Dizionario Spagnolo - Polacco

español - język polski

obrero in polacco:

1. robotnik robotnik


Wielu niewykwalifikowanych robotników dostaje płacę minimalną, która ledwo wystarcza, aby wyżyć.
Ten robotnik jest pracowity.

Polacco parola "obrero"(robotnik) si verifica in set:

Español de pa a pa, unidad 1, cz.2
Unidad 1, Español de pe a pa
zawody i miejsca pracy
Praca - el trabajo

2. pracownik pracownik


Wszystkim naszym pracownikom przysługują 2 dni urlopu miesięcznie.
Jest pracownikiem biurowym.
Mój pracownik jest bardzo kulturalny.
Pracownik sklepu nie mógł iść na przyjęcie, bo nie skończył pracy.
pracownik umysłowy, pracownik fizyczny
Sukces naszego przedsiębiorstwa opiera się przede wszystkim na osiągnięciach naszych pracowników.
Pracodawca i pracownik zawierają niniejszym umowę o pracę.
Dyrektor zgromadził wszystkich pracowników.
Do Norwegii przybywa coraz więcej pracowników z zagranicy.
pracownika, który zostaje wynajęty do wykonywania pracy
większość pracowników w mojej spółce jest zatrudniona na cały etat
Volkswagen ma 580 tysięcy pracowników
byłam "pracownikiem" w firmie, która do "worków" zbierała wszystkie wypisane "markery"
Zarząd spółki musiał zwolnić 10% pracowników.
Płacimy naszym pracownikom jedne z najwyższych płac w tym przemyśle.

Polacco parola "obrero"(pracownik) si verifica in set:

Me voy o me quedo?
zegar i liczby 23.10

3. pracownik fizyczny pracownik fizyczny