angielski 14 dzial

 0    185 schede    enge3050
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
podział administracyjny
inizia ad imparare
administrative division
granica
inizia ad imparare
border
graniczyć z czymś
inizia ad imparare
border with something
stolica
inizia ad imparare
capital
obywatel / obywatelka
inizia ad imparare
citizen
konstytucja
inizia ad imparare
constitution
kraj
inizia ad imparare
country
waluta
inizia ad imparare
currency
demokracja
inizia ad imparare
democracy
dyplomata
inizia ad imparare
diplomat
gospodarka
inizia ad imparare
economy
wybierać w wyborach
inizia ad imparare
elect
wybory
inizia ad imparare
election
herb
inizia ad imparare
emblem
flaga
inizia ad imparare
flag
rząd
inizia ad imparare
government
głowa państwa
inizia ad imparare
head of state
niepodległośç
inizia ad imparare
independence
przemysł
inizia ad imparare
industry
mieszkaniec/mieszkanka
inizia ad imparare
inhabitant
król
inizia ad imparare
king
królestwo
inizia ad imparare
kingdom
minister
inizia ad imparare
minister
monarchia
inizia ad imparare
monarchy
poseł posłanka
inizia ad imparare
Member of Parliament
narodowy
inizia ad imparare
national
hymn narodowy
inizia ad imparare
national anthem
język urzędowy
inizia ad imparare
official language
parlament
inizia ad imparare
parliament
partia polityczna
inizia ad imparare
political party
polityk
inizia ad imparare
politician
polityka
inizia ad imparare
politics
ludność
inizia ad imparare
population
prezydent
inizia ad imparare
president
premier
inizia ad imparare
prime minister
królowa
inizia ad imparare
queen
republika
inizia ad imparare
republic
państwo
inizia ad imparare
state
symbol
inizia ad imparare
symbol
demokraci
inizia ad imparare
the Democrats
republikanie
inizia ad imparare
the Republicans
handel
inizia ad imparare
trade
kongres Stanów Zjednoczonych
inizia ad imparare
Congress of the United States
województwo
inizia ad imparare
voivodeship
głosować
inizia ad imparare
vote
dostęp do wody
inizia ad imparare
access to water
organizacja dobroczynna
inizia ad imparare
charity
impreza charytatywna
inizia ad imparare
charity event
działalność dobroczynna
inizia ad imparare
charity work
kościół
inizia ad imparare
church
wojna (domowa)
inizia ad imparare
war (civil)
zbierać pieniądze
inizia ad imparare
raise/collect money
dom kultury
inizia ad imparare
Community Center
dyskryminacja
inizia ad imparare
discrimination
emigrant
inizia ad imparare
emigrant
emigrować
inizia ad imparare
emigrate
emigracja
inizia ad imparare
emigration
bezdomność
inizia ad imparare
homelessness
emigrant /emigrantka
inizia ad imparare
immigrant
imigrować
inizia ad imparare
immigrate
imigracja
inizia ad imparare
immigration
integrować się
inizia ad imparare
integrate
mieć na życue (dwa dolary) dziennie
inizia ad imparare
live on (two dollars) a day
meczet
inizia ad imparare
mosque
wielokulturowy
inizia ad imparare
multicultural
organizacja pozarządowa
inizia ad imparare
non-governmental organization (NGO)
bez pracy
inizia ad imparare
out of work
pokój
inizia ad imparare
peace
biedny
inizia ad imparare
poor
ubóstwo
inizia ad imparare
poverty
rasizm
inizia ad imparare
racism
bogaty
inizia ad imparare
rich
schronisko
inizia ad imparare
shelter
wydarzenie społeczne/towarzyskie
inizia ad imparare
social event
zagadnienia/problemy społeczne
inizia ad imparare
problems/ social issues
społeczeństwo
inizia ad imparare
society
sponsor
inizia ad imparare
sponsor
świątynia
inizia ad imparare
temple
terroryzm
inizia ad imparare
terrorism
tolerancyjny
inizia ad imparare
tolerant
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
niesprawiedliwe traktowanie
inizia ad imparare
unfair treatment
wolontariuszka
inizia ad imparare
volunteer
akt(przemocy/wandalizmu)
inizia ad imparare
act (violence / vandalism)
agresja
inizia ad imparare
aggression
uzbrojony
inizia ad imparare
armed
Zaatakować kogoś
inizia ad imparare
Attack somebody
napastnik/napastniczka
inizia ad imparare
attacker
szantażować; szantaż
inizia ad imparare
blackmail
szantażysta/ szantażystka
inizia ad imparare
blackmailer
włamać się do czegoś
inizia ad imparare
break into something
prześladować, znęcać się
inizia ad imparare
bully
prześladowanie, nękanie
inizia ad imparare
bullying
włamywacz/ włamywaczka
inizia ad imparare
burglar
kradzież z włamaniem
inizia ad imparare
burglary
włamać się i okraść
inizia ad imparare
burgle
przestępca/przestępczyni
inizia ad imparare
Criminal
nękanie w internecie
inizia ad imparare
cyberstalking/ cyberbullying
handlarz narkotykami
inizia ad imparare
drug dealer
handel narkotykami
inizia ad imparare
drug dealing
porwać uprowadzić (samolot)
inizia ad imparare
hijack
porwanie, uprowadzenie (np. samolotu)
inizia ad imparare
hijacking
napaść na bank
inizia ad imparare
hold up a bank
porwać(osobę)
inizia ad imparare
kidnap
porywacz/porywaczka
inizia ad imparare
kidnapper
porwanie(osoby)
inizia ad imparare
kidnapping
zabić
inizia ad imparare
kill
napaść i okraść, popełnić rozbój
inizia ad imparare
mug
napastnik
inizia ad imparare
mugger
napad (uliczny), rozbój
inizia ad imparare
mugging
mordować, morderstwo
inizia ad imparare
murder
morderca/morderczyni
inizia ad imparare
murderer
dokonać kradzieży kieszonkowej
inizia ad imparare
pick somebody's pocket
kieszonkowiec
inizia ad imparare
pickpocket
kradzież kieszonkowa
inizia ad imparare
pickpocketing
obrabować
inizia ad imparare
rob
rabuś/bandyta
inizia ad imparare
robber
napad rabunkowy
inizia ad imparare
robbery
kraść w sklepie
inizia ad imparare
shoplift
złodziej sklepowy
inizia ad imparare
shoplifter
kradzież sklepowa
inizia ad imparare
shoplifting
nękanie
inizia ad imparare
stalking
kraść
inizia ad imparare
steal
podejrzany
inizia ad imparare
suspicious
kradzież
inizia ad imparare
theft
złodziej /złodziejka
inizia ad imparare
thief
wandal
inizia ad imparare
vandal
dewastować
inizia ad imparare
vandalise
wandalizm
inizia ad imparare
vandalism
ofiara
inizia ad imparare
victim
przemoc
inizia ad imparare
violence
oskarżyć kogoś o coś
inizia ad imparare
accuse somebody of something
alibi
inizia ad imparare
alibi
aresztować
inizia ad imparare
arrest
złapać
inizia ad imparare
catch
sąd
inizia ad imparare
court
przestępczość; przestępstwo
inizia ad imparare
crime
kara śmierci
inizia ad imparare
death penalty
obrona
inizia ad imparare
defence
pozwany, oskarżony
inizia ad imparare
defendant
uciec
inizia ad imparare
escape
dowody
inizia ad imparare
evidence
mandat, grzywna
inizia ad imparare
fine
odcisk palca
inizia ad imparare
fingerprint
winny
inizia ad imparare
guilty
(nie) legalne
inizia ad imparare
(il) legal
niewinny
inizia ad imparare
innocent
prowadzić dochodzenie
inizia ad imparare
investigate
śledztwo, dochodzenie
inizia ad imparare
investigation
sędzia
inizia ad imparare
judge
ława przysięgłych
inizia ad imparare
jury
sprawiedliwość
inizia ad imparare
justice
prawnik/prawniczka
inizia ad imparare
lawyer
dożywotnie więzienie
inizia ad imparare
life imprisonment
wykroczenie
inizia ad imparare
offence
patrolować
inizia ad imparare
patrol
kara, grzywna
inizia ad imparare
penalty
policjant/ policjantka
inizia ad imparare
police officer
posterunek policji
inizia ad imparare
police station
kara więzienia
inizia ad imparare
prison sentence
więzienie
inizia ad imparare
prison/jail
detektyw(prywatny)
inizia ad imparare
Detective (private)
oskarżenie, strona oskarżająca
inizia ad imparare
prosecution
karać
inizia ad imparare
punish
kara(za coś)
inizia ad imparare
punishment (for something)
ochroniarz
inizia ad imparare
security guard
wyrok
inizia ad imparare
sentence
surowy
inizia ad imparare
strict
podejrzany
inizia ad imparare
suspect
podejrzewać kogoś o coś
inizia ad imparare
suspect somebody of something
proces
inizia ad imparare
trial
broń
inizia ad imparare
weapon
świadek; być świadkiem
inizia ad imparare
witness
uciec z więzienia
inizia ad imparare
break out of prison
łamać prawo
inizia ad imparare
break the law
popełnić przestępstwo
inizia ad imparare
commit a crime
dyskryminować kogoś
inizia ad imparare
discriminate against somebody
zostać złapanym
inizia ad imparare
get caught
wyjść z więzienia
inizia ad imparare
get out of prison
poddać się
inizia ad imparare
give up
mieć proces
inizia ad imparare
go on trial
przedstawić dowody
inizia ad imparare
present evidence
skazać kogoś na coś
inizia ad imparare
sentence somebody to something
rozwiązać zagadkę
inizia ad imparare
solve a mystery

Devi essere accedere per pubblicare un commento.