4unit jobs

 0    221 schede    badi
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
accountant
inizia ad imparare
księgowy
Art restorer
inizia ad imparare
konserwator dzieł sztuki
babysitter
inizia ad imparare
opiekunka do dziecka
bank cashier
inizia ad imparare
Kasjer banku
barrister
inizia ad imparare
(UK) adwokat
beautician
inizia ad imparare
kosmetyczka
civil servant
inizia ad imparare
urzędnik państwowy
composer
inizia ad imparare
kompozytor
construction worker
inizia ad imparare
murarz/ robotnik budowlany
counsellor
inizia ad imparare
psycholog
customer service advisor
inizia ad imparare
pracownik działu obsługi klient
dustman
inizia ad imparare
śmieciarz
refuse collector
inizia ad imparare
śmieciarz
Fashion designer
inizia ad imparare
Projektant mody
fitness instructor
inizia ad imparare
instruktor fitness
flight attendant
inizia ad imparare
stewardessa
graphic designer
inizia ad imparare
grafik
insurance agent
inizia ad imparare
agent ubezpieczeniowy
interpreter
inizia ad imparare
tłumacz ustny
museum curator
inizia ad imparare
Kurator muzeum
nurse
inizia ad imparare
pielęgniarka
plumber
inizia ad imparare
hydraulik
receptionist
inizia ad imparare
recepcjonista/recepcjonistka
sales rep
inizia ad imparare
Przedstawiciel handlowy
sales representative
inizia ad imparare
przedstawiciel handlowy
software designer
inizia ad imparare
programista
stockbroker
inizia ad imparare
makler giełdowy
traffic warden
inizia ad imparare
kontlorer opłat parkingowych/ste miejska
translator
inizia ad imparare
tłumacz pisemny
travel agent
inizia ad imparare
pracownik biura podróży
truck driver
inizia ad imparare
kierowca ciężarówki
web designer
inizia ad imparare
projektant stron www
badly-paid
inizia ad imparare
słabo płatna
Blue-collar
inizia ad imparare
pracownik fiZyczny
caring
inizia ad imparare
zwiąZany z opieką
challenging
inizia ad imparare
trudny, stanowiący wyzwanie
creative
inizia ad imparare
twórczy
demanding
inizia ad imparare
wymagający
full-time
inizia ad imparare
pełen etat
hight-powered
inizia ad imparare
odpowiedzialny, ważny
lucrative
inizia ad imparare
dobrze płatna / lukratywna
manual
inizia ad imparare
fizyczny/ręcZny
part-time
inizia ad imparare
w niepełnym wymiarze godzin/niepełny etat
menial
inizia ad imparare
niewymagajacy kwalfikacji
permanent
inizia ad imparare
stały
profitable
inizia ad imparare
dochodowy
repetitive
inizia ad imparare
monotonny
rewarding
inizia ad imparare
satysfakcjonujący / opłacalny
temporary
inizia ad imparare
Tymczasowy
voluntary
inizia ad imparare
charytatywny
well-paid
inizia ad imparare
dobrze płatna
white-collar
inizia ad imparare
umysłowa praca itd
accounts
inizia ad imparare
dział księgowości
customer service
inizia ad imparare
dział obsługi klienta
Human resources
inizia ad imparare
dział kadr
marketing
inizia ad imparare
dział marketingu
Public relations
inizia ad imparare
dział kreujacy wiZerunek firmy
research &development
inizia ad imparare
dział Badania i Rozwój
sales
inizia ad imparare
dział sprzedaży
apprentice
inizia ad imparare
czeladnik
boss
inizia ad imparare
szef
CEO(chief executive officer)
inizia ad imparare
dyrektor zarzadzajacy
co-worker
inizia ad imparare
współpracownik
colleague
inizia ad imparare
kolega lub koleżanka z pracy
finance director
inizia ad imparare
Dyrektor Finansowy
intern
inizia ad imparare
stażysta
interviewer
inizia ad imparare
osoba przeprowadzająca rozmowy kwalifikacyjne
linę manager
inizia ad imparare
bezpośredni przełożony
management
inizia ad imparare
zarząd
managing director
inizia ad imparare
dyrektor zarządzający/nie skrót
PA (Personal assistant)
inizia ad imparare
PA (osobisty asystent)
recruiter
inizia ad imparare
osoba rekrutująca pracowników
staff
inizia ad imparare
personel
subordinate
inizia ad imparare
podwładny
superior
inizia ad imparare
przełożony zwierzchnik
trainee
inizia ad imparare
praktykant/osoba w trakcie szkolenia
volunteer
inizia ad imparare
wolontariusz
workaholic
inizia ad imparare
pracoholik
(annual) bonus
inizia ad imparare
(Roczne) premia
(annual) income
inizia ad imparare
(Roczny dochód
back pay
inizia ad imparare
zaległa zapłata
child benefit
inizia ad imparare
zasiłek na dzieci
commission
inizia ad imparare
prowizja
earn
inizia ad imparare
zarabiać
interest
inizia ad imparare
odsetki
on the dole
inizia ad imparare
na zasiłku
pay
inizia ad imparare
płaca
pay rise
inizia ad imparare
podwyżka
pension
inizia ad imparare
emerytura
pension plan
inizia ad imparare
plan emerytalny
profit
inizia ad imparare
zysk zarobek
salary slip
inizia ad imparare
pasek wynagrodzenia
shares
inizia ad imparare
udziały akcje
(starting) salary
inizia ad imparare
(pocZątkowe) wynagrodzenie
tip
inizia ad imparare
napiwek
unemployment benefit/dole
inizia ad imparare
zasiłek dla bezrobotnych
wage
inizia ad imparare
płaca / zarobki tygodniowa godzinna
employ
inizia ad imparare
zatrudniać
employee
inizia ad imparare
pracownik
employer
inizia ad imparare
pracodawca
employment
inizia ad imparare
zatrudnienie
get on with your work
inizia ad imparare
kontynuować pracę
work for (a company)
inizia ad imparare
pracować w firmie
workplace
inizia ad imparare
miejsce pracy
apply for the position of
inizia ad imparare
ubiegać się o prace na stanowisku
candidate
inizia ad imparare
kandydat
career choice
inizia ad imparare
wybór zawodu
career in
inizia ad imparare
kariera w jakiejś dZieDzinie
contract
inizia ad imparare
umowa
employment agency
inizia ad imparare
agencja pośrednictwa pracy
employment prospects
inizia ad imparare
perspektywy zatrudnienia
enter the job/labour market
inizia ad imparare
wejść na rynek pracy
Job centre
inizia ad imparare
urZąd pracy
Job interview
inizia ad imparare
Rozmowa kwalifikacyjna
Job offer
inizia ad imparare
Oferta pracy
position/post
inizia ad imparare
posada
reference
inizia ad imparare
referencje
recruitment process
inizia ad imparare
proces rekrutacji
requirements
inizia ad imparare
wymagania
take on/hire
inizia ad imparare
zatrudnić
the Job involves
inizia ad imparare
Praca polega na
vacancy
inizia ad imparare
wakat
achievment
inizia ad imparare
osiągnięcie
be fluent in
inizia ad imparare
biegle znać
committed
inizia ad imparare
oddany zaangażowany
communication skills
inizia ad imparare
umiejętności komunikacyjne
competent
inizia ad imparare
kompetentny
conscientious
inizia ad imparare
sumienny skrupulatny
efficient
inizia ad imparare
wydajny
experience in a field
inizia ad imparare
doświadczenie w dziedzinie
flexibility
inizia ad imparare
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
goal-oriented
inizia ad imparare
nastawiany na cel
highly skilled/qualified/motivated
inizia ad imparare
wysokich umiejętności / kwalifikacjach / motywowane
industrious
inizia ad imparare
prPrzedsiębiOrczy
initiative
inizia ad imparare
inicjatywa
Job experience
inizia ad imparare
Doświadczenie zawodowe
proactive
inizia ad imparare
aktywny pełen inicjatyw
qualifications
inizia ad imparare
kwalifikacje
reliable
inizia ad imparare
solidny/nie zawodny
well-organised
inizia ad imparare
dobrze zorganizowany
well-trained
inizia ad imparare
dobrze wyszkolony
work well under pressure
inizia ad imparare
umieć pracowac pod presją
working knowledge of sth
inizia ad imparare
praktyczna znajomość czegoś
administrative work
inizia ad imparare
kierowAnie zarządzanie
be in charge
inizia ad imparare
odpowiedzialna za / nadzorować/być szefem
deal with
inizia ad imparare
zajmować się czymś
delegate
inizia ad imparare
roZdzielac obowiązki
go away on business
inizia ad imparare
wyjeżdŻać służbowo
keep the books
inizia ad imparare
prowadzi księgowosc
lead a team
inizia ad imparare
stać na cZele Zespołu
management
inizia ad imparare
zarządzanie
meet deadlines
inizia ad imparare
dotrzYmywac terminów
perform Job duties
inizia ad imparare
wykonywanie obowiązków służbowych
review sb's performance
inizia ad imparare
ocenic wyniki cZyjeja pracy
supervise
inizia ad imparare
nadzorować kontrolować
take calls
inizia ad imparare
odbieranie połączeń
work in a team
inizia ad imparare
,pracowac w zespole
work on your own
inizia ad imparare
pracować samodzielnie działać na własną rękę
work to tight deadlines
inizia ad imparare
pracowac dotrzymujac napiętych terminach
work overtime
inizia ad imparare
Praca w godzinach nadliczbowych
do overtime
inizia ad imparare
pracować w nadgodzinach
learn on the job
inizia ad imparare
uczyć się zawodu w praktyce
Professional development
inizia ad imparare
Rozwój zawodowy
retrain
inizia ad imparare
przekwalifikować sie
workshops
inizia ad imparare
warsztaty
Asap
inizia ad imparare
Jak najszybciej
fyeo
inizia ad imparare
poufne/do rąk własnych
fyi
inizia ad imparare
do twojej wiadomości
be promoted
inizia ad imparare
awansowac
Company car
inizia ad imparare
Samochód służbowy
flexible working hours/ flexi time
inizia ad imparare
elastyczny czas pracy /
(go on) a leave
inizia ad imparare
(pójść) na urlop/zwolnienie
holiday pay
inizia ad imparare
wynagrodzenie za czas urlopu
Job satisfaction
inizia ad imparare
zadowolenie z Pracy
Job security
inizia ad imparare
pewność stałego zatrudniienia
lunch hour
inizia ad imparare
przerwa na lunch
maternity/paternity leave
inizia ad imparare
Urlop macierzyński / ojcowski
perks
inizia ad imparare
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
fringe benefits
inizia ad imparare
świadczenia dodstkowe że strony pracodawcy
prospects of promotion
inizia ad imparare
perspektywy awansu
sick leave
inizia ad imparare
zwolnienie lekarskie
sick pay
inizia ad imparare
zasiłek chorobowy/ wynagrodzenie za czaś choroby
take time off
inizia ad imparare
wziąć wolne
take a day off
inizia ad imparare
wziąć dzień wolny
work-life balance
inizia ad imparare
równowaga pracy i życia (prywatnego)
be self-employed
inizia ad imparare
pracowac na własny rachunek
build up your own business
inizia ad imparare
stworzyć własną firme
do freelance work
inizia ad imparare
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenie
do odd jobs
inizia ad imparare
pracować dorywczo
Run your own business
inizia ad imparare
prowadZić firme
set up (a Company)
inizia ad imparare
założyć firmę)
work from home
inizia ad imparare
pracować zdalnie z domu
(early) retirement
inizia ad imparare
(wcześniejsza) emerytura
hand in your resignation/notice
inizia ad imparare
złożyć rezygnacje / wypowiedzenie
Job loss
inizia ad imparare
utrata pracy
lay off
inizia ad imparare
zwolnić z pracy
make redundant
inizia ad imparare
zwolnić/ zredukować
quit/resign
inizia ad imparare
zwolnić się
redundancy
inizia ad imparare
redukcja etatów
retire
inizia ad imparare
przejść na emeryturę
sack/give the sack/fire
inizia ad imparare
wyrzucić z pracy
voluntary redundancy
inizia ad imparare
dobrowolne odejście Z pracy
cheap labour
inizia ad imparare
tania siła robocza
exploit
inizia ad imparare
wyzyskiwac
joblessness/unemployment
inizia ad imparare
bezrobocie / bezrobocie
jobless/unemployed
inizia ad imparare
bezrobotny
labour costs
inizia ad imparare
koszty pracy
outsource
inizia ad imparare
przekazywać produkcję innym fimom
overworked
inizia ad imparare
przepracowany
sit in
inizia ad imparare
strajk okupacyjny
strike
inizia ad imparare
strajk
the unemployed
inizia ad imparare
bezrobotni
Trade Union
inizia ad imparare
Związek Zawodowy
big fish
inizia ad imparare
Gruba ryba
call it a day
inizia ad imparare
zakończyć pracę(na dany dzień)
climb the Corporate ladder
inizia ad imparare
wspinać się po sZczeblach kariery
learn the ropes
inizia ad imparare
naucZyć się fachu
pull a few strings
inizia ad imparare
wykorzystać nieformalne kontakty
pull your weight
inizia ad imparare
przyłożyć sie
red tape
inizia ad imparare
biurokracja
think on your feet
inizia ad imparare
podejmować sYbkie decyZję

Devi essere accedere per pubblicare un commento.