Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43

4.5  1    14 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
stać
Nauczyciel stoi, a uczniowie siedzą.
inizia ad imparare
estar de pie
El profesor está de pie y los alumnos están sentados.
siedzieć
Ojciec siedzi w salonowym fotelu.
inizia ad imparare
estar sentado
El padre está sentado en el sillón del salón.
leżeć
Matka leży na łóżku.
inizia ad imparare
estar tumbado
La madre está tumbada en la cama.
róg
W rogu salonu jest kominek.
inizia ad imparare
el rincón
En un rincón del salón está la chimenea.
grać w piłkę nożną
Dzieci nie grają w piłkę nożną w domowym ogrodzie.
inizia ad imparare
jugar al fútbol
Los niños no juegan al fúbol en el jardín de casa.
patrzeć przez okno
Babcia patrzy przez okno z drugiego piętra.
inizia ad imparare
mirar por la ventana
La abuela mira por la ventana del segundo piso.
obserwować
Matka obserwuje jak bawi się jej syn.
inizia ad imparare
observar
La madre observa como juega su hijo.
mieć w zwyczaju coś robić
Moi rodzice mają zwyczaj przygotowywania obiadu, a moi bracia i ja mamy zwyczaj obserwowania w kuchni.
inizia ad imparare
soler
Mis padres suelen preparar la comida y mis hermanos y yo solemos observar en la cocina.
mówić bardzo głośno
Sąsiedzi mówią bardzo głośno i robią nieznośny hałas.
inizia ad imparare
hablar muy alto
Los vecinos hablan muy alto y hacen un ruido insoportable.
pilny, pracowity
Mój brat jest bardzo pilny. Ja nie uczę się dużo.
inizia ad imparare
estudioso
Mi hermano es muy estudioso. Yo no estudio mucho.
przyjemny, miły
Moi sąsiedzi są bardzo sympatyczni i bardzo mili.
inizia ad imparare
agradable
Mis vecinos son muy simpáticos y muy agradables.
słuchać muzyki
Dziewczyna jest w sypialni i słucha muzyki współczesnej.
inizia ad imparare
escuchar música
La chica está en el dormitorio y escucha música moderna.
spędzać czas
Moja siostra spędza dużo czasu w łazience.
inizia ad imparare
pasar el tiempo
Mi hermana pasa mucho tiempo en el cuarto de baño.
wesoły, zabawny
Pies sąsiadów jest mały i jest bardzo zabawny.
inizia ad imparare
divertido
El perro de los vecinos es pequeño y es muy divertido.

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Devi essere accedere per pubblicare un commento.