2 część od Sławka

 0    120 schede    barbaragembalczyk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
- wiedzieć, znać
inizia ad imparare
know
- szybki, prędki
inizia ad imparare
quick
- wolny
inizia ad imparare
slow
- każdy
inizia ad imparare
every
- każdy
inizia ad imparare
everybody
- wszystko
inizia ad imparare
everything
- wszędzie
inizia ad imparare
everywhere
równocześnie, jednocześnie
inizia ad imparare
at the same thame
- deszcz
inizia ad imparare
rain
- parasolka
inizia ad imparare
umbrella
- zawsze
inizia ad imparare
always
- przeszły
inizia ad imparare
past
- czas (gramat)
inizia ad imparare
tense
- przed, temu
inizia ad imparare
ago
- wypełnić
inizia ad imparare
fill
- armia
inizia ad imparare
army
- sztuka
inizia ad imparare
art
- budować
inizia ad imparare
build
- zawierać
inizia ad imparare
contain
- razem
inizia ad imparare
together
- osobno
inizia ad imparare
apart
- droga
inizia ad imparare
road
- ulica
inizia ad imparare
street
- łączyć
inizia ad imparare
connect
- linia, zmarszczka
inizia ad imparare
line
- kolejka
inizia ad imparare
stand in line
- prosty
inizia ad imparare
straight
- krzywy, zgięty
inizia ad imparare
crooked
- butelka
inizia ad imparare
bottle
- rząd
inizia ad imparare
government
- prawo
inizia ad imparare
law
- serce
inizia ad imparare
heart
- głęboki
inizia ad imparare
deep
- palić
inizia ad imparare
smoke
- czekać
inizia ad imparare
wait
- kiedykolwiek
inizia ad imparare
ever
- na zawsze
inizia ad imparare
for ever
- nigdy
inizia ad imparare
never
- kwadrat, kwadratowa
inizia ad imparare
square
- koło
inizia ad imparare
circle
- okrągły, wokoło
inizia ad imparare
round
- interes
inizia ad imparare
business
- natura
inizia ad imparare
nature
- cena
inizia ad imparare
price
- krzak
inizia ad imparare
bush
- zagraniczny
inizia ad imparare
foreign
- potrząsnąć
inizia ad imparare
shake
- napój mleczny
inizia ad imparare
milk shake
- bezpośredni, prosty
inizia ad imparare
direct
- bezpośrednio, prosto
inizia ad imparare
directly
- metoda
inizia ad imparare
method
- to się nazywa
inizia ad imparare
it is called
- myśleć, sądzić
inizia ad imparare
think
- mniej więcej
inizia ad imparare
more or less
- akcent
inizia ad imparare
accent
- zależeć od...
inizia ad imparare
to depend on
- chmura
inizia ad imparare
cloud
- pamiętać
inizia ad imparare
remember
- zapomnieć
inizia ad imparare
forget
- prawie
inizia ad imparare
nearly
- prawie
inizia ad imparare
almost
- nie był/była/było
inizia ad imparare
wasn’t
- nie byłeś, -śmy, - ście, -li
inizia ad imparare
weren;t
- żona, żony
inizia ad imparare
wife, wifes
- czasami, niekiedy
inizia ad imparare
sometimes
- szybko
inizia ad imparare
quickly
- wolno
inizia ad imparare
slowly
- przysłówek
inizia ad imparare
adverb
- myśliciel
inizia ad imparare
thinker
- pisarz
inizia ad imparare
writer
- pole
inizia ad imparare
field
- wzrastać
inizia ad imparare
increase
- bitwa
inizia ad imparare
battle
- wojna
inizia ad imparare
war
- nad, powyżej
inizia ad imparare
over
- skontaktować się, stykać się
inizia ad imparare
contact
- przedmiot, obiekt
inizia ad imparare
object
- pomysł, idea
inizia ad imparare
idea
- często
inizia ad imparare
often
- rzadko
inizia ad imparare
seldom
- teatr
inizia ad imparare
theatre
- publiczny
inizia ad imparare
public
- pokazać
inizia ad imparare
show
- zabić
inizia ad imparare
kill
- królowa
inizia ad imparare
queen
- krew
inizia ad imparare
blood
- rozumieć
inizia ad imparare
understand
- ściśle, dokładnie, właśnie
inizia ad imparare
exactly
- przykro mi, przepraszam
inizia ad imparare
I am sorry
- czas przeszły od „to do”
inizia ad imparare
did
- kształt, forma, formować
inizia ad imparare
form
- regularny
inizia ad imparare
regular
- jak
inizia ad imparare
how
- drzewo
inizia ad imparare
tree
farm
inizia ad imparare
- farma, gospodarstwo
- pokój
inizia ad imparare
peace
- miara, mierzyć
inizia ad imparare
measure
- ilość
inizia ad imparare
quantity
- płacić
inizia ad imparare
pay
along
inizia ad imparare
- wzdłuż
- droga, sposób
inizia ad imparare
way
- jak często
inizia ad imparare
how often
- zdrowie
inizia ad imparare
health
- zdrowy
inizia ad imparare
healthy
- niezdrowy, ryzykowny
inizia ad imparare
unhealthy
- węgiel
inizia ad imparare
coal
- decydować
inizia ad imparare
decide
- wyjaśnić
inizia ad imparare
explain
- niebo
inizia ad imparare
heaven
hell
inizia ad imparare
- piekło
- zgodzić się
inizia ad imparare
agree
- dodawać
inizia ad imparare
add
- skoczyć
inizia ad imparare
jump
- róg, kąt
inizia ad imparare
corner
- w, przy
inizia ad imparare
at
- statek
inizia ad imparare
ship
- prawie
inizia ad imparare
almost
- biuro
inizia ad imparare
office
- głos
inizia ad imparare
voice
- zacząć się
inizia ad imparare
start

Devi essere accedere per pubblicare un commento.