Compaign 2

 0    59 schede    marcinkalikalita
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zgodnie z
inizia ad imparare
in accordance with
osoby przydzielone czasowo
inizia ad imparare
augmentees
po przybyciu
inizia ad imparare
on arrival
dzienna dieta / pieniądze na utrzymanie
inizia ad imparare
daily allowance
zawód
inizia ad imparare
trade
bez rodziny
inizia ad imparare
unaccompained
w porównaniu
inizia ad imparare
by companison
oparta na poborze
inizia ad imparare
conscript-based
wzgórze
inizia ad imparare
hill
bezludna
inizia ad imparare
uninfabited
stały ląd
inizia ad imparare
mainland
szacunkowy
inizia ad imparare
estimated
pokonać dystans
inizia ad imparare
to cover a distance
na poziomie wzroku
inizia ad imparare
line-of-sight
szacowane ofiary
inizia ad imparare
estimate casualty
ważne informacje
inizia ad imparare
heads up
tak szybko jak to możliwe
inizia ad imparare
in short order
gotowy do transportu
inizia ad imparare
good to go
gotowy do niezwłocznego działania
inizia ad imparare
hit the ground running
osiągnąć rejon działania
inizia ad imparare
hit the ground
natychmiastowa pomoc medyczna
inizia ad imparare
emergency medical assistance
natychmiastowe dostarczenie wody, jedzenia
inizia ad imparare
immediate delivery of water, food
przemieszczenie ofiar
inizia ad imparare
delocation of victims
naprawa i odbudowa
inizia ad imparare
repair and restoration
poszukiwanie i ratowanie
inizia ad imparare
search and rescue
ostrzeganie i ewakuacja
inizia ad imparare
warning and evacuation
usuwanie zwłok
inizia ad imparare
disposal of corpses
na krawędzi
inizia ad imparare
on the edge
trzęsienie ziemi mierzące
inizia ad imparare
an earthquake measuring
skala Richtera
inizia ad imparare
Richter scale
wstępne szacunki
inizia ad imparare
initial estimates
ogromne szkody
inizia ad imparare
tremendous damage
służby miejskie
inizia ad imparare
comunity services
być w ruinie
inizia ad imparare
be in ruins
ludzie bez miejsca zamieszkania
inizia ad imparare
displaced people
zależni od pomocy żywnościowej
inizia ad imparare
dependent on food aid
pierszeństwo
inizia ad imparare
priority
pas startowy
inizia ad imparare
runway
wstrząsy
inizia ad imparare
tremors
lokalni przywódcy zbrojni
inizia ad imparare
local warlords
brak ochrony na ziemi
inizia ad imparare
lack of security on the ground
rozbrojenie
inizia ad imparare
disarmament
pracownicy niosący pomoc
inizia ad imparare
relief workers
składa się z
inizia ad imparare
consists of, contain, comprise
załadowani na
inizia ad imparare
mounted in
przekazać
inizia ad imparare
pass to
utrzymywać
inizia ad imparare
retain
całkowity
inizia ad imparare
total, overall
w trakcie ostatnich 12 godzin
inizia ad imparare
within the last 12 hours
zapewnić wstępną opiekę medyczną
inizia ad imparare
provide initial medical care
zapewnić transport dla
inizia ad imparare
provide transportation for
podczas gdy my rozmawiamy / w tej chwili
inizia ad imparare
as we speak
przenośny namiot szpitalny
inizia ad imparare
portable hospital tent
jest dopasowany do
inizia ad imparare
configured to
zrobić tą pracę
inizia ad imparare
get the job done
pożegnać
inizia ad imparare
see sb off/ walk sb to the door
miejsce spotkania
inizia ad imparare
reservous place / spot
czas spotkania
inizia ad imparare
reservous time
skład konwoju
inizia ad imparare
composition of the convoy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.