Angielski Kartkówka

 0    67 schede    hulala
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nadzorować
inizia ad imparare
to supervise
wydłużyć h pracy
inizia ad imparare
to extend work hours
różnorodność
inizia ad imparare
variety
czasy są ciężkie finansowo
inizia ad imparare
times are hard financially
rozpoznanie
inizia ad imparare
recognition
zapotrzebowanie na
inizia ad imparare
a demand for
bank przyznał mi pożyczkę
inizia ad imparare
a bank granted me a loan
fortepian należy nastroić
inizia ad imparare
piano needs tuning
wzięłam to jako coś oczywistego
inizia ad imparare
I took it for granted
wylecieć ze szkoły
inizia ad imparare
get expelled / get kicked out of the school
piszę w związku z czymś
inizia ad imparare
I am writing in connection with
dać, stworzyć, mieć dostęp
inizia ad imparare
to acces
zachęcić
inizia ad imparare
encourage
korzystny
inizia ad imparare
faourable
rada miasta
inizia ad imparare
town council
duch drużyny
inizia ad imparare
team spirit
kosić trawę kosiarką
inizia ad imparare
to mow
trawnik
inizia ad imparare
a lawn
mieć duże zwiększenie w czymś
inizia ad imparare
to have large increase in sth
ktoś bierze coś za oczywiste
inizia ad imparare
sb take sth granted
z powodu
inizia ad imparare
due to
zapotrzebowanie na
inizia ad imparare
demand for
studenci medycyny
inizia ad imparare
medical students
wydłużyć nasze godziny
inizia ad imparare
extend our hours
uznanie
inizia ad imparare
recognition
potwierdzenie
inizia ad imparare
acknowledged
dodatkowe godziny
inizia ad imparare
supporting learning
pozostał stały
inizia ad imparare
remained static
prenumeraty
inizia ad imparare
subscriptions
wiele
inizia ad imparare
number of
chwalić
inizia ad imparare
praise
wysiłek, próba
inizia ad imparare
effort
plik, stos
inizia ad imparare
batch
rzadko zasluguje
inizia ad imparare
selfdom merits
czyjeś umiejętności
inizia ad imparare
sb's capabilities
nagrodzić kogoś za coś
inizia ad imparare
reward sb for something
mam opłacalną pracę
inizia ad imparare
I have a rewarding work
nagradzać kogoś/ coś
inizia ad imparare
reward someone / something
sprawa nie jest tego warta
inizia ad imparare
the case does not merit
dalsze badania
inizia ad imparare
Further investigations
sędzia przyznał tyle samo punktów dla obu drużyn
inizia ad imparare
The judge awarded equal points to both teams
podsumować
inizia ad imparare
to summarise
wyrazić swoimi słowami
inizia ad imparare
to restate
dostarczyć/ umożliwić komuś
inizia ad imparare
provide sb
wolny czas
inizia ad imparare
pastime
dać im dostęp
inizia ad imparare
give them access
udogodnienia
inizia ad imparare
facilities
obecnie dostępne
inizia ad imparare
currently available
zachęcać
inizia ad imparare
to encourage
bardzo brakujący
inizia ad imparare
sorely lacking
niemniej jednak
inizia ad imparare
nevertheless
podczas gdy
inizia ad imparare
whilst
w skutek czego
inizia ad imparare
consequently
ogólnie rzecz biorąc
inizia ad imparare
all things considered
nie podoba mi się to co zostało zaproponowane
inizia ad imparare
I wish to express my disapproval of this proposal
całkowicie podoba mi się ten pomysł
inizia ad imparare
am totally in favour of this idea
istotna
inizia ad imparare
essential
leczy
inizia ad imparare
cures
uruchamiać
inizia ad imparare
to run
w pana
inizia ad imparare
in your
funkcjonariusz kontrolujący prawidłowość parkowania
inizia ad imparare
traffic warden
dokuczać
inizia ad imparare
teasing
burmistrz
inizia ad imparare
the mayor
dostarczać
inizia ad imparare
provide
bawić
inizia ad imparare
to amuse
żenować
inizia ad imparare
to embarass
męczyć
inizia ad imparare
to tire

Devi essere accedere per pubblicare un commento.