Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66

4.5  1    22 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
sztućce
My układamy sztućce na stole przed zjedzeniem obiadu.
inizia ad imparare
los cubiertos
Nosotros ponemos los cubiertos en la mesa antes de comer.
rachunek
Oni wolą zapłacić rachunek przed zjedzeniem śniadania.
inizia ad imparare
la cuenta
Ellos prefieren pagar la cuenta antes de desayunar.
przynieść
Kelnerka przynosi kartę pani López.
inizia ad imparare
traer
La camarera trae la carta a la señora López.
wezwać, zawołać
W restauracji przed zamówieniem dania, trzeba zawołać kelnera.
inizia ad imparare
llamar
En el restaurante antes de pedir el plato, hay que llamar al camarero.
polecić
Możemy panu polecić smażoną rybę z sałatką.
inizia ad imparare
recomendar
Podemos recomendarle el pescado frito con ensalada.
zostawić napiwek
Klientka jest zadowolona i dlatego zostawia napiwek kelnerce.
inizia ad imparare
dejar propina
La clienta está satisfecha y por eso le deja propina a la camarera.
podać (danie)
Niestety, ona podaje Juanowi inne danie.
inizia ad imparare
servir
Por desgracia, ella le sirve a Juan otro plato.
zamówić
Chcę zamówić coś do przekąszenia, ale wcześniej potrzebuję przejrzeć kartę.
inizia ad imparare
pedir
Quiero pedir algo para picar, pero antes necesito mirar la carta.
wejść
Restauracja jest już zamknięta, nie możemy wejść.
inizia ad imparare
entrar
El restaurante ya está cerrado, no podemos entrar.
wyjść
Jedni klienci wchodzą do restauracji, inni wychodzą.
inizia ad imparare
salir
Unos clientos entran en el restaurante, otros salen.
chcieć
Ana i Amelia chcą zupę pomidorową.
inizia ad imparare
querer
Ana y Amelia quieren sopa de tomate.
sztućce
Kiedy układamy sztućce na stole?
inizia ad imparare
los cubiertos
¿Cuándo ponemos los cubiertos en la mesa?
rachunek
Jak Ana płaci rachunek: kartą kredytową czy gotówką?
inizia ad imparare
la cuenta
¿Cómo paga Ana la cuenta: con tarjeta de crédito o en efectivo?
przynieść
Co na ogół przynoszą kelnerzy przed obiadem?
inizia ad imparare
traer
¿Qué traen los camareros generalmente antes de la comida?
wezwać, zawołać
Kogo wołasz, kiedy potrzebujesz pomocy?
inizia ad imparare
llamar
¿A quién le llamas cuando necesitas ayuda?
polecić
Jakie danie mi polecacie?
inizia ad imparare
recomendar
¿Qué plato me recomendáis?
zostawić napiwek
Dlaczego klientka zostawia napiwek kelnerce?
inizia ad imparare
dejar propina
¿Por qué la clienta deja propina a la camarera?
podać (danie)
Co mówi kelner klientowi, kiedy podaje obiad?
inizia ad imparare
servir
¿Qué dice el camarero al cliente cuando sirve la comida?
zamówić
Jakie przekąski zamawiają Ana i Carlos?
inizia ad imparare
pedir
¿Qué tapas piden Ana y Carlos?
wejść
Dlaczego stoisz i nie wchodzisz do restauracji?
inizia ad imparare
entrar
¿Por qué estás de pie y no entras en el restaurante?
wyjść
Co mówimy naszym kolegom z pracy, kiedy wychodzą wieczorem z biura?
inizia ad imparare
salir
¿Qué decimos a nuestros compañeros de trabajo cuando salen de la oficina por la tarde?
życzyć sobie
Dzień dobry, czego sobie Państwo życzą na pierwsze danie?
inizia ad imparare
desear
Buenos días, ¿qué desean de primero?

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Devi essere accedere per pubblicare un commento.