Dizionario Inglese - Polacco

English - język polski

appropriate in polacco:

1. odpowiedni


Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki
Obsługa klienta była odpowiednia.
Nie mam odpowiednich butów.
Załóż coś odpowiedniego na kolację, Jane.
Czy możesz znaleźć mi bardziej odpowiedni pokój? Ten jest zbyt głośny.
Właściwie to wydaje mi się, że jego reakcja jest całkiem odpowiednia.
w odpowiednim czasie
Problem odpowiedni do dyskusji w klasie.
Pracownicy noszą nieodpowiednie buty ochronne
odpowiedni, wystarczający, adekwatny, właściwy, do
Czy to odpowiedni pracownik to tego właśnie wydziału?
Oczywiście, przedostatni wagon jest odpowiedni dla rowerów i większego bagażu, w tym sprzętu sportowego.
Strony oświadczają, że przy wykonywaniu swych (odpowiednich) obowiązków będę dokładały należytej staranności.
Próbuję znaleźć bardziej odpowiednie słowa, by to opisać.
odpowiedni, właściwy, stosowny, dogodny, należyty

Polacco parola "appropriate"(odpowiedni) si verifica in set:

komunikacja i autonomiczne samochody
1. Corporate culture
angielski z 9-10
Zdrowie cz. 1
kolos ostatni

2. właściwy


To właściwy moment na tą wyprawę.
Powinieneś zjeść właściwy posiłek
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
1. To właściwy kolor dla mojego typu urody. / 2. Słuchaj, nie sądzę aby to był właściwy moment... / 3. Tu jest właściwy mężczyzna dla mojej córki. / 4. Mama uważa, że to bardzo właściwe i praktyczne.
Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

Polacco parola "appropriate"(właściwy) si verifica in set:

Komponent, egzamin B2, biznes cz.2
Angielski 8.3 International trade
5. słowka do pracy 2
Unit 3 solutions pre-int
Słówka Anglik 3

3. przywłaszczać sobiePolacco parola "appropriate"(przywłaszczać sobie) si verifica in set:

Desperate Housewives - 310 - The Miracle Song
Desperate Housewives - 310 - The Miracle Song
Intelligence Doctrine
Kolokwium - słówka
ramtamtam ang

4. stosowny


Dlatego zgadzamy się z wnioskiem zawartym w przedmiotowym pytaniu, który wydaje się tu bardzo stosowny.

Polacco parola "appropriate"(stosowny) si verifica in set:

Słówka z pracy domowej

5. przywłaszczyć


Knuje, jakby tu przywłaszczyć sobie twój majątek.

Polacco parola "appropriate"(przywłaszczyć) si verifica in set:

English - słownictwo policyjne - 6
Crime and punishment
useful verbs
crime and law
Penal code 2

6. odpowiedni właściwy7. właściwy odpowiedniPolacco parola "appropriate"(właściwy odpowiedni) si verifica in set:

02. 11.19 accident during
2000 słówek - litera "a"
liceum 2-skills review

8. odpowiedni odpowiednia9. stosowne


Rób, jak uważasz za stosowne.