Dizionario Italiano - Lituano

italiano - lietuvių kalba

uragano Lituano: