5D SPEAKING

 0    20 schede    julialewandowska08
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
potoczny (hiszpański)
inizia ad imparare
conversational (Spanish)
rozwijać swoje umiejętności
inizia ad imparare
develop skills
osoba szybko i łatwo ucząca się
inizia ad imparare
fast learner
trudno (komuś) coś zrobić
inizia ad imparare
find it difficult to do something
pismo odręczne
inizia ad imparare
handwriting
mieć łatwość nawiązywania kontaktów / dobrze posługiwać się językiem angielskim / mieć zdolności organizacyjne
inizia ad imparare
have good communication / English / organizational skills
nieistotny, niezwiązany z tematem
inizia ad imparare
irrelevant
uważnie zarządzać swoim czasem
inizia ad imparare
manage your time carefully
dotrzymywać terminów
inizia ad imparare
meet the deadlines
staranny, schludny
inizia ad imparare
neat
staż, praktyka zawodowa
inizia ad imparare
placement
praca domowa, zadanie domowe
inizia ad imparare
schoolwork
mający silną motywacje wewnętrzną
inizia ad imparare
self-motivated
rowiązać problem
inizia ad imparare
solve a problem
mocne i słabe strony
inizia ad imparare
strengths and weaknesses
pisać na komputerze
inizia ad imparare
type
umiejętność pisania na komputerze / komunikatywność / umiejętność wystąpień publicznych
inizia ad imparare
typing / communication / public speaking skills
chyba że, jeśli nie
inizia ad imparare
unless
terminarz tygodniowy
inizia ad imparare
weekly planner
potrafić pracować pod presją terminu / w zespole
inizia ad imparare
work well under pressure / in a team

Devi essere accedere per pubblicare un commento.