Angielski odpowiedź

 0    108 schede    byrkazosia222
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wzbudzać zainteresowanie mediów
inizia ad imparare
attract media interest
wiadomości z ostatniej chwili
inizia ad imparare
breaking news
czesać włosy
inizia ad imparare
brush hair
uspokoić się
inizia ad imparare
calm down
wyznać
inizia ad imparare
confess
krytykować
inizia ad imparare
criticise
być spragnionym
inizia ad imparare
feel dry
zdenerwować się
inizia ad imparare
get annoyed
nagłówek
inizia ad imparare
headline
historia z życia wzięta
inizia ad imparare
human interest story
patrzeć na coś z pogardą
inizia ad imparare
look down on something
temat w wiadomościach
inizia ad imparare
news item
źródło wiadomości
inizia ad imparare
news source
prezenter wiadomości
inizia ad imparare
a newsreader
organizator
inizia ad imparare
organiser
zaznaczać, zwracać uwagę na
inizia ad imparare
point out
relacja, relacjonować
inizia ad imparare
report
kibic
inizia ad imparare
spectator
surfować
inizia ad imparare
surf
gardło
inizia ad imparare
throat
trend, moda
inizia ad imparare
trend
telewizyjny program informacyjny
inizia ad imparare
tv news programme
nagrodzony
inizia ad imparare
award-winning
seryjny oglądacz
inizia ad imparare
binge viewer
maraton filmowy
inizia ad imparare
binge-watch
napisy końcowe
inizia ad imparare
credits
ogarniczać, redukować
inizia ad imparare
cut down
dialog
inizia ad imparare
dialogue
niecierpliwie wyczekiwany
inizia ad imparare
eagerly-awaited
odcinek
inizia ad imparare
episode
pełnometrażowy
inizia ad imparare
feature-length
za jednym razem
inizia ad imparare
in one sitting
mało znany
inizia ad imparare
little- known
treści na żądanie
inizia ad imparare
on-demand content
zdradzić zakończenie
inizia ad imparare
reveal the ending
czas spedzony przed ekranem
inizia ad imparare
screen time
sezon
inizia ad imparare
season
serial
inizia ad imparare
series
pominąć, opuścić
inizia ad imparare
skip
zdradzenie zakończenia filmu
inizia ad imparare
spoiler
statystyki
inizia ad imparare
statistics
platforma oferująca wypożyczanie filmów i seriali
inizia ad imparare
subscription streaming service
napisy dialogowe
inizia ad imparare
subtitles
dający do myślenia, skłaniający do refleksji
inizia ad imparare
thought-provoking
czołówka
inizia ad imparare
title sequence
zwiastun
inizia ad imparare
trailer
zwyczaje związane z oglądaniem telewizji
inizia ad imparare
viewing habits
otrzymujący dobre recenzje
inizia ad imparare
well-rewieved
adaptacja, ekranizacja
inizia ad imparare
adaptation
sprzedawać się do ostatniego miejsca
inizia ad imparare
be a sell out
bestseller, hit
inizia ad imparare
best-seller
katastrofa
inizia ad imparare
catastrophe
do niczego nie prowadzić
inizia ad imparare
come to nothing
poświęcony czemuś
inizia ad imparare
dedicated
katastrofa
inizia ad imparare
disaster
mieć dużo odsłon
inizia ad imparare
get many views
dostać szansę
inizia ad imparare
get your first break
wrócić do punktu wyjścia
inizia ad imparare
go back to square one
szybko się rozprzestrzeniać w interniecie
inizia ad imparare
go viral
ogromna klapa
inizia ad imparare
huge flop
kontynuwać robienie czegoś
inizia ad imparare
keep on doing something
kluczowy
inizia ad imparare
key
stać się sławnym
inizia ad imparare
make a name for yourself
nie patrzeć wstecz
inizia ad imparare
not look back
reklama na ekranie komputera
inizia ad imparare
pop-up ad
promować
inizia ad imparare
promote
wydawca
inizia ad imparare
publisher
wydawać nakładem własnym
inizia ad imparare
self-publish
komplikacja, niepowodzenie
inizia ad imparare
setback
odnieść nagły sukces
inizia ad imparare
take off
kanał na yt
inizia ad imparare
YouTube channel
sztuka abstrakcyjna
inizia ad imparare
abstract art
talent artystyczny
inizia ad imparare
artistic skill
nastrojowy, klimatyczny
inizia ad imparare
atmospheric
zapierający dech w piersiach
inizia ad imparare
breathtaking
sufit
inizia ad imparare
ceiling
kaplica
inizia ad imparare
chapel
sztuka klasyczna
inizia ad imparare
classical art
połączyć z kimś
inizia ad imparare
connect with sb
zepsucie, demoralizacja
inizia ad imparare
corruption
krytyk
inizia ad imparare
critic
konkretna odpowiedź
inizia ad imparare
definitive answer
pokazywać umiejętności
inizia ad imparare
demonstrate a skills
dziedzina sztuki
inizia ad imparare
discipline of art
podzielony
inizia ad imparare
divided
kropka
inizia ad imparare
dot
wyciągać wnioski
inizia ad imparare
draw conclusions
eksponat
inizia ad imparare
exhibit
wykorzystywać
inizia ad imparare
exploit
wyrażać emocje
inizia ad imparare
express emotions
ekspresyjny
inizia ad imparare
expressive
znajomy
inizia ad imparare
familiar
prowokować do rozmowy
inizia ad imparare
get sb talking
spróbować
inizia ad imparare
have a go
incydent
inizia ad imparare
incident
jednostka, pojedyncza osoba
inizia ad imparare
individual
wewnętrzne przemyślenia
inizia ad imparare
inner thoughts
instalacja
inizia ad imparare
installation
pomysłowy
inizia ad imparare
inventive
nie mieć czegoś
inizia ad imparare
lack
nie wywrzeć na kimś wrażenia
inizia ad imparare
leave sb cold
skomentować coś
inizia ad imparare
make a comment on sth
głęboki, sensowny
inizia ad imparare
meaningful
pomylić coś z czymś
inizia ad imparare
mistake something for something
sztuka współczesna
inizia ad imparare
modern Art
mniej więcej
inizia ad imparare
more or less
na wystawie
inizia ad imparare
on display
początkowo, pierwotnie
inizia ad imparare
orginally

Devi essere accedere per pubblicare un commento.