Dizionario Polacco - Inglese

język polski - English

imię in inglese:

1. first nameInglese parola "imię"(first name) si verifica in set:

Hot Spot lista słówek z rozdziału pierwszego
Człowiek cz. 1 – Personal data & Appearance
Personal data / Dane osobowe (eng-pol)
dane osobowe i części ciała
Człowiek: Dane osobowe, Wygląd zewnętrzny, Styl (p...

2. a nameInglese parola "imię"(a name) si verifica in set:

Lezione 009 cz 1 rezerwowanie pokoju
Top 1000 Polish nouns 1 - 50 - 1000 najważniejszyc...
English Top 1000 150-200
UNIT 1.1 - The company
Lesson 1 / Lekcja 1

3. given name


My given name is Nicholas.
Gaius was his given name, one of only eight names which could be given to boys. Julius was the family name. Caesar, the name of Gaius branch of the Julius family, which originally meant hairy.
Monique is a female given name, the original form of Monica.

Inglese parola "imię"(given name) si verifica in set:

wladaj i gadaj lesson 1
Człowiek cz.1
Władek rozdział 1 Cześć
Władaj i gadaj
Człowiek Angielski upper

4. forename


His forename is John.

Inglese parola "imię"(forename) si verifica in set:

Fiszki z książki - "Mothers to Men" (Zona Gale)
Fiszki z książki - "Library Cataloguing" (J. Henry...
Fiszki z książki - "How to Make an Index" (Henry B...
Moduł 1 (2) Talking to People
Fiszki z książki - "A Hundred and Seventy Chinese ...

5. christian nameInglese parola "imię"(christian name) si verifica in set:

Metoda Callana stage 5 lesson 61-62
callan 5 lesson 62
CALLAN lesson 62

6. name's


My name's Jack.
Jigsaw refers to a fret saw - that's how the name's origin was derived.
My name's Cyril; pleased to meet you!

Inglese parola "imię"(name's) si verifica in set:

Fiszki z książki - "Fresh Air Fiend" (Kris Neville)
Fiszki z książki - "Storm-Bound or, A Vacation Amo...
Fiszki z książki - "Nelly's Silver Mine A Story of...