9.07.2020 - 13.07.2020

 0    268 schede    mygakatarzyna
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Gemeinsam
inizia ad imparare
Razem
dick
Das Buch war mit einer dicken Staubschicht bedeckt.
inizia ad imparare
gruby
Książka pokryta była grubą warstwą kurzu.
dunn
Dieses Messer hat eine dünne Klinge.
inizia ad imparare
cienki
Ten nóż ma cienkie ostrze.
stark
Sara hat starke Rückenschmerzen und will zu Hause bleiben.
inizia ad imparare
silny
Sara ma silny ból pleców i chce zostać w domu.
Herz-Kreislsufsystem
inizia ad imparare
Układu sercowo-naczyniowego
die Abwehrkräfte
inizia ad imparare
układ odpornościowy
verschieden
Es gibt hier verschiedene Schokoladensorten.
inizia ad imparare
różny
Są tu różne rodzaje czekolady.
Bekannten
inizia ad imparare
Znajomi
eher
inizia ad imparare
raczej
zufällig
Die ganze Zeit habe ich unser zufälliges Treffen im Kopf...
inizia ad imparare
przypadkowy
Cały czas myślę o naszym przypadkowym spotkaniu.
verabreden
inizia ad imparare
zorganizować
sprechen über dies und das
inizia ad imparare
mówić o tym i tamtym
entwickeln sich zu D
inizia ad imparare
rozwijać się w D.
entwickeln
Um dich zu entwickeln, musst du ständig neues Wissen aneignen.
inizia ad imparare
rozwijać
Żeby się rozwijać, musisz ciągle zdobywać nową wiedzę.
mehrmals
inizia ad imparare
kilka razy
der Kindergartenfreund
inizia ad imparare
przyjaciel z przedszkola
begleiten
inizia ad imparare
towarzyszyć
allerdings
inizia ad imparare
jednak
bestimmt
inizia ad imparare
z pewnością
bestimmte Waren
inizia ad imparare
niektóre towary
das Übergang
inizia ad imparare
przejście
haüfig
inizia ad imparare
często
der Austausch
inizia ad imparare
wymiana
trennen sich
inizia ad imparare
dzielić
unterschiedlich
inizia ad imparare
inny
eingeschlagen
inizia ad imparare
rozbity
wer viele virtuelle Freunde hat, gilt als beliebt und in
inizia ad imparare
kto ma wielu wirtualnych przyjaciół, jest uważany za popularny i w
plötzlich
inizia ad imparare
nagle
dinge
inizia ad imparare
rzeczy
anvertrauen
Wir vertrauen unsere Sicherheit der Polizei an.
inizia ad imparare
powierzyć
Powierzamy nasze bezpieczeństwo policji.
Neuigkeit die /-en
inizia ad imparare
Aktualności
Andererseit ist es ja auch toll, das man durch das Posten von Neuigkeiten immer weiß, was grade so im Leben seiner Freunde los ist, ohne dass man sich ständig sieht
inizia ad imparare
Z drugiej strony to wspaniale, że publikując wiadomości, zawsze wiesz, co dzieje się w życiu Twoich znajomych, bez ciągłego widywania się
die weiter Weg wohnen
inizia ad imparare
którzy mieszkają daleko
begleiten / führen
inizia ad imparare
towarzyszyć / prowadzić
ohne Begleitung
inizia ad imparare
bez towarzystwa
Begleiter/-in, der/die, -/-nen
inizia ad imparare
Osoba towarzysząca
Flugbegleiter
inizia ad imparare
Stewardes
langfristig
Es wäre nett, wenn ich langfristige Pläne machen könnte, aber jetzt lebe ich einfach von Tag zu Tag.
inizia ad imparare
długoterminowy
Byłoby miło, gdybym mógł robić długoterminowe plany, ale teraz żyję po prostu z dnia na dzień.
wir sind schon zusammen zur Grundschule gegangen
inizia ad imparare
poszliśmy razem do szkoły podstawowej
Aber mit einer guten Freundin sollte man sich auch streiten können, ohne dass die Freundschaft zerbricht
inizia ad imparare
Ale powinieneś także umieć pokłócić się z dobrym przyjacielem bez zrywania przyjaźni
beruflichen
inizia ad imparare
profesjonalny
verändert
inizia ad imparare
zmienione
enge Freunde
inizia ad imparare
bliscy przyjaciele
aber man kann einfach mit vielen Leuten in Kontakt sein und auf dem Laufenden bleiben
inizia ad imparare
ale możesz po prostu być w kontakcie z wieloma osobami i być na bieżąco
eigentlich
inizia ad imparare
właściwie
verlassen sich auf A
inizia ad imparare
polegać na A.
egal was ist passiert
inizia ad imparare
nie ważne co się stało
halt mich auf dem laufenden
inizia ad imparare
informuj mnie na bieżąco
sich aufeinander verlassen
inizia ad imparare
polegać na sobie
im Gegensatz zur Familie kann man sich Freunde aussuchen
inizia ad imparare
w przeciwieństwie do rodziny możesz wybierać przyjaciół
vertrauen
inizia ad imparare
zaufanie
ehrlich
Meine Tante ist eine sehr ehrliche Person.
inizia ad imparare
uczciwy
Moja ciocia jest bardzo uczciwą osobą.
das man immer ehrlich zueinander ist
inizia ad imparare
że zawsze jesteście ze sobą szczerzy
reden von
dativ
inizia ad imparare
rozmawiać o
ich schicke dir
inizia ad imparare
wysyłam Ci
ich schicke an dich
inizia ad imparare
wysłałem do Ciebie
der Ertrinken
inizia ad imparare
utonięcie
retten
Das ist der Mann, der meine Katze gerettet hat.
inizia ad imparare
ratować
To jest mężczyzna, który uratował mojego kota.
die Ereignisse
inizia ad imparare
wydarzenia
untergehen
inizia ad imparare
tonąć (o statku)
kämpfen
Die Truppen kämpfen seit Wochen.
inizia ad imparare
walczyć
Oddziały walczą od tygodni.
überlegen
Ich überlege, wohin in die Ferien zu fahren.
inizia ad imparare
zastanawiać się
Zastanawiam się, dokąd wyjechać na wakacje.
fassen
inizia ad imparare
chwycić
versuchen
Versuch selbst das zu kochen!
inizia ad imparare
próbować
Spróbuj ugotować to sam!
herauszuziehen
inizia ad imparare
wyciągać
die Kraft
inizia ad imparare
siła
errichten
inizia ad imparare
wyprostowany
ehernamtlich
inizia ad imparare
dobrowolny
dankbar
Ich werde dir immer dankbar für die Hilfe, die du geleistet hast.
inizia ad imparare
wdzięczny
Zawsze będę ci wdzięczny za pomoc, jakiej udzieliłeś.
abwechslungsreich
inizia ad imparare
zróżnicowany
unterschiedlichen
inizia ad imparare
różne
verschwiegen
inizia ad imparare
wstrzymany
er sagt mir die Wahrheiteine gute Freundin Teil gerne mitanderen
inizia ad imparare
lubi mówić mi prawdę o tym, że dobry przyjaciel dzieli się z innymi
Tom will seine Ziele erreichen Sonja und Marion gehen oft zusammen ins Fitnesstudio
inizia ad imparare
Tomek chce osiągnąć swoje cele, Sonja i Marion często chodzą razem na siłownię
Patrick ist in seiner Freizeit sehr aktiv
inizia ad imparare
Patrick jest bardzo aktywny w swoim wolnym czasie
du akzeptiert auch andere Meinungen
inizia ad imparare
akceptujesz także inne opinie
meine Freundin erzählt sehr lustige Geschichten
inizia ad imparare
moja dziewczyna opowiada bardzo śmieszne historie
mein Ältester Freund weiß sehr viele Dinge
inizia ad imparare
mój najstarszy przyjaciel wie wiele rzeczy
der Mut
inizia ad imparare
odwaga
einsetzen
inizia ad imparare
wstawić
unglaublich
inizia ad imparare
niesamowite
Heldentat
inizia ad imparare
Wyczyn
fallen
inizia ad imparare
spadać, upadać
einfallen
inizia ad imparare
wymyślić
geleistet
inizia ad imparare
znakomity
vereinfachen
inizia ad imparare
uprościć
einsetzen sich für
inizia ad imparare
stanąć w obronie
die Tat
inizia ad imparare
fakt
einfacher machen
inizia ad imparare
Ułatwić to
ohne das Haus zu verlassen
inizia ad imparare
bez wychodzenia z domu
sich engagieren
Wie kann ich mich für den Umweltschutz engagieren?
inizia ad imparare
zaangażować
Jak mogę zaangażować się w ochronę środowiska?
vollbracht
inizia ad imparare
znakomity
die Gesellschaft
inizia ad imparare
społeczeństwo
diejenigen
inizia ad imparare
te
enerkannt
inizia ad imparare
rozpoznany
anerkannt
Michael Bublé ist ein anerkannter Musiker.
inizia ad imparare
uznany / ceniony
Michael Bublé jest uznanym muzykiem.
ich habe jedenfalls selten erlebt, dass im privaten Kreis oder in der Nachbarschaft jemand für seinen selbstlosen Einsatz wurde
inizia ad imparare
W każdym razie rzadko widziałem, aby ktoś w prywatnych kręgach lub w sąsiedztwie stał się kimś z powodu swojego bezinteresownego zaangażowania
zum Beispiel für seine ehrenamtliche Tätigkeit beim roten Kreuz oder einem ähnlichen Verein
inizia ad imparare
na przykład za wolontariat w Czerwonym Krzyżu lub podobnym stowarzyszeniu
gesellschaftliche Grundwerte
inizia ad imparare
podstawowe wartości społeczne
gesellschaftliche Anerkennung
inizia ad imparare
uznanie społeczne
wenn ich an Helden denke, dann fallen mir sofort dir Hauptfiguren aus Geschichten, Legenden, Sagen oder Filmen ein
inizia ad imparare
Kiedy myślę o bohaterach, od razu myślisz o głównych bohaterach opowieści, legend, sag lub filmów
die meist über Kräfte verfügen, die weit über die eines normalen Menschen hinausgehen
inizia ad imparare
którzy zwykle mają moce znacznie wykraczające poza uprawnienia normalnej osoby
nur dadurch waren sie zu Heldentaten fähig, die ihnen Ruhm und Anerkennung eingebracht haben
inizia ad imparare
tylko w ten sposób byli zdolni do heroicznych czynów, które przyniosły im sławę i uznanie
heute wird die Bezeichnung Held zu schnell verwendet. die Heldentat ist heute oft eine ganz gewöhnliche Tat
inizia ad imparare
dziś termin „bohater” jest używany zbyt szybko. czyn heroiczny jest dziś często zwykłym aktem
verwirklichen
inizia ad imparare
wprowadzać w czyn / realizować coś
einmalig
inizia ad imparare
jednorazowy
nicht dauerhaft
inizia ad imparare
nie na zawsze
die Dimension
inizia ad imparare
wymiar
wirken auf
Das Rauchen wirkt negativ auf die Herzfunktion.
inizia ad imparare
działać na
Palenie papierosów działa negatywnie na pracę serca.
gesamten Lebensstil
inizia ad imparare
cały styl życia
die Persönlichkeit
inizia ad imparare
osobowość
Sie wirken sich auf den gesamten Lebensstil, sogar auf die Persönlichkeit des Menschen aus
inizia ad imparare
Wpływają na cały styl życia, a nawet na osobowość osoby
der Großraumbüro
inizia ad imparare
biuro na planie otwartym
um den Traum zu verwirklichen, musste alles Bisherige und Bekannte zurücklassen werden
inizia ad imparare
Aby marzenie się spełniło, trzeba było zostawić wszystko, co wcześniej było znane i znane
wie sieht mein eigener Traum genau aus
inizia ad imparare
jak dokładnie wygląda moje własne marzenie?
was muss ich dafür ändern und will ich das
inizia ad imparare
co muszę zmienić i czy tego chcę
wie stelle ich mir die konkrete Umsetzung vor
inizia ad imparare
jak wyobrażam sobie konkretne wdrożenie
unterstützen
Unterstützt du meine Kandidatur?
inizia ad imparare
wspierać
Wesprzesz moją kandydaturę?
eigenen
inizia ad imparare
posiadać
überzeugen
Wie hast du es geschafft, sie zu überzeugen?
inizia ad imparare
przekonywać
Jak udało ci się ich przekonać?
wer den eigenen Traum verwirklichen will, muss zuerst einmal überzeugt sein, das Richtige zu tun
inizia ad imparare
Jeśli chcesz zrealizować swoje marzenie, najpierw musisz być przekonany, że postępujesz właściwie
Schritt für Schritt
inizia ad imparare
Krok po kroku
umsetzen
inizia ad imparare
wdrożyć
das soziale Umfeld sollte auf jeden Fall integriert werden
inizia ad imparare
zdecydowanie należy zintegrować środowisko społeczne
und man muss mit Niederlagen leben können
inizia ad imparare
i musicie być w stanie żyć z porażkami
nicht jeden Schritt klappt sofort
inizia ad imparare
nie każdy krok działa od razu
die Hartnäckigkeit
inizia ad imparare
wytrwałość
erleben
inizia ad imparare
doświadczenie
aber auch die Leidenschaft für den eigenen Traum sind sehr hilfreich für die Umsetzung
inizia ad imparare
ale także pasja do własnego marzenia jest bardzo pomocna w realizacji
das Ehepaar
inizia ad imparare
małżeństwo (para małżeńska)
die Auswanderung
inizia ad imparare
emigracja
viel wichtiger ist Ihnen aber, Menschen in der Beratung vor Illusionen und späteren Enttäuschungen zu bewahren
inizia ad imparare
Jednak o wiele ważniejsze jest, aby chronić ludzi przed złudzeniami i późniejszymi rozczarowaniami podczas doradzania
die ganz besondere Leistung vollbracht hat und sich eben durch diese Leistung auszeichnet
inizia ad imparare
który osiągnął bardzo szczególne osiągnięcie i charakteryzuje się tym osiągnięciem
entdecken
Die Wikinger haben Amerika entdeckt.
inizia ad imparare
odkrywać
Wikingowie odkryli Amerykę.
das Verdienst
inizia ad imparare
zasługa
berechtigt
Der Erbe ist dazu berechtigt, die Erbschaft auszuschlagen.
inizia ad imparare
uprawniony
Spadkobierca jest uprawniony do tego, by odrzucić spadek.
Verdienst berechtigt meiner Meinung nach dazu, einen Menschen als Helden zu bezeichnen
inizia ad imparare
Moim zdaniem zasługa uzasadnia nazywanie człowieka bohaterem
das Wohl
inizia ad imparare
dobre samopoczucie
denen das wohl anderer Leute genauso wichtig ist wie das eigene
inizia ad imparare
dla których interesy innych ludzi są tak samo ważne jak ich własne
Dazu gehören aus meiner Sicht Menschen, die nicht wegschauen, wenn jemand auf der Straße bedroht wird oder in Gefahr ist
inizia ad imparare
Moim zdaniem dotyczy to również osób, które nie odwracają wzroku, gdy ktoś jest zagrożony lub grozi im niebezpieczeństwo na ulicy
Menschen, die sich einmischen und dadurch vielleicht auch etwas riskieren
inizia ad imparare
Ludzi, którzy się w to angażują i mogą coś zaryzykować
Leute, die Zivilcourage haben
inizia ad imparare
Ludzi, którzy mają odwagę cywilną
der Unfallverursacher
inizia ad imparare
przyczyna wypadku
die Straßensperrung
inizia ad imparare
zamknięcie drogi
das Aufsehen
inizia ad imparare
uczucie
dem leicht verletzten
inizia ad imparare
lekko ranny
die Zuhörern
inizia ad imparare
słuchacze
die Rechnung
Benötigst du eine getrennte Rechnung für das Auto?
inizia ad imparare
faktura
Potrzebujesz osobnej faktury za samochód?
die Weiterfahrt
inizia ad imparare
dalsza podróż
die Hartnäckigkeit
inizia ad imparare
wytrwałość
bewahren
inizia ad imparare
przechowywać
einmalig
inizia ad imparare
jednorazowy
dauerhaft
inizia ad imparare
na stałe
die Umsetzung
inizia ad imparare
wdrożenie
mutig
Es ist nicht leicht, mutig zu sein.
inizia ad imparare
odważny
Nie jest łatwo być odważnym.
die Umfeld
inizia ad imparare
środowisko
auf jeden Fall
inizia ad imparare
zdecydowanie
ich muss mich Umziehen, weil meine Kleidung schmutzig ist
inizia ad imparare
Muszę się przebrać, bo moje ubrania są brudne
er muss ins Gebirge umziehen
inizia ad imparare
musi przenieść się w góry
Kundenberater
inizia ad imparare
doradca klienta
verwirklichen
inizia ad imparare
wprowadzać w czyn / realizować coś
unterstützen
Unterstützt du meine Kandidatur?
inizia ad imparare
wspierać
Wesprzesz moją kandydaturę?
nach einem Ziel streben
inizia ad imparare
dążyć do celu
strebsam
inizia ad imparare
ambitny
ein Lebenstraum ist dauerhaft und wirkt sich auf das gesamte Leben eines Menschen aus
inizia ad imparare
marzenie na całe życie jest trwałe i wpływa na całe życie człowieka
man braucht Mut, Selbstbewusstsein, Hartnäckigkeit und Leidenschaft. Außerdem sollte man auch mit Niederlagen leben können und realistisch denken können
inizia ad imparare
potrzebujesz odwagi, pewności siebie, wytrwałości i pasji. Powinieneś także umieć żyć z porażkami i myśleć realistycznie
die Entspannung
inizia ad imparare
relaks
die Schönheit
inizia ad imparare
ślicznotka
Glück hängt von der Qualität der Beziehungen eines Menschen ab
inizia ad imparare
Szczęście zależy od jakości relacji międzyludzkich
Glück kommt nicht von außen, sondern von innen
inizia ad imparare
Szczęście nie pochodzi z zewnątrz, ale z wnętrza
die Erfüllung unserer Wünsche macht uns nicht dauerhaft glücklich
inizia ad imparare
spełnienie naszych życzeń nie czyni nas trwale szczęśliwymi
Glück ist kein Zustand, Glück ist ein Prozess
inizia ad imparare
Szczęście to nie warunek, szczęście to proces
was den einen glücklich macht, den anderen unglücklich
inizia ad imparare
co czyni jednego szczęśliwym, a innym nieszczęśliwym
ich bin der Meinung/Ansicht dass...
inizia ad imparare
Myślę / myślę, że...
ich stehe auf dem Standpunkt dass
inizia ad imparare
Jestem zdania, że
ich denke dass wir dieses Brot kaufen sollten
inizia ad imparare
Myślę, że powinniśmy kupić ten chleb
ich meine dass
inizia ad imparare
Chodzi mi o to, że
ich glaube daran, dass Leben auf anderen Planeten existiert
inizia ad imparare
Wierzę, że życie istnieje na innych planetach
ich finde dass
inizia ad imparare
Myślę, że
ich bin davon überzeugt, dass
inizia ad imparare
Jestem przekonany, że
der Meinung bin ich auch
inizia ad imparare
Też tak myślę
ich bin ganz deiner Meinung
inizia ad imparare
zgadzam się z Tobą
das stimmt / das ist richtig
inizia ad imparare
to prawda / prawda
da hast du recht
inizia ad imparare
masz rację
haben Sie völlig recht
inizia ad imparare
masz absolutną rację
das stimmt meiner Meinung nach nicht
inizia ad imparare
moim zdaniem to nieprawda
das ist nicht richtig
inizia ad imparare
to nie jest poprawne
ich sehe das anders
inizia ad imparare
Widzę to inaczej
da muss ich dir aber widersprechen
inizia ad imparare
Muszę ci zaprzeczyć
also ich weiß nicht
inizia ad imparare
cóż, nie wiem
ich habe da so meine Zweifel
inizia ad imparare
mam wątpliwości
ob das wirklich so ist
inizia ad imparare
czy tak jest naprawdę
stimmt das wirklich
inizia ad imparare
Czy to naprawdę prawda?
ab und zu
inizia ad imparare
czasem
uberhaupt nicht
inizia ad imparare
Ani trochę
gar nicht
inizia ad imparare
wcale nie
meinstens
inizia ad imparare
przez większość czasu
warten auf
Akk
Wir warten auf die Ergebnisse der Blutuntersuchung des Patienten.
inizia ad imparare
czekać na
Czekamy na wyniki badań krwi pacjenta.
verstehen unter + D
inizia ad imparare
zrozumieć przez + D
verstehen sich mit
Dativ
inizia ad imparare
dogadać się z
teilnehmen an
dativ
inizia ad imparare
uczestniczyć w
erklären
D + A
Kannst du mir den Akkusativ erklären
inizia ad imparare
wyjaśniać
aufräumen
Akk
inizia ad imparare
sprzątać
schenken
dativ
inizia ad imparare
dać
denken an
akk
Was denkst du an diese Pläne?
inizia ad imparare
myśleć o
Co sądzisz o tych planach?
brauchen
akk
Meine Kinder brauchen mich nicht mehr.
inizia ad imparare
potrzebować
Moje dzieci już mnie nie potrzebują.
gehören
dativ
Wem gehört das Haus?
inizia ad imparare
należeć
Do kogo należy ten dom?
leihen
dativ + akk
Ich kann dir dieses Buch leihen, wenn du willst.
inizia ad imparare
pożyczyć komuś
Mogę Ci pożyczyć tę książkę, jeśli chcesz.
werden
Er wurde sehr schwach, nachdem er krank wurde.
inizia ad imparare
stawać się
Gdy zachorował, stał się bardzo słaby.
lachen über
akk
Die Kinder haben über mich gelacht, weil ich gestottert habe.
inizia ad imparare
śmiać się z; wyśmiewać się z
Dzieci wyśmiewały się ze mnie, ponieważ się jąkałam.
abhängen von
dat
Deine Leistung hängt ausschließlich von dir ab.
inizia ad imparare
zależeć od
Twoje wyniki zależą wyłącznie od ciebie.
geben
dativ + Akk
Thomas gab uns viele Geschenke.
inizia ad imparare
dawać
Thomas dał nam dużo prezentów.
lesen
akk
Ich mag Boulevardzeitungen lesen.
inizia ad imparare
czytać
Lubię czytać brukowce.
gefallen
dat
Ich bin von diesem Film nicht begeistert; hingegen gefällt er meiner Freundin.
inizia ad imparare
podobać się
Nie jestem zachwycona tym filmem; natomiast podoba się on mojej przyjaciółce.
vertrauen
dat
inizia ad imparare
ufać
vertrauen auf
akk
Du solltest mehr auf deine Intuition vertrauen.
inizia ad imparare
polegać na czymś; ufać czemuś; mieć nadzieję na coś
Powinieneś bardziej ufać swojej intuicji.
empfehlen
dativ + akk
inizia ad imparare
polecać
beginnen mit
inizia ad imparare
zaczynać od
fragen nach
dat
Ich habe den Verkäufer nach dem Preis von diesem Laptop gefragt.
inizia ad imparare
pytać o
Zapytałem sprzedawcę o cenę tego laptopa.
bleiben
dat
Ich bleibe bei Oma über Nacht.
inizia ad imparare
zostawać
Zostanę na noc u babci.
heißen
nom
inizia ad imparare
nazywać się
verlieren
akk
inizia ad imparare
przegrać
ich bleibe zu hause
ich wohne in einer kleinen Wohnung
inizia ad imparare
zostaję w domu
meine Eltern wohnen in einem großen Haus
im Großen Gebäude
inizia ad imparare
moi rodzice mieszkają w dużym domu
ich fühle mich überall zu Hause
inizia ad imparare
Wszędzie czuję się jak w domu
das Haus
Gebäude (im Haus)
Es ist Zeit nach Hause zu gehen.
inizia ad imparare
dom
Czas na powrót do domu.
sich Haare schneiden lassen
inizia ad imparare
obciąć włosy
sich schneiden lassen
geschieden
inizia ad imparare
rozwieść się
das Büro
ich habe meinen Laptop in dem Büro gelassen
inizia ad imparare
biuro
ich lasse mich tätowieren
inizia ad imparare
wytatułować się
am frühesten
inizia ad imparare
najwcześniejszy
frühsten
inizia ad imparare
najwcześniej
benutzen
dativ
Welches Shampoo benutzt du?
inizia ad imparare
używać
Jakiego szamponu używasz?
verwenden
Ich weiß nicht, wie das Internet zu verwenden.
inizia ad imparare
używać
Nie wiem, jak się używa internetu.
zeitsparend
inizia ad imparare
oszczędność czasu
graduell
inizia ad imparare
stopniowo
auf einmal
inizia ad imparare
od razu
das Milieu
alles was uns umgibt
inizia ad imparare
środowisko
das Arbeitsmileu
inizia ad imparare
środowisko pracy
auf keinen Fall = keinesfalls
inizia ad imparare
nie ma mowy = nie ma mowy
der Gewinn
inizia ad imparare
zysk
der Verlust
inizia ad imparare
strata
der Erfolg
inizia ad imparare
sukces
die Niederlage
inizia ad imparare
porażka
ein Erfolg erreichten
inizia ad imparare
osiągnął sukces
einen Niederlage erleiden
inizia ad imparare
ponieść porażkę
stur wie ein Esel
inizia ad imparare
uparty jak osioł
hartnäckig
inizia ad imparare
uparty
der umgang
inizia ad imparare
obsługa
mit etwas umgehen
inizia ad imparare
zajmować się czymś
was gehst du mit Niederlagen um
inizia ad imparare
z czym masz do czynienia z porażkami
sich versöhnen
dat
inizia ad imparare
pojednać się
sich streiten
dat
Streite dich mit mir nicht!
inizia ad imparare
kłócić się
Nie kłóć się ze mną!
sich streiten um
Sie streiten sich ständig ums Geld.
inizia ad imparare
kłócić się o
Oni się ciągle kłócą o pieniądze.
mit Niederlagen zurechtkommen
inizia ad imparare
radzić sobie z porażkami
eine Schutzmaske haben
inizia ad imparare
mieć maskę ochronną
die Distanz
inizia ad imparare
odległość
Abstand halten
inizia ad imparare
trzymać dystans
viele Leute vermeiden
inizia ad imparare
unikać wielu ludzi
das Gedränge vermeiden
inizia ad imparare
unikać tłumów
was würdest du auf keinen Fall machen
inizia ad imparare
czego byś nie zrobił w żadnych okolicznościach
stehlen
Jemand hat meine Tasche gestohlen!
inizia ad imparare
kraść
Ktoś ukradł mi torebkę!
ein Wahl treffen
inizia ad imparare
dokonać wyboru
ich muss das noch überlegen
inizia ad imparare
muszę o tym pomyśleć
ich muss darüber nachdenken
inizia ad imparare
Muszę o tym pomyśleć
Maßnahmen ergreifen
inizia ad imparare
podjąć działanie
lange Schlangen an die Kasse
inizia ad imparare
długie kolejki przy kasie
sich streiten mit Mutter über die Katze
inizia ad imparare
kłócić się z matką o kota

Devi essere accedere per pubblicare un commento.