Dizionario Italiano - Lituano

italiano - lietuvių kalba

sala Lituano: