Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24

5  1    27 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
biały
Czy stoły w biurze są białe?
inizia ad imparare
blanco
¿Las mesas de la oficina son blancas?
czarny
Przepraszam, czy masz czarny długopis?
inizia ad imparare
negro
Perdona, ¿tienes un boli negro?
żółty
Gdzie jest żółta teczka?
inizia ad imparare
amarillo
¿Dónde está la carpeta amarilla?
czerwony
Jaki jest czerwony samochód? Czy jest ładny czerwony samochód?
inizia ad imparare
rojo
¿Cómo es el coche rojo? ¿Es bonito el coche rojo?
niebieski
Czy jego samochód też jest niebieski?
inizia ad imparare
azul
¿Su coche es azul también?
szary
Czy twoja komórka jest szara?
inizia ad imparare
gris
¿Tu teléfono móvil es gris?
brązowy
Czyj jest brązowo-czarny pies?
inizia ad imparare
marrón
¿De quién es el perro marrón y negro?
zielony
Czy kanapa w biurze jest zielona? Jaka brzydka!
inizia ad imparare
verde
¿El sofá de la oficina es verde? ¡Qué feo!
różowy
Czyje jest różowe czasopismo?
inizia ad imparare
rosa
¿De quién es la revista rosa?
pomarańczowy
Czy książka do francuskiego jest pomarańczowa?
inizia ad imparare
naranja
¿Es naranja el libro de francés?
fioletowy
Gdzie jest fioletowa książka?
inizia ad imparare
violeta
¿Dónde está el libro violeta?
na
Czy długopis jest na stole? Nie widzę go.
inizia ad imparare
encima
¿El boli está encima de la mesa? No lo veo.
pod
Dlaczego gazeta znajduje się pod stołem?
inizia ad imparare
debajo
¿Por qué está el periódico debajo de la mesa?
za
Jak się nazywa dziecko, które znajduje się za domem?
inizia ad imparare
detrás
¿Cómo se llama el niño que está detrás de la casa?
przed
Przed twoim domem stoi samochód.
inizia ad imparare
delante
Hay un coche delante de tu casa.
blisko
Przepraszam, czy uniwersytet jest blisko stąd?
inizia ad imparare
cerca
Perdona, ¿la universidad está cerca de aquí?
daleko
A twoja praca, czy jest daleko od twojego domu?
inizia ad imparare
lejos
Y tu trabajo, ¿está lejos de tu casa?
po prawej stronie
Bank jest na prawo czy na lewo od ulicy?
inizia ad imparare
a la derecha
¿El banco está a la derecha o a la izquierda de la calle?
po lewej stronie
Kim jest mężczyzna, który znajduje się po lewej: lekarzem czy pielęgniarzem?
inizia ad imparare
a la izquierda
¿Quién es el hombre que está a la izquierda: el médico o el enfermero?
wewnątrz
Czy uczniowie są wewnątrz klasy?
inizia ad imparare
dentro
¿Los alumnos están dentro de la clase?
na zewnątrz
Jaki jest kot, który znjaduje się na zewnątrz samochodu?
inizia ad imparare
fuera
¿Cómo es el gato que está fuera del coche?
obok
Czy twoje przedsiębiorstwo znajduje się obok restauracji?
inizia ad imparare
al lado
¿Está tu empresa al lado de un restaurante?
między
Czym jest tamto, co znajduje się między samochodami? To jest pies lub kot.
inizia ad imparare
entre
¿Qué es eso que está entre los coches? Es un gato o un perro.
tutaj
Czy pan García mieszka tutaj?
inizia ad imparare
aquí
¿Vive aquí el señor García?
tam
Kto tam mieszka, w fioletowym domu?
inizia ad imparare
allí
¿Quién vive allí, en la casa violeta?
być
Gdzie jesteście? Jesteśmy w domu.
inizia ad imparare
estar
¿Dónde estáis? Estamos en casa.
mieć
Czy masz długopis? Ja nie mam.
inizia ad imparare
tener
¿Tienes un bolígrafo? Yo no tengo.

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Devi essere accedere per pubblicare un commento.