Dizionario Inglese - Polacco

English - język polski

certificate in polacco:

1. świadectwo świadectwo


dać świadectwo o wierze
Każdy z uczniów otrzymał świadectwo.

Polacco parola "certificate"(świadectwo) si verifica in set:

Państwa i kontynenty
Oceny i wymagania/ Grades and course requirements
Dane personalne, doświadczenie i kwalifikacje
Słownik tematyczny - szkoła (extended)
At school (REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY) - Cesarz

2. certyfikat certyfikat


Dostałem certyfikat za ukończenie kursu.
Aby obsługiwać dźwig, oczywiście potrzebny jest certyfikat.

Polacco parola "certificate"(certyfikat) si verifica in set:

Praca: słówka i zwroty - Work: words and phrases
Szkoła i Edukacja - School and Education
Szkoła i Edukacja - School and Education
Słownik e-commerce – prosto i zwięźle! Uniwersytet...
US imposes fresh sanctions on Iran over missile te...

3. świadectwo ukończenia kursu lub zdania egzaminu świadectwo ukończenia kursu lub zdania egzaminuPolacco parola "certificate"(świadectwo ukończenia kursu lub zdania egzaminu) si verifica in set:

nauka słówek 23.11.20
angielski unit 3
słówka rozdział 3
Egzamin Ósmoklasisty
Unit 3 Studying

4. zaświadczenie


Mam zaświadczenie lekarskie o chorobie.

Polacco parola "certificate"(zaświadczenie) si verifica in set:

new matura success pre-intermediate, unit 8
unit 8 , słówka z ćwiczeń
Studium Sportu
sprawdzian 8
Studia za granicą

5. atestPolacco parola "certificate"(atest) si verifica in set:

Basic terminology - logistic
Angielski zawodowy cz.1
Podstawą terminologii
angielski zawodowy 1
basic terminology

6. certyfikat świadectwoPolacco parola "certificate"(certyfikat świadectwo) si verifica in set:

assesment and examinations
cz1 rozszerzenie
unit 3 szkoła

7. świadectwo szkolnePolacco parola "certificate"(świadectwo szkolne) si verifica in set:

Rzeczy i pomieszczenia w szkole - Things and place...

8. dyplom


W ubiegłym roku uzyskałem dyplom na Wydziale Prawa.
Mam dyplom magistra prawa.
Uniwersytet przyznaje dyplomy wyższego wykształcenia.
Mam dyplom z
Otrzymałem dyplom inżyniera rok temu.
(Za kilka lat damy mu dyplom.)
François otrzymał dyplom po dziesięciu latach badań.

9. świadectwo ukończenia kursuPolacco parola "certificate"(świadectwo ukończenia kursu) si verifica in set:

dodatkowe słówka

10. świadectwo certyfikatPolacco parola "certificate"(świadectwo certyfikat) si verifica in set:

Dział 4 Angielski
klasa 8 roz. 4A
bank wyrazow
słówka działał 4

11. dowód


Oto dowód jego niewinności.
To była prawie legenda; teraz istnieje dowód, że to jest jednak prawda.
dostarczyć dowód na coś
Masz jakikolwiek dowód?
Czy ma pan jakiś dowód, że to prawda?
Zawsze mam dowód w mojej torebce.
Myślę, że to najlepszy dowód na to, że gramy uczciwie w każdym obszarze naszej działalności
Nowy dowód sugeruje że muzyka nie tylko jest czynnikiem dobrego samopoczucia ale też jest dobra dla mózgu.
To dowód skuteczności, lepszej gospodarki i preferencji Wspólnoty.
Czy masz jakiś dowód, że to działa?
Jaki mamy dowód?
Mam dowód na swoją niewinność.
dowód/ potwierdzenie adresu
(Poprosił mnie, żebym natychmiast przyniósł mu ten dowód.)
Ten dowód świadczył na jego korzyść.

Polacco parola "certificate"(dowód) si verifica in set:

Pawlikowska med