Dizionario Inglese - Polacco

English - język polski

advantage in polacco:

1. zaleta


zaleta bycia
To duża zaleta tej pracy!

Polacco parola "advantage"(zaleta) si verifica in set:

English for International Tourism unit 10
A23: February 22nd - 28th
Internet to the Rescue! (1)
Angielski starland 2 starter module, module 1, 1a,...
2. przymiotniki sport INT

2. korzyść


sędzia Hilary wydał wyrok na korzyść Anthonego, tak że Anthony został ukarany grzywną zamiast więzieniem
wzajemna korzyść
jaka jest korzyść z twojej przygody?
Obróciłem wydarzenia na swoją korzyść.
Jaką korzyść widzisz w mieszkaniu w Wielkiej Brytanii zamiast w Polsce?
Jaka korzyść płynie z zatrudniania Ukraińców?
Na korzyść, panie przewodniczący, wszystkich obywateli!
Ten dowód świadczył na jego korzyść.

Polacco parola "advantage"(korzyść) si verifica in set:

Co nie rozumiem z filmów
Pre-intermediate Rozdział 4
praca, szkolnictwo, telewizja
Rzeczowniki, Przymiotniki
Revolutionary measures

3. przewaga


Naszą główną przewaga jest jakość naszych produktów.
przygniatająca przewaga

Polacco parola "advantage"(przewaga) si verifica in set:

can you tell when someone is lying BBC
przewaga, korzyść advantage
a load of old junk
Week 1 Level 3
korki 25.01 (cześć 1 )

4. zaleta korzyśćPolacco parola "advantage"(zaleta korzyść) si verifica in set:

Trudne słówka

5. korzyść przewagaPolacco parola "advantage"(korzyść przewaga) si verifica in set:

100 słówek Business Engish

6. korzyść zaleta7. zaleta przewagaPolacco parola "advantage"(zaleta przewaga) si verifica in set:

najczęściej używane słowa
2000 słówek - litera "a"

8. zaletą


zaleta bycia
To duża zaleta tej pracy!

9. korzyści


Jakie korzyści będziesz miał z posługiwania się językiem obcym?
Ten program ma wiele korzyści dla bezrobotnych ludzi.
dodatkowe korzyści
Powinno się jechać na dwa tygodnie z rzędu, żeby naprawdę skorzystać z korzyści wakacji.
Zmartwienia nie przynoszą żadnej korzyści.
Czerpała z tego przedsięwzięcia liczne korzyści.
Praca jest ważna nie tylko dla korzyści ekonomicznych, czyli pensji, ale i dla zaspokajania potrzeb społecznych i psychologicznych, dla poczucia, że robi się coś dla dobra społeczeństwa.

Polacco parola "advantage"(korzyści) si verifica in set:

m3chanical engineering
Unia 1 brands