Cosmic Unit 10 Word formation: -ation, -sion, -y, -ledge, -ance

 0    16 schede    teresa99a
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wywnioskować, konkludować
Oni wywnioskowali, że ten problem nie ma znaczenia.
inizia ad imparare
to conclude
They concluded that this issue is irrelevant.
wniosek, konkluzja
Jak doszedłeś do takiego wniosku?
inizia ad imparare
conclusion
How did you arrive at that conclusion?
znikać, zniknąć
Obraz zniknął z ekranu.
inizia ad imparare
to disappear
The picture disappeared from the screen.
zniknięcie
Jej zniknięcie jest wielką tajemnicą.
inizia ad imparare
disappearance
Her disappearance is a great mystery.
odkrywać, dokonywać odkrycia (np. naukowego)
Alexander Fleming odkrył penicylinę w 1928 roku.
inizia ad imparare
to discover
Alexander Fleming discovered penicillin in 1928.
odkrycie
Odkrycie insuliny zmieniło historię medycyny.
inizia ad imparare
discovery
The discovery of insulin changed the history of medicine.
tłumaczyć, objaśniać
Oni szybko wyjaśnili mi zasady gry.
inizia ad imparare
to explain
They quickly explained the rules of the game to me.
wyjaśnienie
Jestem pewien że można znaleźć rozsądne wyjaśnienie.
inizia ad imparare
explanation
I'm sure there's a reasonable explanation.
informować, powiadamiać
Ona jest zawsze tak dobrze poinformowana.
inizia ad imparare
to inform
She is always so well informed.
informacja, informacje
Czy mógłbyś udzielić mi jakichś informacji?
inizia ad imparare
information
Could you give me some information?
wiedzieć
Nikt nie wiedział, gdzie była Jackie.
inizia ad imparare
to know
No one knew where Jackie was.
wiedza
On zrobił to bez naszej wiedzy.
inizia ad imparare
knowledge
He did it without our knowledge.
zauważać, zaobserwować (np. przeprowadziwszy badania)
Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany w jego zachowaniu.
inizia ad imparare
to observe
We observed small changes in his behaviour.
obserwacja
Lekarze trzymali pacjenta na obserwacji.
inizia ad imparare
observation
The doctors kept the patient under observation.
umieszczać (w kontekście), plasować (w kategorii), sytuować
inizia ad imparare
to situate
sytuacja
Jaka jest ich sytuacja finansowa?
inizia ad imparare
situation
What's their financial situation?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.