Dizionario Polacco - Inglese

język polski - English

najbliższy krewny in inglese:

1. next of kin next of kin


In the unfortunate event of an accident, please complete your next of kin details below
The police suspect the identity of the kidnapped man, but they haven't yet informed his next of kin
When I arrived in New York, my next of kin greeted me warmly and showed me round Greenpoint.
Doctor wanted to know if I was next of kin.
I'm her next of kin.

Inglese parola "najbliższy krewny"(next of kin) si verifica in set:

życie rodzinne i towarzyskie poziom rozszerzony LO...
5 - życie rodzinne i towarzyskie (słownictwo) cz. 1
Personal data / Dane osobowe (eng-pol)
Człowiek dane osobowe I wygląd zew
Człowiek (rozszerzone słownictwo)

2. direct relativeInglese parola "najbliższy krewny"(direct relative) si verifica in set:

Personal data/ dane osobowe
sprawdzian z czlowieka