13 listopada nowe

 0    40 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
technika (dziedzina)
inizia ad imparare
technics
eksploracja
inizia ad imparare
exploration
przeinstalować system
inizia ad imparare
reinstall the system
wyraźnie, jasno
inizia ad imparare
explicitly
teoretyczny, akademicki
inizia ad imparare
academic
latający spodek
inizia ad imparare
flying saucer
receptor
inizia ad imparare
receptor
biotechnologia
inizia ad imparare
biotechnology
bodziec
inizia ad imparare
impetus
pozaziemski
inizia ad imparare
extraterrestrial
ewolucyjny
inizia ad imparare
evolutionary
twierdzenie
inizia ad imparare
assertion
mikstura
inizia ad imparare
concoction
niespójny
inizia ad imparare
incoherent
rozróżniać, odróżniać
inizia ad imparare
differentiate
trudny do rozwiązania (problem); krnąbrny (o dziecku); nieustępliwy
inizia ad imparare
intractable
spożycie, zużycie
inizia ad imparare
intake
niewystarczający
inizia ad imparare
insufficient
palny (np. gaz)
inizia ad imparare
flammable
nierozwiązywalny (problem); nierozpuszczalny
inizia ad imparare
insoluble
dyfuzja
inizia ad imparare
diffusion
opar
inizia ad imparare
fume
nieostrożny
inizia ad imparare
incautious
zawiły, złożony, skomplikowany
inizia ad imparare
intricate
rtęć
inizia ad imparare
mercury
wystawienie, naświetlenie (rzeczownik)
inizia ad imparare
exposure
nie do pokonania, nie do przezwyciężenia
inizia ad imparare
insuperable
niedokładny, nieścisły
inizia ad imparare
inaccurate
lakmus
inizia ad imparare
litmus
kapać, lać kroplami
inizia ad imparare
drip
ołów
inizia ad imparare
lead
wapno
inizia ad imparare
lime
długofalowy
inizia ad imparare
long-wave
chlor
inizia ad imparare
chlorine
zastygnąć, zakrzepnąć (o cieczy)
inizia ad imparare
congeal
zrozumienie, pojmowanie
inizia ad imparare
comprehension
nawilżający
inizia ad imparare
moisturising
jądro
inizia ad imparare
nucleus
krystalizować
inizia ad imparare
crystallise
intensywność, nasilenie
inizia ad imparare
intensity

Devi essere accedere per pubblicare un commento.