Angielski wordlist 1

 0    148 schede    guest2466711
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
W porze największej oglądalności
inizia ad imparare
At peak viewing time
transmitować, nadawać na żywo
inizia ad imparare
broadcast live
talk show
inizia ad imparare
chat show
program dokumentalny
inizia ad imparare
documentary
teleturniej
inizia ad imparare
game show
śledzić aktualne wydarzenia
inizia ad imparare
keep up with the lastest events
liczna publiczność
inizia ad imparare
large audience
emitowany od dawna
inizia ad imparare
large-running
loteria
inizia ad imparare
lottery show
program publicystyczny
inizia ad imparare
magazine programme
oglądanie wyemitowanych programów telewizyjnych w późniejszym terminie
inizia ad imparare
on catch-up TV
płatna reklama partii politycznej
inizia ad imparare
party political broadcast
teleturniej
inizia ad imparare
quiz show
serial komediowy
inizia ad imparare
sitcom
serial telewizyjny
inizia ad imparare
TV series
głosować na kogoś / coś
inizia ad imparare
vote for sb / sth
wciągający, uzależniający
inizia ad imparare
addictive
edukacyjny
inizia ad imparare
educational
rozrywkowy, zabawny
inizia ad imparare
entertaining
oparty na faktach
inizia ad imparare
factual
fikcyjny
inizia ad imparare
fictional
zabawny, komiczny
inizia ad imparare
hilarious
pamiętny
inizia ad imparare
memorable
poruszający
inizia ad imparare
moving
dający do myślenia
inizia ad imparare
thought-provoking
stronniczy
inizia ad imparare
biased
natychmiastowy
inizia ad imparare
immediate
bezstronny
inizia ad imparare
impartial
neutralny
inizia ad imparare
neutral
obiektywny
inizia ad imparare
objective
tendencyjny
inizia ad imparare
prejudiced
wiarygodny
inizia ad imparare
reliable
uzależniony od czegoś
inizia ad imparare
addicted to sth
zły na coś
inizia ad imparare
angry with sth
świadomy czegoś
inizia ad imparare
aware of sth
przychylnie nastawiony do czegoś
inizia ad imparare
biased towards sth
zatroskany o coś
inizia ad imparare
concerned about sth
ciekawy czegoś
inizia ad imparare
curious about sth
rozczarowany czymś
inizia ad imparare
disappointed with sth
świetny w jakiejś dziedzinie
inizia ad imparare
excellent at sth
znudzony czymś
inizia ad imparare
fed up with sth
pełen czegoś
inizia ad imparare
full of sth
zainteresowany czymś
inizia ad imparare
interested in sth
odpowiedzialny za coś
inizia ad imparare
responsible for sth
ruch
inizia ad imparare
action
podziwiać
inizia ad imparare
admire
krytyk sztuki
inizia ad imparare
art critic
balet
inizia ad imparare
ballet
pędzel
inizia ad imparare
brush
płótno malarskie
inizia ad imparare
canvas
glina
inizia ad imparare
clay
współczesny
inizia ad imparare
contemporary
kostiumy
inizia ad imparare
costumes
tworzyć
inizia ad imparare
create
sztuki piękne
inizia ad imparare
fine art
gest
inizia ad imparare
gesture
utalentowany
inizia ad imparare
gifted
wydarzenie artystyczne
inizia ad imparare
happening
należący do głównego nurtu
inizia ad imparare
mainstream
arcydzieło
inizia ad imparare
masterpiece
malarz/malarka /obraz
inizia ad imparare
painter / painting
sztuka performance'u
inizia ad imparare
performance art
artysta/artystka /wstęp, spektakl
inizia ad imparare
performer / performance
fotografika
inizia ad imparare
photography
dowcip, wybryk
inizia ad imparare
prank
rzeźbiarz/rzeźba
inizia ad imparare
sculptor / sculpture
autoportret
inizia ad imparare
self-portrait
widowisko
inizia ad imparare
spectacle
wystawiać (na scenie)
inizia ad imparare
stage
statua
inizia ad imparare
statue
martwa natura
inizia ad imparare
still life
kamień
inizia ad imparare
stone
teatr
inizia ad imparare
theatre
zwracać się ku czemuś
inizia ad imparare
turn to sth
pokaz video
inizia ad imparare
video projection
akwarele
inizia ad imparare
watercolors
drewno
inizia ad imparare
wood
gra aktorska
inizia ad imparare
acting
zabawny/śmieszny
inizia ad imparare
amusing
okropny
inizia ad imparare
awful
być opartym na powieści
inizia ad imparare
be based on a novel
być reżyserowanym przez
inizia ad imparare
be directed by
mieć miejsce, rozgrywać się
inizia ad imparare
be set in
nudny
inizia ad imparare
dull
wciągający, zajmujący
inizia ad imparare
engaging
znakomity
inizia ad imparare
excellent
fantastyczny
inizia ad imparare
fantastic
wciągający
inizia ad imparare
involving
główne postacie
inizia ad imparare
main characters
monotonny
inizia ad imparare
monotonous
program, który trzeba obejrzeć
inizia ad imparare
must-see
fenomenalny
inizia ad imparare
phenomenal
rekomendacja
inizia ad imparare
recommendation
recenzja
inizia ad imparare
review
ścieżka dźwiękowa
inizia ad imparare
soundtrack
grać główną rolę w filmie
inizia ad imparare
star
fabuła
inizia ad imparare
storyline
nieciekawy
inizia ad imparare
uninteresting
warty obejrzenia
inizia ad imparare
worth seeing
żądny przygód
inizia ad imparare
adventurous
wiadomość z ostatniej chwili
inizia ad imparare
breaking news
komiks
inizia ad imparare
cartoon strip
kanał telewizyjny
inizia ad imparare
channel
dezorientować
inizia ad imparare
confuse
fakty i fikcja
inizia ad imparare
fact and fiction
rozbawiać kogoś
inizia ad imparare
give sb a laugh
ziarnko
inizia ad imparare
grain
trwały
inizia ad imparare
lasting
wydanie internetowe
inizia ad imparare
online edition
telewizja satelitarna
inizia ad imparare
satellite TV
źródło
inizia ad imparare
source
program telewizyjny
inizia ad imparare
TV guide
różnorodność
inizia ad imparare
variety
zdolność
inizia ad imparare
ability
działanie
inizia ad imparare
activity
naginać prawdę
inizia ad imparare
bend the truth
komentator
inizia ad imparare
commentator
uczestnik
inizia ad imparare
contestant
dzieło
inizia ad imparare
creation
przyjemność
inizia ad imparare
enjoyment
rozrywka
inizia ad imparare
entertainment
wyrażanie
inizia ad imparare
expression
niepowodzenie
inizia ad imparare
failure
życzliwość
inizia ad imparare
friendliness
pogodynka
inizia ad imparare
forecaster
sprzyjać jakiejś opcji politycznej
inizia ad imparare
have a political bias
gospodarz
inizia ad imparare
host
juror
inizia ad imparare
judge
samotność
inizia ad imparare
loneliness
członkostwo
inizia ad imparare
membership
ruch
inizia ad imparare
movement
oryginalność
inizia ad imparare
originality
prezenter
inizia ad imparare
newsreader
przedstawić coś w dobrym świetle
inizia ad imparare
paint sth in good light
przyjemność
inizia ad imparare
pleasure
preferencja
inizia ad imparare
preference
przedstawić wiadomości w pewien sposób
inizia ad imparare
present the news in a certain way
ekspert
inizia ad imparare
pundit
cytować statystyki
inizia ad imparare
quote statistics
rzeczywistość
inizia ad imparare
reality
relacja
inizia ad imparare
relation
związek
inizia ad imparare
relationship
cisza
inizia ad imparare
silence
sponsorowanie
inizia ad imparare
sponsorship
wspierać pogląd
inizia ad imparare
support a view
kłamać
inizia ad imparare
tell lies
słaba strona
inizia ad imparare
weakness
lektor
inizia ad imparare
voice-over artist

Devi essere accedere per pubblicare un commento.