Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83

4.5  1    15 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
komuś jest wszystko jedno
Wszystko mi jedno czy pojedziemy na wakacje nad morze czy w góry.
inizia ad imparare
darle igual
Me da igual si vamos de vacaciones al mar o a la montaña.
sądzić, wydawać się, wyglądać
Co sądzisz o siostrze Jordiego?
inizia ad imparare
parecer
¿Qué te parece la hermana de Jordi?
czuć się
Jak się czujecie, kiedy jesteście na egzaminie?
inizia ad imparare
sentirse
¿Cómo os sentís cuando estáis en el examen?
pewny siebie
Tom Cruise jest bardzo pewny siebie.
inizia ad imparare
seguro de sí mismo
Tom Cruise es muy seguro de sí mismo.
całować
Czy pani López całuje swoje wnuki, kiedy się z nimi wita?
inizia ad imparare
besar
¿La señora López besa a sus nietos cuando les saluda?
śmiać się
Śmiejesz się z moich dowcipów czy z zachowania mojego psa?
inizia ad imparare
reírse
¿Te ríes de mis chistes o del comportamiento de mi perro?
poczucie humoru
Myślisz, że mówię to na poważnie? Nie masz poczucia humoru?
inizia ad imparare
sentido del humor
¿Piensas que yo lo digo en serio? ¿No tienes sentido del humor?
umówić się
O której godzinie się umawiamy: o trzeciej czy o piątej po południu?
inizia ad imparare
quedar
¿A qué hora quedamos: a las tres o a las cinco de la tarde?
komuś jest wszystko jedno
Wszystko nam jedno czy idziemy do teatru czy do kina.
inizia ad imparare
darle igual
Nos da igual ir al teatro o al cine.
czuć się
Źle się czuję. Muszę się położyć do łóżka.
inizia ad imparare
sentirse
Me siento mal. Tengo que tumbarme en la cama.
pewny siebie
Jesteście bardzo pewni siebie. Potraficie podejmować szybkie decyzje.
inizia ad imparare
seguro de sí mismo
Sois muy seguros de sí mismos. Sabéis tomar decisiones rápidas.
całować
Elena lubi całować swojego narzeczonego.
inizia ad imparare
besar
A Elena le gusta besar a su novio.
śmiać się
Kiedy pani Muñoz opowiada dowcipy, zawsze się śmieję.
inizia ad imparare
reírse
Cuando la señora Muñoz cuenta chistes, siempre me río.
poczucie humoru
Paula ma poczucie humoru. Wie jak rozśmieszyć inne osoby.
inizia ad imparare
sentido del humor
Paula tiene sentido del humor. Sabe cómo hacer reír a otras personas.
umówić się
W każdy piątek państwo García umawiają się w restauracji "Rosa".
inizia ad imparare
quedar
Todos los viernes los señores García quedan en el restaurante "Rosa".

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Devi essere accedere per pubblicare un commento.