Dizionario Inglese - Polacco

English - język polski

necessary in polacco:

1. konieczne


Nie trzeba. To nie jest konieczne.
Uznali, że konieczne jest rozgrywanie mistrzostw co cztery lata.

Polacco parola "necessary"(konieczne) si verifica in set:

School in the UK, School, Boarding School
unit 3 intermediate matura solutions
DISCUSSIONS Is it right to eat meat?
Krzysio Eng 2016-11-09, Gim2, Unit 6A, Lekcja 3 p142
6. STANAG 6001 level 2 - (English file intermediat...

2. potrzebny


np. potrzebny firmie specjalista, pracownik
Uprawom bardzo potrzebny jest deszcz.
Nie jesteś potrzebny do opieki nade mną.
Nie potrzebuję twoich pieniędzy. Potrzebny mi twój czas.
Aby obsługiwać dźwig, oczywiście potrzebny jest certyfikat.
Czy język międzynarodowy jest potrzebny?
Nie mam paszportu, nie wiedziałem, że jest potrzebny.
Potrzebny jest wóz patrolowy.

Polacco parola "necessary"(potrzebny) si verifica in set:

Sport, choroby, zwroty, wzorty i słówka
Karolina 29th April 2015 (2 hours)
22 III: Are you addicted to money?
Słówka kartkówka unit 5 gózd
discover english 3 unit 5

3. niezbędne


Dla szczęśliwego życia zdrowie jest niezbędne.
Świetnie opanował wszelkie niezbędne wzory matematyczne.
Proszę, przekażcie niezbędne dokumenty.
W tym folderze znajdują się niezbędne informacje.
Produkty ropopochodne są niezbędne dla współczesnego społeczeństwa.

Polacco parola "necessary"(niezbędne) si verifica in set:

słówka dodatkowe do kursu podstawowego
Szkoła Człowiek itp 28. XII
Documentation and monitoring in managing the timbe...
sprawdzian słownictwo
Kolokwium 11.12

4. konieczność


W Los Angeles posiadanie samochodu to konieczność.
Sprawozdanie przedstawia konieczność obniżenia biurokracji w dwóch obszarach.
Podkreślaliśmy konieczność współpracy z jego strony.
Nienawidzimy przemocy, ale uznajemy jej konieczność w imię ładu i porządku.

Polacco parola "necessary"(konieczność) si verifica in set:

Czasowniki modalne