Angielski Semestr 4 (leki, intubacja, system nerwowy, ból)

 0    490 schede    jurdeczkaka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
1. blunt
inizia ad imparare
tępe
2. acute
inizia ad imparare
ostry
3. intoxication
inizia ad imparare
odurzenie, upojenie(alkoholowe)
4. poisoning
inizia ad imparare
zatrucie
5. non_penetaton
inizia ad imparare
niedrążący
6. heamorrhage
inizia ad imparare
wylew(krwi), krwotok
7. depressed level of consciousness
inizia ad imparare
zaburzenia świadomości
8. signify
inizia ad imparare
oznaczać
9. stupor
inizia ad imparare
osłupienie, zahamowanie
10. extrinsic muscles
inizia ad imparare
mięśnie zewnętrzne
11. collapse
inizia ad imparare
zapadnięcie, zapaść
12. absence
inizia ad imparare
brak
13. diminishment
inizia ad imparare
osłabienie
14. swallowing
inizia ad imparare
połykanie
15. saturation
inizia ad imparare
nasycenie
16. due to
inizia ad imparare
na skutek
17. apnea
inizia ad imparare
bezdech
18. failure
inizia ad imparare
niewydolność
19. sufficient amount
inizia ad imparare
wystarczająca ilość
20. acute respiratory distress syndrome
inizia ad imparare
zespół ostrej niewydolności oddechowej
21. near
podtopienie
inizia ad imparare
drowning
22. multiple injuries
inizia ad imparare
obrażenia wielonarządowe
23. arterial partial pressure
inizia ad imparare
parcjalne ciśnienie tętnicze
24. respiratory acidosis
inizia ad imparare
kwasica oddechowa
25. toddler
inizia ad imparare
dziecko uczące się chodzić
26. heamatoma
inizia ad imparare
krwiak
........
inizia ad imparare
........
27. connector
inizia ad imparare
łącznik
28. airway tube
inizia ad imparare
rurka oddechowa
29. junction where airway tube is attached
inizia ad imparare
połączenie, w którym jest podłączony przewód powietrzny
30. cuff
inizia ad imparare
kołnierz uszczelniający
31. pillot ballon
inizia ad imparare
bańka z końca uszczelniania maski
32. lotne
inizia ad imparare
volatile
33.łącznik
inizia ad imparare
fitting
34. kanał
inizia ad imparare
conduit
35.źródło
inizia ad imparare
source
36. aparat głosowy
inizia ad imparare
vocal apparatus
37.średnica wewnętrzna
inizia ad imparare
internal diametar
38. utrzymywać
inizia ad imparare
maintain
39. regirgutacja
inizia ad imparare
regurgitation
40. wyposażona w
inizia ad imparare
equiped with
41. z rękawem uszczelniającym
inizia ad imparare
cuffed
42. intubacja dotchawicza
inizia ad imparare
tracheal intubation
43. asfiksja, zamartwica
inizia ad imparare
asphyxiation
44. zbrojone
inizia ad imparare
reinforced
45. zapewnić, zabezpieczyć
inizia ad imparare
ensure
46. dostarczanie
inizia ad imparare
delivery
47. wyższe stężenie
inizia ad imparare
higher concentration
48. drzewo oskrzelowe
inizia ad imparare
bronchial tree
49. treść pokarmowa
inizia ad imparare
gastric contents
50. wprowadzenie
inizia ad imparare
inseration
51. dotlenienie
inizia ad imparare
facilitates oxygen
52. cel
inizia ad imparare
aim
53. ułatwia
inizia ad imparare
facilitates
54. bez mankietu uszczelniającego
inizia ad imparare
uncuffed
55. chlorek
inizia ad imparare
chloride
56. nadmuchiwany
inizia ad imparare
inflatable
57. noworodkowy
inizia ad imparare
neonatal
58. uszczelić
inizia ad imparare
seal
59. określany mianem
inizia ad imparare
reffered to as
60. wyciek
inizia ad imparare
leakage
61. o podwójnym świetle
inizia ad imparare
a dauble lumen
62. zastępowane
inizia ad imparare
replece
1. blunt
inizia ad imparare
tępe
2. acute
inizia ad imparare
ostry
3. intoxication
inizia ad imparare
odurzenie, upojenie(alkoholowe)
4. poisoning
inizia ad imparare
zatrucie
5. non_penetaton
inizia ad imparare
niedrążący
6. heamorrhage
inizia ad imparare
wylew(krwi), krwotok
7. depressed level of consciousness
inizia ad imparare
zaburzenia świadomości
8. signify
inizia ad imparare
oznaczać
9. stupor
inizia ad imparare
osłupienie, zahamowanie
10. extrinsic muscles
inizia ad imparare
mięśnie zewnętrzne
11. collapse
inizia ad imparare
zapadnięcie, zapaść
12. absence
inizia ad imparare
brak
13. diminishment
inizia ad imparare
osłabienie
14. swallowing
inizia ad imparare
połykanie
15. saturation
inizia ad imparare
nasycenie
16. due to
inizia ad imparare
na skutek
17. apnea
inizia ad imparare
bezdech
18. failure
inizia ad imparare
niewydolność
19. sufficient amount
inizia ad imparare
wystarczająca ilość
20. acute respiratory distress syndrome
inizia ad imparare
zespół ostrej niewydolności oddechowej
21. near
podtopienie
inizia ad imparare
drowning
22. multiple injuries
inizia ad imparare
obrażenia wielonarządowe
23. arterial partial pressure
inizia ad imparare
parcjalne ciśnienie tętnicze
24. respiratory acidosis
inizia ad imparare
kwasica oddechowa
25. toddler
inizia ad imparare
dziecko uczące się chodzić
26. heamatoma
inizia ad imparare
krwiak
........
inizia ad imparare
........
27. connector
inizia ad imparare
łącznik
28. airway tube
inizia ad imparare
rurka oddechowa
29. junction where airway tube is attached
inizia ad imparare
połączenie, w którym jest podłączony przewód powietrzny
30. cuff
inizia ad imparare
kołnierz uszczelniający
31. pillot ballon
inizia ad imparare
bańka z końca uszczelniania maski
32. lotne
inizia ad imparare
volatile
33.łącznik
inizia ad imparare
fitting
34. kanał
inizia ad imparare
conduit
35.źródło
inizia ad imparare
source
36. aparat głosowy
inizia ad imparare
vocal apparatus
37.średnica wewnętrzna
inizia ad imparare
internal diametar
38. utrzymywać
inizia ad imparare
maintain
39. regirgutacja
inizia ad imparare
regurgitation
40. wyposażona w
inizia ad imparare
equiped with
41. z rękawem uszczelniającym
inizia ad imparare
cuffed
42. intubacja dotchawicza
inizia ad imparare
tracheal intubation
43. asfiksja, zamartwica
inizia ad imparare
asphyxiation
44. zbrojone
inizia ad imparare
reinforced
45. zapewnić, zabezpieczyć
inizia ad imparare
ensure
46. dostarczanie
inizia ad imparare
delivery
47. wyższe stężenie
inizia ad imparare
higher concentration
48. drzewo oskrzelowe
inizia ad imparare
bronchial tree
49. treść pokarmowa
inizia ad imparare
gastric contents
50. wprowadzenie
inizia ad imparare
inseration
51. dotlenienie
inizia ad imparare
facilitates oxygen
52. cel
inizia ad imparare
aim
53. ułatwia
inizia ad imparare
facilitates
54. bez mankietu uszczelniającego
inizia ad imparare
uncuffed
55. chlorek
inizia ad imparare
chloride
56. nadmuchiwany
inizia ad imparare
inflatable
57. noworodkowy
inizia ad imparare
neonatal
58. uszczelić
inizia ad imparare
seal
59. określany mianem
inizia ad imparare
reffered to as
60. wyciek
inizia ad imparare
leakage
61. o podwójnym świetle
inizia ad imparare
a dauble lumen
62. zastępowane
inizia ad imparare
replece
1. resucitation effort
inizia ad imparare
akcja reanimacyjna
2. airways
inizia ad imparare
drogi oddechowe
3. devices
inizia ad imparare
przyżądy
4. pressurized oxygen
inizia ad imparare
sprężony tlen
5. vomit
inizia ad imparare
wymioty
6. tip
inizia ad imparare
ustnik
7. notice
inizia ad imparare
zauważyć
8. nostrils
inizia ad imparare
nozdrza
9. impede
inizia ad imparare
hamować, utrudniać, zakłócać
10. solid
inizia ad imparare
zbity, twardy
11. while necessaty
inizia ad imparare
jeżeli okaże się konieczne
12. audible
inizia ad imparare
słyszalne, wyraźne
13. indicate
inizia ad imparare
wskazywać na
14. decrease
inizia ad imparare
zmniejszyć
15. perform
inizia ad imparare
wykonać
16. gurgling
inizia ad imparare
bulgotanie
17. accumulation
inizia ad imparare
nagromadzenie
18. secretions
inizia ad imparare
wydzieliny
19. gag reflex
inizia ad imparare
odruch wymiotny, gardłowy
20. suctioning, suction
inizia ad imparare
odsysanie
21. spinal injury
inizia ad imparare
uraz kręgosłupa
22. rigid
inizia ad imparare
sztywny
23. insert
inizia ad imparare
wprowadzić
24. allow for
inizia ad imparare
umożliwić, pozwolić na
25. suspend
inizia ad imparare
przerwać, wstrzymać
26. with grat caution
inizia ad imparare
słyszalne, wyraźne
1. blunt
inizia ad imparare
tępe
2. acute
inizia ad imparare
ostry
3. intoxication
inizia ad imparare
odurzenie, upojenie(alkoholowe)
4. poisoning
inizia ad imparare
zatrucie
5. non_penetaton
inizia ad imparare
niedrążący
6. heamorrhage
inizia ad imparare
wylew(krwi), krwotok
7. depressed level of consciousness
inizia ad imparare
zaburzenia świadomości
8. signify
inizia ad imparare
oznaczać
9. stupor
inizia ad imparare
osłupienie, zahamowanie
10. extrinsic muscles
inizia ad imparare
mięśnie zewnętrzne
11. collapse
inizia ad imparare
zapadnięcie, zapaść
12. absence
inizia ad imparare
brak
13. diminishment
inizia ad imparare
osłabienie
14. swallowing
inizia ad imparare
połykanie
15. saturation
inizia ad imparare
nasycenie
16. due to
inizia ad imparare
na skutek
17. apnea
inizia ad imparare
bezdech
18. failure
inizia ad imparare
niewydolność
19. sufficient amount
inizia ad imparare
wystarczająca ilość
20. acute respiratory distress syndrome
inizia ad imparare
zespół ostrej niewydolności oddechowej
21. near
podtopienie
inizia ad imparare
drowning
22. multiple injuries
inizia ad imparare
obrażenia wielonarządowe
23. arterial partial pressure
inizia ad imparare
parcjalne ciśnienie tętnicze
24. respiratory acidosis
inizia ad imparare
kwasica oddechowa
25. toddler
inizia ad imparare
dziecko uczące się chodzić
26. heamatoma
inizia ad imparare
krwiak
........
inizia ad imparare
........
27. connector
inizia ad imparare
łącznik
28. airway tube
inizia ad imparare
rurka oddechowa
29. junction where airway tube is attached
inizia ad imparare
połączenie, w którym jest podłączony przewód powietrzny
30. cuff
inizia ad imparare
kołnierz uszczelniający
31. pillot ballon
inizia ad imparare
bańka z końca uszczelniania maski
32. lotne
inizia ad imparare
volatile
33.łącznik
inizia ad imparare
fitting
34. kanał
inizia ad imparare
conduit
35.źródło
inizia ad imparare
source
36. aparat głosowy
inizia ad imparare
vocal apparatus
37.średnica wewnętrzna
inizia ad imparare
internal diametar
38. utrzymywać
inizia ad imparare
maintain
39. regirgutacja
inizia ad imparare
regurgitation
40. wyposażona w
inizia ad imparare
equiped with
41. z rękawem uszczelniającym
inizia ad imparare
cuffed
42. intubacja dotchawicza
inizia ad imparare
tracheal intubation
43. asfiksja, zamartwica
inizia ad imparare
asphyxiation
44. zbrojone
inizia ad imparare
reinforced
45. zapewnić, zabezpieczyć
inizia ad imparare
ensure
46. dostarczanie
inizia ad imparare
delivery
47. wyższe stężenie
inizia ad imparare
higher concentration
48. drzewo oskrzelowe
inizia ad imparare
bronchial tree
49. treść pokarmowa
inizia ad imparare
gastric contents
50. wprowadzenie
inizia ad imparare
inseration
51. dotlenienie
inizia ad imparare
facilitates oxygen
52. cel
inizia ad imparare
aim
53. ułatwia
inizia ad imparare
facilitates
54. bez mankietu uszczelniającego
inizia ad imparare
uncuffed
55. chlorek
inizia ad imparare
chloride
56. nadmuchiwany
inizia ad imparare
inflatable
57. noworodkowy
inizia ad imparare
neonatal
58. uszczelić
inizia ad imparare
seal
59. określany mianem
inizia ad imparare
reffered to as
60. wyciek
inizia ad imparare
leakage
61. o podwójnym świetle
inizia ad imparare
a dauble lumen
62. zastępowane
inizia ad imparare
replece
1. resucitation effort
inizia ad imparare
akcja reanimacyjna
2. airways
inizia ad imparare
drogi oddechowe
3. devices
inizia ad imparare
przyżądy
4. pressurized oxygen
inizia ad imparare
sprężony tlen
5. vomit
inizia ad imparare
wymioty
6. tip
inizia ad imparare
ustnik
7. notice
inizia ad imparare
zauważyć
8. nostrils
inizia ad imparare
nozdrza
9. impede
inizia ad imparare
hamować, utrudniać, zakłócać
10. solid
inizia ad imparare
zbity, twardy
11. while necessaty
inizia ad imparare
jeżeli okaże się konieczne
12. audible
inizia ad imparare
słyszalne, wyraźne
13. indicate
inizia ad imparare
wskazywać na
14. decrease
inizia ad imparare
zmniejszyć
15. perform
inizia ad imparare
wykonać
16. gurgling
inizia ad imparare
bulgotanie
17. accumulation
inizia ad imparare
nagromadzenie
18. secretions
inizia ad imparare
wydzieliny
19. gag reflex
inizia ad imparare
odruch wymiotny, gardłowy
20. suctioning, suction
inizia ad imparare
odsysanie
21. spinal injury
inizia ad imparare
uraz kręgosłupa
22. rigid
inizia ad imparare
sztywny
23. insert
inizia ad imparare
wprowadzić
24. allow for
inizia ad imparare
umożliwić, pozwolić na
25. suspend
inizia ad imparare
przerwać, wstrzymać
26. with grat caution
inizia ad imparare
słyszalne, wyraźne
1. cewnik ssący
inizia ad imparare
suction cather
2. cewnik balonowy
inizia ad imparare
ballon cother
3. płyn ustrojowy
inizia ad imparare
body fluid
4. uderzenia między łopatkami
inizia ad imparare
back blows
5. wymiociny
inizia ad imparare
vomitus
6. plwocina
inizia ad imparare
sputum
7. zagłębnik, sonda
inizia ad imparare
probe
8. wziernik nosowy
inizia ad imparare
speculum
9. ssak, urządzenie ssące
inizia ad imparare
suction apparatus
10. przenośny ssak medyczny
inizia ad imparare
portable suction unit
1. right patient
inizia ad imparare
dobry pacjent
2. right medication
inizia ad imparare
właściwy lek
3. right route
inizia ad imparare
właściwa droga podania leku
4. right dose
inizia ad imparare
właściwa dawka
5. right time
inizia ad imparare
właściwy czas, pora
1. capsules
inizia ad imparare
kapsułki
2. drops
inizia ad imparare
krople
3. inhaler
inizia ad imparare
inhalator
4. injection
inizia ad imparare
zastrzyk
5. iv drip
inizia ad imparare
wlew dożylny
6. oitment
inizia ad imparare
maść
7. spray
inizia ad imparare
sprej
8. suppository
inizia ad imparare
czopek
9. syrup
inizia ad imparare
syrop
10. tablets
inizia ad imparare
tabletki
1. widespread
inizia ad imparare
powszechny
2. amog
inizia ad imparare
wśród
3. approaching
inizia ad imparare
zajęcia się
4. approach
inizia ad imparare
sposób, metoda
5. aggravating
inizia ad imparare
[pgorszenie
6. relive pain
inizia ad imparare
uśmierzyć bol
7. mode
inizia ad imparare
sposób
8. intraosseous infusion(IO)
inizia ad imparare
doszpikowe podanie leku
9. endotracheal infusion (ET)
inizia ad imparare
dotchawicze podanie leku
1. Double vision
inizia ad imparare
podwójne widzenie
2. epileptic fit
inizia ad imparare
napad epilepsji
3. prodromal symptom
inizia ad imparare
symptom prodromalny
4. syncopal attac
inizia ad imparare
xx
5. urinary incontinence
inizia ad imparare
niemożność utzymania moczu
6. visual acuity
inizia ad imparare
ostrość widzenia
7. unsteadiness
inizia ad imparare
chwiejność
8. blindness
inizia ad imparare
ślepota
9. bluring
inizia ad imparare
zamazywanie
10. numbness
inizia ad imparare
drętwienie
11. tingling or pins and needles
inizia ad imparare
mrowienie i cierpniecie i odrętwienie
12. consciounsness
inizia ad imparare
świadomość
13. convulsion
inizia ad imparare
drgawki
14. fit
inizia ad imparare
atak
15. seizure
inizia ad imparare
atak
16. fainted
inizia ad imparare
zemdlałem
17. blackout
inizia ad imparare
omdlenie
18. causes
inizia ad imparare
przyczyny
1. blunt
inizia ad imparare
tępe
2. acute
inizia ad imparare
ostry
3. intoxication
inizia ad imparare
odurzenie, upojenie(alkoholowe)
4. poisoning
inizia ad imparare
zatrucie
5. non_penetaton
inizia ad imparare
niedrążący
6. heamorrhage
inizia ad imparare
wylew(krwi), krwotok
7. depressed level of consciousness
inizia ad imparare
zaburzenia świadomości
8. signify
inizia ad imparare
oznaczać
9. stupor
inizia ad imparare
osłupienie, zahamowanie
10. extrinsic muscles
inizia ad imparare
mięśnie zewnętrzne
11. collapse
inizia ad imparare
zapadnięcie, zapaść
12. absence
inizia ad imparare
brak
13. diminishment
inizia ad imparare
osłabienie
14. swallowing
inizia ad imparare
połykanie
15. saturation
inizia ad imparare
nasycenie
16. due to
inizia ad imparare
na skutek
17. apnea
inizia ad imparare
bezdech
18. failure
inizia ad imparare
niewydolność
19. sufficient amount
inizia ad imparare
wystarczająca ilość
20. acute respiratory distress syndrome
inizia ad imparare
zespół ostrej niewydolności oddechowej
21. near
podtopienie
inizia ad imparare
drowning
22. multiple injuries
inizia ad imparare
obrażenia wielonarządowe
23. arterial partial pressure
inizia ad imparare
parcjalne ciśnienie tętnicze
24. respiratory acidosis
inizia ad imparare
kwasica oddechowa
25. toddler
inizia ad imparare
dziecko uczące się chodzić
26. heamatoma
inizia ad imparare
krwiak
........
inizia ad imparare
........
27. connector
inizia ad imparare
łącznik
28. airway tube
inizia ad imparare
rurka oddechowa
29. junction where airway tube is attached
inizia ad imparare
połączenie, w którym jest podłączony przewód powietrzny
30. cuff
inizia ad imparare
kołnierz uszczelniający
31. pillot ballon
inizia ad imparare
bańka z końca uszczelniania maski
32. lotne
inizia ad imparare
volatile
33.łącznik
inizia ad imparare
fitting
34. kanał
inizia ad imparare
conduit
35.źródło
inizia ad imparare
source
36. aparat głosowy
inizia ad imparare
vocal apparatus
37.średnica wewnętrzna
inizia ad imparare
internal diametar
38. utrzymywać
inizia ad imparare
maintain
39. regirgutacja
inizia ad imparare
regurgitation
40. wyposażona w
inizia ad imparare
equiped with
41. z rękawem uszczelniającym
inizia ad imparare
cuffed
42. intubacja dotchawicza
inizia ad imparare
tracheal intubation
43. asfiksja, zamartwica
inizia ad imparare
asphyxiation
44. zbrojone
inizia ad imparare
reinforced
45. zapewnić, zabezpieczyć
inizia ad imparare
ensure
46. dostarczanie
inizia ad imparare
delivery
47. wyższe stężenie
inizia ad imparare
higher concentration
48. drzewo oskrzelowe
inizia ad imparare
bronchial tree
49. treść pokarmowa
inizia ad imparare
gastric contents
50. wprowadzenie
inizia ad imparare
inseration
51. dotlenienie
inizia ad imparare
facilitates oxygen
52. cel
inizia ad imparare
aim
53. ułatwia
inizia ad imparare
facilitates
54. bez mankietu uszczelniającego
inizia ad imparare
uncuffed
55. chlorek
inizia ad imparare
chloride
56. nadmuchiwany
inizia ad imparare
inflatable
57. noworodkowy
inizia ad imparare
neonatal
58. uszczelić
inizia ad imparare
seal
59. określany mianem
inizia ad imparare
reffered to as
60. wyciek
inizia ad imparare
leakage
61. o podwójnym świetle
inizia ad imparare
a dauble lumen
62. zastępowane
inizia ad imparare
replece
1. resucitation effort
inizia ad imparare
akcja reanimacyjna
2. airways
inizia ad imparare
drogi oddechowe
3. devices
inizia ad imparare
przyżądy
4. pressurized oxygen
inizia ad imparare
sprężony tlen
5. vomit
inizia ad imparare
wymioty
6. tip
inizia ad imparare
ustnik
7. notice
inizia ad imparare
zauważyć
8. nostrils
inizia ad imparare
nozdrza
9. impede
inizia ad imparare
hamować, utrudniać, zakłócać
10. solid
inizia ad imparare
zbity, twardy
11. while necessaty
inizia ad imparare
jeżeli okaże się konieczne
12. audible
inizia ad imparare
słyszalne, wyraźne
13. indicate
inizia ad imparare
wskazywać na
14. decrease
inizia ad imparare
zmniejszyć
15. perform
inizia ad imparare
wykonać
16. gurgling
inizia ad imparare
bulgotanie
17. accumulation
inizia ad imparare
nagromadzenie
18. secretions
inizia ad imparare
wydzieliny
19. gag reflex
inizia ad imparare
odruch wymiotny, gardłowy
20. suctioning, suction
inizia ad imparare
odsysanie
21. spinal injury
inizia ad imparare
uraz kręgosłupa
22. rigid
inizia ad imparare
sztywny
23. insert
inizia ad imparare
wprowadzić
24. allow for
inizia ad imparare
umożliwić, pozwolić na
25. suspend
inizia ad imparare
przerwać, wstrzymać
26. with grat caution
inizia ad imparare
słyszalne, wyraźne
1. cewnik ssący
inizia ad imparare
suction cather
2. cewnik balonowy
inizia ad imparare
ballon cother
3. płyn ustrojowy
inizia ad imparare
body fluid
4. uderzenia między łopatkami
inizia ad imparare
back blows
5. wymiociny
inizia ad imparare
vomitus
6. plwocina
inizia ad imparare
sputum
7. zagłębnik, sonda
inizia ad imparare
probe
8. wziernik nosowy
inizia ad imparare
speculum
9. ssak, urządzenie ssące
inizia ad imparare
suction apparatus
10. przenośny ssak medyczny
inizia ad imparare
portable suction unit
1. right patient
inizia ad imparare
dobry pacjent
2. right medication
inizia ad imparare
właściwy lek
3. right route
inizia ad imparare
właściwa droga podania leku
4. right dose
inizia ad imparare
właściwa dawka
5. right time
inizia ad imparare
właściwy czas, pora
1. capsules
inizia ad imparare
kapsułki
2. drops
inizia ad imparare
krople
3. inhaler
inizia ad imparare
inhalator
4. injection
inizia ad imparare
zastrzyk
5. iv drip
inizia ad imparare
wlew dożylny
6. oitment
inizia ad imparare
maść
7. spray
inizia ad imparare
sprej
8. suppository
inizia ad imparare
czopek
9. syrup
inizia ad imparare
syrop
10. tablets
inizia ad imparare
tabletki
1. widespread
inizia ad imparare
powszechny
2. amog
inizia ad imparare
wśród
3. approaching
inizia ad imparare
zajęcia się
4. approach
inizia ad imparare
sposób, metoda
5. aggravating
inizia ad imparare
[pgorszenie
6. relive pain
inizia ad imparare
uśmierzyć bol
7. mode
inizia ad imparare
sposób
8. intraosseous infusion(IO)
inizia ad imparare
doszpikowe podanie leku
9. endotracheal infusion (ET)
inizia ad imparare
dotchawicze podanie leku
1. Double vision
inizia ad imparare
podwójne widzenie
2. epileptic fit
inizia ad imparare
napad epilepsji
3. prodromal symptom
inizia ad imparare
symptom prodromalny
4. syncopal attac
inizia ad imparare
xx
5. urinary incontinence
inizia ad imparare
niemożność utzymania moczu
6. visual acuity
inizia ad imparare
ostrość widzenia
7. unsteadiness
inizia ad imparare
chwiejność
8. blindness
inizia ad imparare
ślepota
9. bluring
inizia ad imparare
zamazywanie
10. numbness
inizia ad imparare
drętwienie
11. tingling or pins and needles
inizia ad imparare
mrowienie i cierpniecie i odrętwienie
12. consciounsness
inizia ad imparare
świadomość
13. convulsion
inizia ad imparare
drgawki
14. fit
inizia ad imparare
atak
15. seizure
inizia ad imparare
atak
16. fainted
inizia ad imparare
zemdlałem
17. blackout
inizia ad imparare
omdlenie
18. causes
inizia ad imparare
przyczyny
1. analgesics
inizia ad imparare
przeciwbólowe
2. narcitics
inizia ad imparare
narkotyczne
3. sedatives
inizia ad imparare
uspokajające
4. paralytics
inizia ad imparare
zwiotczające
5. sympthomimetics
inizia ad imparare
sympatykomimetyczne
6. antipsychotics
inizia ad imparare
antypsychotyczne
7. antiarrhythmics
inizia ad imparare
antyarytmetyczne
8. vasodialators
inizia ad imparare
srodki rozszerzające naczynia krwionośne
9. antiemetics
inizia ad imparare
przeciwwymiotne
10. bronchodilators
inizia ad imparare
rozszerzające oskrzela
11. anticonvulsants
inizia ad imparare
przeciwdrgawkowe
12. analeptic agents
inizia ad imparare
leki pobudzające
13. diuretics
inizia ad imparare
leki moczopędne
14. NSAIDs
inizia ad imparare
niesteroidowe leki przeciwzapane
15. antypyretics
inizia ad imparare
przeciwgorączkowe
16. zapobiegać
inizia ad imparare
prevent
17. reduce
inizia ad imparare
redukować
18. allow
inizia ad imparare
pozwalać
19. approach
inizia ad imparare
sposób
20. depend
inizia ad imparare
zależy
21. sedate
inizia ad imparare
uspokoić
22. give
inizia ad imparare
podawać
23. save
inizia ad imparare
ocalić
24. vary
inizia ad imparare
różnić
25. administer
inizia ad imparare
podawać
26. choose
inizia ad imparare
wybierać
27. support
inizia ad imparare
wspomagać
28. decrease
inizia ad imparare
redukować
29. alleviate
inizia ad imparare
łagodzić
1. topical
inizia ad imparare
miejscowy
2. parenteral
inizia ad imparare
pozajelitowy
3. transdermal
inizia ad imparare
przezskórne
4. enteral
inizia ad imparare
dojelitowy
1. muscle bulk
inizia ad imparare
masa mięśniowa
2. muscle tone
inizia ad imparare
napięcie mięśniowe
3. muscle power
inizia ad imparare
siła mięśniowa
4. coordination
inizia ad imparare
koordynacja
5. gain
inizia ad imparare
chód
6. reflexes
inizia ad imparare
odruch
7. involuntary movements
inizia ad imparare
odruchy bezwarunkowe
8. amount
inizia ad imparare
ilość
9. tissue
inizia ad imparare
tkanki
10. wasting
inizia ad imparare
zanik mięśni
11. increased
inizia ad imparare
wzmożone
12. decreased
inizia ad imparare
obniżone
13. faccidity
inizia ad imparare
wiotkość
14strenght
inizia ad imparare
siła
15. the manner of walking
inizia ad imparare
powłuczenie chodzenia
16. tic
inizia ad imparare
tik, odruch
17. tendom relexes
inizia ad imparare
odruchy ścięgniste
18,. tendom hammer
inizia ad imparare
młotek neurologiczny
19. brisk
inizia ad imparare
wzmożone
20. knee jerks
inizia ad imparare
odruch kolanowy
21. plannar response
inizia ad imparare
odruch podeszwowy
22. in a coma
inizia ad imparare
w śpiączce
23. comatose
inizia ad imparare
w stanie śpiączki

Devi essere accedere per pubblicare un commento.