all of them

 0    301 schede    agataarczynska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
członkowie
inizia ad imparare
members
otrzymać
inizia ad imparare
receive
kilka
inizia ad imparare
several
spółgłoska
inizia ad imparare
consonant
ogłoszenie
inizia ad imparare
advert
wolny czas
inizia ad imparare
leisure
namioty
inizia ad imparare
tents
drewno kominkowe
inizia ad imparare
firewood
zastąpić
inizia ad imparare
replace
przewidywania
inizia ad imparare
predictions
samochody benzynowe
inizia ad imparare
petrol cars
nagroda sportowa
inizia ad imparare
sports prize
wewnątrz
inizia ad imparare
indoor
kolokacja
inizia ad imparare
collocation
sędzia
inizia ad imparare
referee
zapaśnicy
inizia ad imparare
wrestlers
opisywać
inizia ad imparare
describe
policzalne
inizia ad imparare
countable
oświadczenia
inizia ad imparare
statement
prom
inizia ad imparare
a ferry
statek
inizia ad imparare
sail
słownik
inizia ad imparare
a dictionary
wartości
inizia ad imparare
qualities
marnotrawstwo
inizia ad imparare
waste
przypuszczenie
inizia ad imparare
guess
zaangażowany w
inizia ad imparare
involved in
rozczarowany
inizia ad imparare
disappointed with
rząd
inizia ad imparare
1. the Cabinet 2. the government
nieszczęśliwy, nędzny
inizia ad imparare
miserable
nieśmiały
inizia ad imparare
shy
towarzyski
inizia ad imparare
sociable, outgoing
niedoświadczony
inizia ad imparare
inexperienced
chirurgowie
inizia ad imparare
surgeons
wysiłek
inizia ad imparare
effort
skromny
inizia ad imparare
modest
pewny siebie
inizia ad imparare
confident
głupie decyzje
inizia ad imparare
silly decisions
ostatnio
inizia ad imparare
lately, recently
traktować
inizia ad imparare
to treat
na równi
inizia ad imparare
equally
rodzaj
inizia ad imparare
sort
pasjonować sie
inizia ad imparare
passionate about
dobry w
inizia ad imparare
good at
poważny
inizia ad imparare
serious about
odpowiedzialny za
inizia ad imparare
responsible for
podziwiać
inizia ad imparare
to admire
pomocniczy
inizia ad imparare
auxiliary
przyimek
inizia ad imparare
preposition
twierdzący
inizia ad imparare
affirmative
stopień
inizia ad imparare
degree
firma
inizia ad imparare
a company
śmiały, ryzykowny
inizia ad imparare
adventurous
szybko
inizia ad imparare
quickly, rapidly
zależny od
inizia ad imparare
dependent on
niezależny
inizia ad imparare
independent
zagraniczny
inizia ad imparare
foreign
wchodzić, zapisywać
inizia ad imparare
enter
opiekuńczy
inizia ad imparare
caring
samolubny
inizia ad imparare
selfish
rozsądny
inizia ad imparare
sensible
chętny do współpracy
inizia ad imparare
cooperative
rada
inizia ad imparare
advice
może
inizia ad imparare
perhaps / maybe
unikać
inizia ad imparare
to avoid
rozważać
inizia ad imparare
to consider (doing)
zarządzanie
inizia ad imparare
management
odrzucać
inizia ad imparare
to turn sb (sth) down/ refuse
stać mnie
inizia ad imparare
I can afford
pozorować, udawać
inizia ad imparare
pretend
rozwijające się
inizia ad imparare
Developing
warunki
inizia ad imparare
conditions
za granicą, za oceanem
inizia ad imparare
overseas
przystosować się do
inizia ad imparare
adapt to something
zakwaterowanie
inizia ad imparare
accommodation
oferta, okazja
inizia ad imparare
opportunity
umiejętności
inizia ad imparare
abilities/skills
wybuchowy
inizia ad imparare
explosive/bad-tempered
aktualny
inizia ad imparare
recent
badać, ankietowac
inizia ad imparare
survey
zachowywać się
inizia ad imparare
to behave
uroczy
inizia ad imparare
charming, adorable
zrzedliwy
inizia ad imparare
grumpy
trochę
inizia ad imparare
slightly, a bit
tchórzliwy
inizia ad imparare
Yellow
tchórzliwy
inizia ad imparare
cowardly
skąpy, podły
inizia ad imparare
mean
poniżej
inizia ad imparare
below
ankieta
inizia ad imparare
questionnaire
nawias
inizia ad imparare
bracket
postawa
inizia ad imparare
attitude
tożsamość
inizia ad imparare
identity
priorytet
inizia ad imparare
priority
czy
inizia ad imparare
wheter
wspólny
inizia ad imparare
common
masa
inizia ad imparare
loads
też nie
inizia ad imparare
neither, nor
walizka, sprawa
inizia ad imparare
case
wymiana
inizia ad imparare
exchange
skróty
inizia ad imparare
abbreviations
nadużycie
inizia ad imparare
overuse
naprzód
inizia ad imparare
forward
zdolny do
inizia ad imparare
able to
nieciekawy
inizia ad imparare
dull
lojalny wobec
inizia ad imparare
loyal to
negatywnie nastawiony do
inizia ad imparare
negative about
wrażliwy na
inizia ad imparare
sensitive to
szaleć za czymś
inizia ad imparare
crazy about sth
mieć obsesję na punkcie czegoś
inizia ad imparare
obsessed with something
bluza z kapturem
inizia ad imparare
Hoodie
spodnie dresowe
inizia ad imparare
Sweatpants
spodnie
inizia ad imparare
trousers
mundur
inizia ad imparare
uniform
kłócić się
inizia ad imparare
to quarrel/ argue
przejmować się czymś
inizia ad imparare
worry about something/care about sth
mieć coś wspólnego
inizia ad imparare
have something in common
prawa człowieka
inizia ad imparare
human rights
zrobić dobre wrażenie
inizia ad imparare
to make a good impression
odmówić zrobienia czegoś
inizia ad imparare
refuse to do something
wzór do naśladowania
inizia ad imparare
role model
wydawać pieniądze na
inizia ad imparare
spend money on
sondaż
inizia ad imparare
survey
podejmować ryzyko
inizia ad imparare
take risks
ćwiczenie
inizia ad imparare
an exercise
wystawa
inizia ad imparare
exhibition
szyny
inizia ad imparare
rail
przechodzony, używany
inizia ad imparare
worn
użyć ponownie
inizia ad imparare
to re-use
wzrasta
inizia ad imparare
increases
osiągnięcie
inizia ad imparare
achievement
podwojony
inizia ad imparare
doubled
wzrost
inizia ad imparare
to surge, rise
poprawić
inizia ad imparare
revise
przygotować
inizia ad imparare
prepare
przybory
inizia ad imparare
gear, tools
inwestować
inizia ad imparare
to invest
osiągnąć sukces
inizia ad imparare
succeed
konieczność
inizia ad imparare
necessity
wynalazek
inizia ad imparare
an invention
silnik
inizia ad imparare
an engine
oddzielić
inizia ad imparare
separate
łącze szerokopasmowe
inizia ad imparare
broadband
komputer stacjonarny
inizia ad imparare
desktop computer
serwer internetowy
inizia ad imparare
internet server
klawiatura
inizia ad imparare
a keyboard
laptop
inizia ad imparare
a laptop
password
inizia ad imparare
password
wyszukiwarka
inizia ad imparare
a search engine
sieć społeczna
inizia ad imparare
Social Networking
wiadomosc tekstowa
inizia ad imparare
A text message
nazwa użytkownika
inizia ad imparare
User Name
strona internetowa
inizia ad imparare
a website
kliknij
inizia ad imparare
click on
odkładać słuchawkę
inizia ad imparare
hang up
zaloguj się
inizia ad imparare
log on
przewiń w górę
inizia ad imparare
scroll up
przewinąć w dół
inizia ad imparare
scroll down
włączać
inizia ad imparare
switch on
analiza
inizia ad imparare
analysis
analizować
inizia ad imparare
analyse
odkrycie
inizia ad imparare
discovery
odkryć
inizia ad imparare
discover
ewolucja
inizia ad imparare
evolution
ewoluować
inizia ad imparare
evolve
badanie
inizia ad imparare
exploration
zbadać
inizia ad imparare
explore
wyobraźnia
inizia ad imparare
imagination
wyobrażać sobie
inizia ad imparare
imagine
obserwacja
inizia ad imparare
observation
obserwować
inizia ad imparare
observe
ochrona
inizia ad imparare
preservation
ochrona
inizia ad imparare
preserve
opieka / ochrona
inizia ad imparare
protection
chronić
inizia ad imparare
protect
rozwiązanie
inizia ad imparare
solution
rozwiązać
inizia ad imparare
solve
znaleźć rozwiązanie
inizia ad imparare
find a solution
rozwiązać problem
inizia ad imparare
fix a problem
śledzą wydarzenia
inizia ad imparare
follow events
wrócić do domu
inizia ad imparare
get home
zwariować
inizia ad imparare
go crazy
podnieść rękę
inizia ad imparare
raise your hand
deska, tablica
inizia ad imparare
board
pewny, przekonany
inizia ad imparare
certain
załoga
inizia ad imparare
crew
wiarygodny
inizia ad imparare
reliable
korzyść
inizia ad imparare
advantage
wada
inizia ad imparare
disadvantage
ciężki
inizia ad imparare
heavy
bezpośredni
inizia ad imparare
direct
światło słoneczne
inizia ad imparare
sunlight
przybyć
inizia ad imparare
to arrive
służący
inizia ad imparare
servant
wagon
inizia ad imparare
carriage
szorstki
inizia ad imparare
rough
ląd
inizia ad imparare
land
łąka, pole
inizia ad imparare
field
gruby
inizia ad imparare
thick
dotrzeć
inizia ad imparare
reach
naprzeciwko
inizia ad imparare
opposite
kierunku
inizia ad imparare
toward
krzyż
inizia ad imparare
cross
opis
inizia ad imparare
description
środowisko
inizia ad imparare
environment
skała
inizia ad imparare
rock
Prawa natury
inizia ad imparare
laws of nature
marynarka, morski
inizia ad imparare
marine
Przodkowie
inizia ad imparare
ancestors
lekarstwo
inizia ad imparare
cure
badania
inizia ad imparare
research
dowód
inizia ad imparare
evidence
Eksperymenty
inizia ad imparare
experiments
zwracać uwagę
inizia ad imparare
pay attention
wieloraki
inizia ad imparare
multiple
tytuł
inizia ad imparare
heading
plusk
inizia ad imparare
splash
szalupa
inizia ad imparare
launch
statek kosmiczny
inizia ad imparare
spacecraft
oczekiwać
inizia ad imparare
expect
dotyczyć, sprawa
inizia ad imparare
consern
paliwo
inizia ad imparare
fuel
właz
inizia ad imparare
hatch
natychmiast
inizia ad imparare
immediately
spadochron
inizia ad imparare
parachute
odpowiedni / odpowiednia
inizia ad imparare
appropriate
jeden mały krok dla człowieka, jeden wielki skok dla ludzkości
inizia ad imparare
one small step for man one giant leap for mankind
bieda
inizia ad imparare
poverty
zaglodzenie
inizia ad imparare
starvation
koledzy
inizia ad imparare
colleagues
prawie
inizia ad imparare
nearly
lot
inizia ad imparare
flight
płynnie
inizia ad imparare
smoothly
płacz
inizia ad imparare
tears
ucieczka
inizia ad imparare
escape
w tym
inizia ad imparare
including
pozostawać
inizia ad imparare
remain
tymczasem
inizia ad imparare
meanwhile
możliwość
inizia ad imparare
possibility
dostawy
inizia ad imparare
supplies
zewnętrzny
inizia ad imparare
outer
wydechowy, wyczerpany
inizia ad imparare
exhaust
ratunek
inizia ad imparare
rescue
wyzdrowieć
inizia ad imparare
recover
nagły
inizia ad imparare
sudden
ścieżka
inizia ad imparare
path
mglisty
inizia ad imparare
foggy
przerażający
inizia ad imparare
frightening
latarka
inizia ad imparare
torch
uśmierzać
inizia ad imparare
relieve
wstęp
inizia ad imparare
introduction
tło
inizia ad imparare
background
główny
inizia ad imparare
main
ostatecznie / w końcu
inizia ad imparare
eventually
opowiadać
inizia ad imparare
recount
porównać
inizia ad imparare
compare
tłum
inizia ad imparare
crowd
zatłoczone
inizia ad imparare
crowded
załączony / załączona
inizia ad imparare
attached
stołówka
inizia ad imparare
canteen
potem
inizia ad imparare
afterwards
silnik odrzutowy
inizia ad imparare
jet engine
lodówka
inizia ad imparare
refrigerator
załączyć zdjęcie
inizia ad imparare
attach a photo
załamanie (na giełdzie), zawiesic się
inizia ad imparare
crash
cyfrowy
inizia ad imparare
digital
atrament elektroniczny
inizia ad imparare
e-ink
rozladowac się, paść
inizia ad imparare
go dead
badacz
inizia ad imparare
researcher
kapsuła
inizia ad imparare
capsule
Kontrola misji
inizia ad imparare
mission control
orbita, okrążyć
inizia ad imparare
orbit
pluskać się, lądować na wodzie
inizia ad imparare
splash down
rok szkolny
inizia ad imparare
school year
łączniki
inizia ad imparare
linkers
odpowiedź
inizia ad imparare
response
rezygnować
inizia ad imparare
resign
Preferencje
inizia ad imparare
preferences
przykład
inizia ad imparare
example, instance
hałas
inizia ad imparare
noise
dziennikarz
inizia ad imparare
journalist
szopa
inizia ad imparare
shed
w środku
inizia ad imparare
in the middle
wyrok, sentencja
inizia ad imparare
sentence
nawet
inizia ad imparare
even
wózek
inizia ad imparare
pushchair
głuchy, nieczuły
inizia ad imparare
deaf
recenzja książki
inizia ad imparare
book review
krytyk literatury
inizia ad imparare
literaly critic
muzyka poważna
inizia ad imparare
classical music
kompozytor
inizia ad imparare
composer
artykuł w gazecie
inizia ad imparare
newspaper articlee
powieść
inizia ad imparare
novel
powieściopisarz
inizia ad imparare
novelist
sztuka teatralna
inizia ad imparare
play
dramatopisarz
inizia ad imparare
playwright
poezja
inizia ad imparare
poetry
poeta
inizia ad imparare
poet
scenariusz filmowy
inizia ad imparare
screenplay
scenarzysta
inizia ad imparare
scriptwriter
Przewodnik turystyczny
inizia ad imparare
travel guide
bajki
inizia ad imparare
fairy tales
dramat, film obyczajowy
inizia ad imparare
drama

Devi essere accedere per pubblicare un commento.