adjective 1

 0    138 schede    sowabr
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
różny
inizia ad imparare
different
ważny
inizia ad imparare
important
każdy
inizia ad imparare
every
wielki
inizia ad imparare
large
dostępny
inizia ad imparare
available
popularny
inizia ad imparare
popular
zdolny, bystry
inizia ad imparare
able
podstawowy, niezbędny
inizia ad imparare
basic
znany, znajomy, obeznany
inizia ad imparare
known
różnorodny
inizia ad imparare
various
trudny
inizia ad imparare
difficult
kilka
inizia ad imparare
several
zjednoczony
inizia ad imparare
united
historyczny
inizia ad imparare
historical
gorący
inizia ad imparare
hot
użyteczny
inizia ad imparare
useful
mentalny
inizia ad imparare
mental
przestraszony
inizia ad imparare
scared
dodatkowy, uzupełniający
inizia ad imparare
additional
emocjonalny
inizia ad imparare
emotional
stary
inizia ad imparare
old
polityczny
inizia ad imparare
political
podobny, jednakowy, taki sam
inizia ad imparare
similar
zdrowy
inizia ad imparare
healthy
finansowy
inizia ad imparare
financial
medyczny
inizia ad imparare
medical
tradycyjny
inizia ad imparare
traditional
federalny
inizia ad imparare
federal
całkowity, kompletny
inizia ad imparare
entire
silny
inizia ad imparare
strong
aktualny, bieżący
inizia ad imparare
actual
znaczący, istotny
inizia ad imparare
significant
pełen sukcesu; udany
inizia ad imparare
successful
elektroniczny
inizia ad imparare
electronic
drogi
inizia ad imparare
expensive
w ciąży
inizia ad imparare
pregnant
inteligentny
inizia ad imparare
intelligent
interesujący
inizia ad imparare
interesting
biedny
inizia ad imparare
poor
szczęśliwy
inizia ad imparare
happy
odpowiedzialny
inizia ad imparare
responsible
uroczy
inizia ad imparare
cute
pomocny
inizia ad imparare
helpful
niedawny
inizia ad imparare
recent
chętny, ochoczy
inizia ad imparare
willing
miły, sympatyczny
inizia ad imparare
nice
cudowny, wspaniały
inizia ad imparare
wonderful
możliwe
inizia ad imparare
possible
niemożliwe
inizia ad imparare
impossible
poważny, uroczysty
inizia ad imparare
serious
ogromny
inizia ad imparare
huge
rzadki, niewystarczający
inizia ad imparare
rare
techniczny
inizia ad imparare
technical
typowy
inizia ad imparare
typical
konkurencyjny
inizia ad imparare
competitive
krytyczny
inizia ad imparare
critical
elektroniczny
inizia ad imparare
electronic
natychmiastowy, błyskawiczny
inizia ad imparare
immediate
świadom
inizia ad imparare
aware
edukacyjny
inizia ad imparare
educational
środowiskowy
inizia ad imparare
environmental
globalny
inizia ad imparare
global
legalny, prawny, uczciwy
inizia ad imparare
legal
trafny, stosowny
inizia ad imparare
relevant
dokładny, trafny
inizia ad imparare
accuracy
zdolny, utalentowany
inizia ad imparare
capable
niebezpieczny
inizia ad imparare
dangerous
dramatyczny
inizia ad imparare
dramatic
wydajny, skuteczny
inizia ad imparare
efficient
potężny, wpływowy, pełen sił
inizia ad imparare
powerful
obcy
inizia ad imparare
foreign
głodny
inizia ad imparare
hungry
praktyczny
inizia ad imparare
practical
psychologiczny
inizia ad imparare
psychological
surowy, srogi,
inizia ad imparare
severe
odpowiedni, właściwy
inizia ad imparare
suitable
liczny, wiele
inizia ad imparare
numerous
wystarczający, zadowalający
inizia ad imparare
sufficient
niezwykły, nadzwyczajny
inizia ad imparare
unusual
zgodny
inizia ad imparare
consistent
kulturowy
inizia ad imparare
cultural
istniejący, obecny
inizia ad imparare
existing
sławny, znany
inizia ad imparare
famous
zlękniony, obawiający sie
inizia ad imparare
afraid
oczywisty, ewidentny
inizia ad imparare
obvious
ostrożny
inizia ad imparare
careful
drugi
inizia ad imparare
latter
nieszczęśliwy
inizia ad imparare
unhappy
akceptowalny, zadowalający, możliwy do przyjęcia
inizia ad imparare
acceptable
agresywny
inizia ad imparare
aggressive
odrębny, odmienny
inizia ad imparare
distinct
żywy, żywiołowy
inizia ad imparare
lively
wschodni
inizia ad imparare
eastern
logiczny, spójny, zrozumiały
inizia ad imparare
logical
rozsądny / rozsądna
inizia ad imparare
reasonable
surowy
inizia ad imparare
strict
automatyczny, zautomatyzowany
inizia ad imparare
automatic
masywny, solidny
inizia ad imparare
massive
południowy
inizia ad imparare
southern
niesprawiedliwy
inizia ad imparare
unfair
widoczny, oczywisty
inizia ad imparare
visible
żywy
inizia ad imparare
alive
zły
inizia ad imparare
angry
desperacki, szaleńczy
inizia ad imparare
desperate
ekscytujący, podniecający
inizia ad imparare
exciting
przyjazny
inizia ad imparare
friendly
szczęśliwy
inizia ad imparare
happy
realistyczny
inizia ad imparare
realistic
zmartwiony
inizia ad imparare
sorry
brzydki
inizia ad imparare
ugly
mało prawdopodobne, nieprawdopodobne
inizia ad imparare
unlikely
niespokojny, zatroskany, zaniepokojony
inizia ad imparare
anxious
wszechstronny, wyczerpujący
inizia ad imparare
comprehensive
ciekawy
inizia ad imparare
curious
robiący wrażenie, imponujący
inizia ad imparare
impressive
nieformalny
inizia ad imparare
informal
sympatyczny, miły
inizia ad imparare
pleasant
seksualny
inizia ad imparare
sexual
nagły, niespodziewany
inizia ad imparare
sudden
okropny, przerażający
inizia ad imparare
terrible
niezdolny, nie będący w stanie (czegoś zrobić)
inizia ad imparare
unable
słaby
inizia ad imparare
weak
drewniany, sztywny, drętwy (o osobie)
inizia ad imparare
wooden
we śnie, uśpiony
inizia ad imparare
asleep
pewny, ufny
inizia ad imparare
confident
świadomy
inizia ad imparare
conscious
przyzwoity
inizia ad imparare
decent
zawstydzony
inizia ad imparare
embarrassed
winny
inizia ad imparare
guilty
samotny
inizia ad imparare
lonely
świrnięty
inizia ad imparare
mad
nerwowy
inizia ad imparare
nervous
dziwny
inizia ad imparare
1. strange, 2. odd
znakomity, nadzwyczajny
inizia ad imparare
1. excellent, 2. remarkable
znaczny
inizia ad imparare
substantial
podejrzany, podejrzliwy, nieufny
inizia ad imparare
suspicious
wysoki
inizia ad imparare
tall
malutki, drobny
inizia ad imparare
tiny

Devi essere accedere per pubblicare un commento.