Dizionario Inglese - Polacco

English - język polski

affect in polacco:

1. wpływać naPolacco parola "affect"(wpływać na) si verifica in set:

unit 2 - science and technology
Środowisko i katastrofy naturalne - Environment an...
Niebezpieczne sytuacje i inne.
Słownictwo z Un 6 - Różne
Angielski logistyczny str 13,14,15

2. wpływać


Nie powinien próbować wpływać na nasze decyzje.
Mleko może wpływać na nasze zdrowie.

Polacco parola "affect"(wpływać) si verifica in set:

Module 2 - part 2A --> odżywianie
Podróżowanie i turystyka. Real Life, Unit 5
the pharmacist and the pharmacy
angielski psychologiczny SWPS 2019 lekcja 7/8 powt...
j. angielski: zdrowie, cz. dalsza

3. oddziaływać naPolacco parola "affect"(oddziaływać na) si verifica in set:

Angielski - Świat przyrody - repetytorium
ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE
Ochrona i zagrożenia środowiska naturalnego, klęsk...
Macmillan unit 13 repetytorium Świat przyrody pods...
str 25 lewa strona

4. dotyczyć


To zadanie będzie dotyczyć problemu...
Moje przemówienie będzie dotyczyć zmiany klimatycznej

Polacco parola "affect"(dotyczyć) si verifica in set:

FISZKI UNIT 5 + TEKST MATURA FOCUS 3
problemy środowiska naturalnego, nowczesna technik...
69 angielski szkoła vol.2
Słówka Moduł 1d i 1e
5. one world matura focus 3

5. mieć wpływ na


mieć wpływ na życie

Polacco parola "affect"(mieć wpływ na) si verifica in set:

dział 1 i 2 słówka str 15 i 29
Angielski dla Leśnika cz.2
ANGLIK (słówka str. 29 cz.2.3)
Świat przyrody - zagrożenia i ochrona środowiska n...
Science and Technology 2

6. oddziaływaćPolacco parola "affect"(oddziaływać) si verifica in set:

3 czesc słowka na 27.02.2018
dodatkowy angielski 15.10
teksty, artykuły itp
zagorozenie dla srodowiska
6. Company and community

7. mieć wpływ


mieć wpływ na produktywność
Mleko może mieć wpływ na nasze zdrowie.s

Polacco parola "affect"(mieć wpływ) si verifica in set:

krajobraz, pogoda, ekologia
smart time 3 unit 5
booklet fce 25,26
module 4 cz2
wsiąść na pokład

8. wpłynąć


1. Mogło w tak dziwny sposób wpłynąć na zachowanie ludzi. / 2. To może mieć na niego wpływ w późniejszym życiu.

Polacco parola "affect"(wpłynąć) si verifica in set:

week 45 peakers and bloomers
kartkówka Chcolate tekst
PE: Numbers and calculations
A - Opportunities
Moja pierwsza lekcja

9. mieć wpływ na cośPolacco parola "affect"(mieć wpływ na coś) si verifica in set:

Klęski żywiołowe, zajęcia wakacyjne i ekologia 9.2
S B3 3/3 A celebrity interview
dział 9 z polskiego na angielski
dz9 kleski zywiolowe
szkudix m3 1/2

10. wpływ


wpływać na coś
Wielu muzyków ma wpływ na muzykę, którą słyszeli w dzieciństwie.
Jak pan sądzi, jaka idea wywarła największy wpływ na średniowiecznych Anglików?
Ojciec wywarł nań dobry wpływ.
W jaki sposób miejsce zamieszkania wpływa na to, co kupujesz?
Taniec to dobiór ludzkich ruchów, na które moja wpływ uczucia
Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawę, że ich styl życia ma ogromny wpływ na ich dobre samopoczucie.
Dużo makroekonomicznych czynników ma olbrzymi wpływ na naszą sytuację finansową.
Wielka Brytania miała największy wpływ kulturowy na Stany Zjednoczone.
(Musiałeś obrazić kogoś z dużymi wpływami.)
Jeśli nie masz argumentów, to masz bardzo mały wpływ na negocjacje.
Lea ma na mnie zły wpływ. Cały czas imprezuje, a ja zaczynam przejmować jej złe nawyki.
Z naszej analizy wynika, że wpływ na produkcję unijną powinien być nieznaczny.
On zawsze chwali się swoimi wysoko postawionymi przyjaciółmi, ale tak naprawdę nie ma żadnych wpływów politycznych.
Najazd Normanów na Anglię miał duży wpływ na język angielski.

Polacco parola "affect"(wpływ) si verifica in set:

angielski słówka styczeń
edgar zestaw numer 5
mood food, family life
Mood food + Family life

11. wpłynąć naPolacco parola "affect"(wpłynąć na) si verifica in set:

Angielski dodatkowy🏳️‍🌈
planet earth

12. dotykać


Tego nie wolno Ci dotykać.
Nie dotykać eksponatów!
Proszę nie dotykać!
Proszę nie dotykać czerwonego przycisku.
Proszę nie dotykać kwiatów.
Nie pozwól mu tego dotykać.
Nie dotykać kwiatów!
Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać tego przełącznika.

Polacco parola "affect"(dotykać) si verifica in set:

Fizjoterapia -UNIT 1 and 3 -35-37page
Other words Unit 7
angielski 1,2
planet earth
speakup2 10-3

13. atakować


Nie byłbym w stanie atakować chrześcijaństwa, tak jak nie umiałbym krytykować wilkołaków.

Polacco parola "affect"(atakować) si verifica in set:

Unit 1 - Features of human body
features of human body
Fizia2017 Human Body 1
United 1 i 2
czesci ciała

14. wywierać wpływPolacco parola "affect"(wywierać wpływ) si verifica in set:

Too much information (11.05.18) + Information over...
Accounting Princliples
4 Managing across cultures

15. afektPolacco parola "affect"(afekt) si verifica in set:

Psychology 2

16. dotyczyć dotykaćPolacco parola "affect"(dotyczyć dotykać) si verifica in set:

Ochrona Środowiska

17. wpłynąć na coś18. wywierać wpływ naPolacco parola "affect"(wywierać wpływ na) si verifica in set:

słówka angielki

19. oddziaływać na kogośPolacco parola "affect"(oddziaływać na kogoś) si verifica in set:

4A Personal challenges
Moja pierwsza lekcja

20. mieć na coś wpływPolacco parola "affect"(mieć na coś wpływ) si verifica in set:

Meet Mr. Frank - #IFYouTube

21. wpływać na mieć wpływ na