Dizionario Inglese - Polacco

English - język polski

income in polacco:

1. przychód przychód


jaki wysoki jest twój przychód?
Mały przychód zobligował nas do oszczędności.

Polacco parola "income"(przychód) si verifica in set:

Karolina spr. 16.09 - angielski II
5 IV: What do you do to get a loan?
dziwne zawody, praca dzial 1
angielski kartkowka 15.12.2022
kartkówka 17.02.2021 r. jaz

2. dochód dochód


Musisz zgłosić swój dochód na tym formularzu.
Musisz zadeklarować swój dochód na formularzu podatku dochodowego.
Nasze wydatki przekraczają dochód.
dochód brutto
dochód krajowy brutto
Członkowie muszą mieć dochód około 2000.
przychód brutto, dochód brutto
What's your company's revenue? Jaki jest dochód Twojej firmy?
Jego dochód jest bardzo niski.
Znaczenie: 1. Pieniądze zarobione na wykonywanie pracy lub otrzymane z inwestycji, 2. Pieniądze zarobione przez osobę, firmę, rząd itp. w określonym przedziale czasu.Np.: Ma ładny dom i odpowiedni dochód; Przychody firmy znacznie się poprawiły.
Dochód wystarczający na zaspokojenie potrzeb.

Polacco parola "income"(dochód) si verifica in set:

39 Banking and investment | Bankowość i inwestycje
Państwo i społeczeństwo - część 2 (przedsiębiorstw...
Życie Człowieka - People's Life
Plastyczne Konczyce praca1
Kasia 29th April (65 min)

3. dochody dochody


Jego dochody są też bardzo wysokie.
Wszystkie dochody ze sprzedaży zostaną przeznaczone na organizacje charytatywne
Jego dochody spadły do połowy po przejściu na emeryturę.
Ta praca daje przyzwoite dochody, ale muszę pracować 12 godzin dziennie.
Jego dochody są zbyt niskie, by utrzymać dużą rodzinę.
Dochody z tego źródła są nieopodatkowane.
Moje miesięczne dochody sięgają ledwo 30 tys. jenów, w tym dodatki.
Moje dochody są dwukrotnie wyższe od twoich.
Mam dochody rzędu 50 tys. jenów miesięcznie.
On ma niezłe dochody.

Polacco parola "income"(dochody) si verifica in set:

pov: You're thinking about living abroad
Global warming and natural disaster; unemployment
hunger and poverty Migration, migration crisis and...
słownik biznesmena, cz2.
E Dla Średnio Zaawansowanych 1 B1

4. wpływy wpływy


On ma wpływy.
Jego wpływy rozciągają się na cały kraj.

Polacco parola "income"(wpływy) si verifica in set:

Finanse i Ekonomia - Finance and Economy
stanag 3 slownictwo zwykłe DM
fiszki rozne
Magda angielski
SLOWKA IELTS

5. dochód po podatku dochód po podatku6. przychody przychody


Przychody biur turystycznych gwałtownie wzrosły.
Ma niezłe przychody.

Polacco parola "income"(przychody) si verifica in set:

2018.05.09 Finland is the happiest country in the ...
słownik biznesmena, cz4.
Angielski słówka grudzień
ang U1/2 cz1

7. zarobek zarobekPolacco parola "income"(zarobek) si verifica in set:

VINCE VOCAB 1 2 4 5

8. dowód


Oto dowód jego niewinności.
To była prawie legenda; teraz istnieje dowód, że to jest jednak prawda.
dostarczyć dowód na coś
Masz jakikolwiek dowód?
Czy ma pan jakiś dowód, że to prawda?
Zawsze mam dowód w mojej torebce.
Myślę, że to najlepszy dowód na to, że gramy uczciwie w każdym obszarze naszej działalności
Nowy dowód sugeruje że muzyka nie tylko jest czynnikiem dobrego samopoczucia ale też jest dobra dla mózgu.
To dowód skuteczności, lepszej gospodarki i preferencji Wspólnoty.
Czy masz jakiś dowód, że to działa?
Jaki mamy dowód?
Mam dowód na swoją niewinność.
dowód/ potwierdzenie adresu
(Poprosił mnie, żebym natychmiast przyniósł mu ten dowód.)
Ten dowód świadczył na jego korzyść.