Dizionario Inglese - Polacco

English - język polski

modern in polacco:

1. nowoczesny nowoczesny


Budynek był bardzo nowoczesny. Miał wszystkie najnowsze technologie, łącznie z windą obsługiwaną głosem.
nowoczesny dom
Budynek na placu w centrum jest bardzo nowoczesny.
Interlingua to nowoczesny instrument komunikacji międzynarodowej.

Polacco parola "modern"(nowoczesny) si verifica in set:

wynajem mieszkania i warunki mieszkalne
Dom i Wyposażenie - House and House Appliances
Types of shops / Containers / Shopping / Money
miejsce zamieszkania to ........ cz. 1 (księga 2)
dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła

2. współczesny współczesny


To miało duży wpływ na współczesnych architektów.
Nie powiedziałbym, że on należy do najciekawszych artystów współczesnych
we współczesnym czasie

Polacco parola "modern"(współczesny) si verifica in set:

New exam connections 4 unit 8
Grammar and communication
Genetically Modified Foods
Unit 10 Matura Builder
sprawdzian 8 rozdzial

3. modny modny


modny bar

4. nowoczesny współczesnyPolacco parola "modern"(nowoczesny współczesny) si verifica in set:

In the house

5. modern


Do you like modern abstract painting?
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.