Brick walls and glass ceiling

 0    18 schede    adrianstypula95
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
scementować naszą relację
inizia ad imparare
cement our relationship
dochodzić do ściany
inizia ad imparare
come up against a brick wall
ustalić limit czegoś
inizia ad imparare
put a ceiling on sth
szklany sufit
inizia ad imparare
glass ceiling
świat się zawalił
inizia ad imparare
roof falls in/my world collapsed
zemdleć
inizia ad imparare
floor gave way underneath my feet
iść w górę
inizia ad imparare
go through the roof
wściec się
inizia ad imparare
hit the roof
szansa, okno możliwości
inizia ad imparare
window of opportunity
nie znać realiów, żyć w wieży z kości słoniowej
inizia ad imparare
live in the ivory tower
ostoja
inizia ad imparare
tower of strength
górować nad
inizia ad imparare
tower above
być drogą do, furtką do
inizia ad imparare
be a gateway to
otwierać/zamykać sobie ścieżkę
inizia ad imparare
open/close/shut doors for
robić coś tylnymi drzwiami
inizia ad imparare
do sth through/by the back door
za zamkniętymi drzwiami
inizia ad imparare
behind closed doors
być kluczem do
inizia ad imparare
provide/hold the key to
klucz do sukcesu
inizia ad imparare
key to success

Devi essere accedere per pubblicare un commento.