Angielski zawodowy 1-5 22.05

 0    70 schede    monika7350
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
lista płac
inizia ad imparare
payroll
ściąganie lub inhasowanie należności
inizia ad imparare
cash collections
wypłaty gotówki
inizia ad imparare
cash disbursements
nabywanie
inizia ad imparare
procurement
pensje roczne
inizia ad imparare
salaries
wynagrodzenie całkowite za pewien okres czasu lub godzinę
inizia ad imparare
total wages
zarobek brutto
inizia ad imparare
Gross earnings
zarobek brutto na godzinę
inizia ad imparare
gross wages
odcinki wypłat
inizia ad imparare
pay stubs
konta bierzące
inizia ad imparare
checking accounts
zamówienie
inizia ad imparare
purchase orders
urzędnik
inizia ad imparare
a clerk
bezstronny
inizia ad imparare
unbiased
zaopatrzenie
inizia ad imparare
supply
niezbędne
inizia ad imparare
vital
podmiot gospodarczy
inizia ad imparare
business entity
spółki
inizia ad imparare
partnerships
jednoosobowa działalność gospodarcza
inizia ad imparare
sale proprietorships
korporacja
inizia ad imparare
corporation
konserwatyzm
inizia ad imparare
conservatism
najbardziej prawdopodobny scenariusz
inizia ad imparare
the most likely scenario
obiektywność
inizia ad imparare
objectivity
znaczenie
inizia ad imparare
relevance
całkowita jawność dokumentacji
inizia ad imparare
full disclosure
nadzorować
inizia ad imparare
oversee
dokumentować
inizia ad imparare
record
zależeć od czegoś
inizia ad imparare
depend on
zasady
inizia ad imparare
principles
stanowić
inizia ad imparare
account for
dający się zweryfikować
inizia ad imparare
verifiable
zatajone
inizia ad imparare
withheld
ukryte
inizia ad imparare
hidden
społeczeństwo
inizia ad imparare
society
optymistyczny
inizia ad imparare
optimistic
dokładny
inizia ad imparare
occurate
nadzorca finansowy
inizia ad imparare
controller
system księgowy
inizia ad imparare
accounting system
badanie historii danej osoby
inizia ad imparare
background check
badanie na obecność narkotyków
inizia ad imparare
drug screaming
prawość, uczciwość
inizia ad imparare
integrity
przywiązanie uwagi do szczegółów
inizia ad imparare
attention to detail
aktualny
inizia ad imparare
up to date
wewnętrzny
inizia ad imparare
internal
zewnętrzne sprawozdanie finansowe
inizia ad imparare
external financial report
dyrektor finansowy
inizia ad imparare
Chief Financial Officer
płynność środków finansowych
inizia ad imparare
liquidity
nadmierny
inizia ad imparare
excessive
bezproduktywny
inizia ad imparare
unproductive
niewystarczający
inizia ad imparare
insufficient
przychody
inizia ad imparare
receipts
wydatki
inizia ad imparare
expenditures
zerowe saldo gotówkowe
inizia ad imparare
zero cash balance
kwota rezerwowa
inizia ad imparare
safety reserve
wykupić
inizia ad imparare
buying out
nazwa firmowa
inizia ad imparare
brand name
zamieniać
inizia ad imparare
convert
pokryć
inizia ad imparare
cover
założyć
inizia ad imparare
set up
przetrwać
inizia ad imparare
get by
możliwości
inizia ad imparare
opportunities
aktywa niematerialne
inizia ad imparare
intangible assets
prawa patentowe
inizia ad imparare
patent rights
wartość firmy wynikające z jej renomy
inizia ad imparare
goodwill
tajemnice handlowe
inizia ad imparare
trade secrets
prawnie chronione wartości niematerialne
inizia ad imparare
legal intangibles
prawa autorskie
inizia ad imparare
copyrights
znaki firmowe
inizia ad imparare
trademarks
wartości niematerialne
inizia ad imparare
competitive intrangibles
amortyzacja
inizia ad imparare
amortization
wartościowe
inizia ad imparare
Valuable

Devi essere accedere per pubblicare un commento.