Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24

5  2    27 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
biały
Pies mojej sąsiadki jest biały.
inizia ad imparare
blanco
El perro de mi vecina es blanco.
czarny
Jakiego koloru jest kot mojej sąsiadki, czarny czy biały?
inizia ad imparare
negro
¿De qué color es el gato de mi vecina, negro o blanco?
żółty
Gdzie jest żółty kwiat? Żółty kwiat leży na stole.
inizia ad imparare
amarillo
¿Dónde está la flor amarilla? La flor amarilla está en la mesa.
czerwony
Czerwony samochód jest nowy.
inizia ad imparare
rojo
El coche rojo es nuevo.
niebieski
Mój kolega z klasy ma niebieski rower.
inizia ad imparare
azul
Mi compañero de clase tiene una bicicleta azul.
szary
Kot mojej mamy jest szary.
inizia ad imparare
gris
El gato de mi madre es gris.
brązowy
Drzewa w parku są brązowe.
inizia ad imparare
marrón
Los árboles del parque son marrones.
zielony
Stare pociągi miasta są zielone.
inizia ad imparare
verde
Los trenes viejos de la ciudad son verdes.
różowy
Podaj mi proszę różowe czasopismo, które leży na stole.
inizia ad imparare
rosa
Dame la revista rosa que está en la mesa, por favor.
pomarańczowy
Książka do hiszpańskiego jest pomarańczowa.
inizia ad imparare
naranja
El libro de español es naranja.
fioletowy
Teczka dziewczynki jest fioletowa.
inizia ad imparare
violeta
La carpeta de la niña es violeta.
na
Książka do hiszpańskiego leży na biurku.
inizia ad imparare
encima
El libro de español está encima del escritorio.
pod
Kot śpi pod małym stolikiem w salonie.
inizia ad imparare
debajo
El gato duerme debajo de la mesa pequeña del salón.
za
Dziecko jest za domem.
inizia ad imparare
detrás
El niño está detrás de la casa.
przed
Pies znajduje się przed domem.
inizia ad imparare
en frente
El perro está en frente de la casa.
blisko
Bank jest blisko stąd.
inizia ad imparare
cerca
El banco está cerca de aquí.
daleko
Daleko mieszkasz od twojej pracy? Tak, moje praca jest daleko od domu.
inizia ad imparare
lejos
¿Vives lejos de tu trabajo? Sí, mi trabajo está lejos de mi casa.
po prawej stronie
Pan, który jest po prawej stronie, jest dyrektorem firmy.
inizia ad imparare
a la derecha
El señor que está a la derecha es el director de la empresa.
po lewej stronie
Szkoła znajduje się na lewo od hotelu.
inizia ad imparare
a la izquierda
La escuela está a la izquierda del hotel.
wewnątrz
Brązowy pies jest wewnątrz samochodu.
inizia ad imparare
dentro
El perro marrón está dentro del coche.
na zewnątrz
Kot znajduje się na zewnątrz samochodu.
inizia ad imparare
fuera
El gato está fuera del coche.
obok
Restauracja jest obok banku.
inizia ad imparare
al lado
El restaurante está al lado del banco.
między
Mój rower znajduje się między dwoma samochodami.
inizia ad imparare
entre
Mi bicicleta está entre dos coches.
tutaj
Gdzie jest mój długopis. Jest tutaj.
inizia ad imparare
aquí
¿Dónde está mi boli? Está aquí.
tam
Pani Sanchez jest tam, w środku czarnego samochodu.
inizia ad imparare
allí
La señora Sánchez está allí, dentro del coche negro.
być
Gdzie jest nauczyciel? Nauczyciel jest w szkole.
inizia ad imparare
estar
W języku hiszpańskim mamy 2 czasowniki "być": estar (używany z cechami zmiennymi) i ser (używany z cechami stałymi)
¿Dónde está el profesor? El profesor está en la escuela.
mieć
Mam jednego psa i dwa koty.
inizia ad imparare
tener
Tengo un perro y dos gatos.

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Devi essere accedere per pubblicare un commento.