchip
mikroskop
inizia ad imparare
microscope
kuchenka mikrofalowa
inizia ad imparare
microwave oven
telefon komórkowy
inizia ad imparare
mobile phone
nowoczesny styl życia
inizia ad imparare
modern lifestyle
netbook (mały, przenośny komputer osobisty)
inizia ad imparare
netbook
przenośny odtwarzacz DVD
inizia ad imparare
portable DVD player
znaczek pocztowy
inizia ad imparare
postage stamp
pilot
inizia ad imparare
remote control
robot
inizia ad imparare
robot
satelita
inizia ad imparare
satellite
antena satelitarna
inizia ad imparare
satellite dish
czujnik dymu
inizia ad imparare
smoke alarm
bateria słoneczna
inizia ad imparare
solar panel
telefon
inizia ad imparare
telephone
teleskop
inizia ad imparare
telescope
telewizor
inizia ad imparare
television
termostat
inizia ad imparare
thermostat
toster
inizia ad imparare
toaster
odkurzacz
inizia ad imparare
vacuum cleaner
gra wideo
inizia ad imparare
video game
bateria
inizia ad imparare
battery
etui
inizia ad imparare
case
ładowarka
inizia ad imparare
charger
samochodowy zestaw słuchawkowy
inizia ad imparare
hands-free set
blok klawiszy, klawiatura pomocnicza
inizia ad imparare
keypad
ekran, wyświetlacz
inizia ad imparare
screen
sprawdzić wiadomości głosowe
inizia ad imparare
check voice messages
komunikować się z
inizia ad imparare
communicate with
różnica między (czymś)
inizia ad imparare
difference between (sth)
jak złożyć / zmontować (coś)
inizia ad imparare
how to assemble (sth)
zostawić wiadomość dla (kogoś)
inizia ad imparare
leave a message for (sb)
słuchać muzyki / radia
inizia ad imparare
listen to music / to the radio
zatelefonować
inizia ad imparare
make a phone call
grać w gry komputerowe / puszczać muzykę
inizia ad imparare
play games / music
wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) / wiadomości multimedialne (MMS)
inizia ad imparare
send (SMS) text messages / (MMS) picture messages
ustawić budzik
inizia ad imparare
set the alarm clock
robić zdjęcia / kręcić filmy wideo
inizia ad imparare
take photos / videos
modernizować, wprowadzać nową wersję (np. oprogramowania)
inizia ad imparare
upgrade (sth)
oglądać film
inizia ad imparare
watch a movie
program antywirusowy / oprogramowanie antywirusowe
inizia ad imparare
antivirus programme / software
kopia zapasowa
inizia ad imparare
backup
napęd CD / DVD
inizia ad imparare
CD / DVD drive
dokument tu: w formie pliku
inizia ad imparare
document
adres e-mail
inizia ad imparare
email address
klawiatura
inizia ad imparare
keyboard
karta pamięci
inizia ad imparare
memory stick
modem
inizia ad imparare
modem
kompilacje różnych utworów muzycznych
inizia ad imparare
music compilations
drukarka
inizia ad imparare
printer
pojemnik na odpady przeznaczone do recyklingu
inizia ad imparare
recycle bin
skaner
inizia ad imparare
scanner
ekran, monitor, wyświetlacz
inizia ad imparare
screen
wyszukiwarka
inizia ad imparare
search engine
oprogramowanie
inizia ad imparare
software
głośniki
inizia ad imparare
speakers
wieża
inizia ad imparare
tower
port USB
inizia ad imparare
USB port
wirus
inizia ad imparare
virus
kamera internetowa
inizia ad imparare
webcam
witryna internetowa
inizia ad imparare
website
wejść do swojego konta mailowego
inizia ad imparare
access one's mail
załączy zdjęcia / pliki
inizia ad imparare
attach photos / files
rozmawiać za pośrednictwem Internetu
inizia ad imparare
chat online
kliknąć na
inizia ad imparare
click on (sth)
skomentować coś na blogu
inizia ad imparare
comment on a blog
podłączyć (coś) do (czegoś)
inizia ad imparare
connect (sth) to (sth)
skopiować plik
inizia ad imparare
copy a file
usunąć coś (z)
inizia ad imparare
delete (sth) from
zaprojektować witrynę internetową
inizia ad imparare
design a website
robić zakupy w sieci
inizia ad imparare
do online shopping
pobierać / ściągać pliki
inizia ad imparare
download files
zainstalować program
inizia ad imparare
install a programme
mieć dostęp do
inizia ad imparare
have access to (sth)
utracić (informacje / pliki)
inizia ad imparare
lose (information / files)
zrobić kopię (czegoś)
inizia ad imparare
make a copy of (sth)
zrobić / przechowywać kopie zapasowe
inizia ad imparare
make / keep backups
otworzyć plik / wiadomość email
inizia ad imparare
open a file / email
drukować listy
inizia ad imparare
print letters
ponownie sformatować twardy dysk
inizia ad imparare
reformat (a computer)
ponownie zainstalować (programy)
inizia ad imparare
reinstall (programmes)
usunąć coś z czegoś (np. dane z dysku)
inizia ad imparare
remove (sth) from (sth)
restartować, uruchomić ponownie
inizia ad imparare
restart
zachować (coś) w komputerze
inizia ad imparare
save (sth) onto a computer
przechowywać informacje / pliki w komputerze
inizia ad imparare
store information / files on a computer
udostępniać innym użytkownikom sieci relacje na żywo np. z tego co robimy w danej chwili, oglądać takie relacje
inizia ad imparare
stream live video
surfować po internecie
inizia ad imparare
surf the Net
przesyłać (pliki)
inizia ad imparare
transfer (files)
pisać listy na maszynie lub komputerze
inizia ad imparare
type letters
przesyłać zdjęcia
inizia ad imparare
upload pictures
zepsuć się
inizia ad imparare
break down
przeprowadzić (ekspreryment)
inizia ad imparare
carry out (an experiment)
wpaść na pomysł
inizia ad imparare
come up with an idea
odciąć zasilanie elektryczne, przerwać dostawę prądu
inizia ad imparare
cut of
rozgryźć, zrozumieć jak coś działa
inizia ad imparare
figure (sth) out
dowiedzieć się
inizia ad imparare
find out
wydzielać (ciepło / zapach)
inizia ad imparare
give off (heat / a smell)
utrzymywać kontakt (z kims)
inizia ad imparare
keep in touch (with sb)
zalogować / wylogować się
inizia ad imparare
log on / off
podłączyć do
inizia ad imparare
plug into
wyłączyć
inizia ad imparare
shut down
zalogować / wylogować się
inizia ad imparare
sign in / out
podpisać umowę
inizia ad imparare
sign up
włączyć / wyłączyć
inizia ad imparare
switch on / off
wyjąć, usunąć
inizia ad imparare
take out
włączyć / wyłączyć
inizia ad imparare
turn on / off

Devi essere accedere per pubblicare un commento.