Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86

4.5  1    29 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
gościnny
Polacy słyną wśród innych narodów z tego, że są gościnni.
inizia ad imparare
hospitalario
Los polacos son muy conocidos entre otras naciones por ser hospitalarios.
pochodzenie
Flamenco to hiszpański taniec o cygańskim pochodzeniu...
inizia ad imparare
el origen
El flamenco es una danza española de origen gitano.
identyfikować się
W Hiszpanii ludzie bardzo się identyfikują ze swoim rodzimym regionem.
inizia ad imparare
identificarse
En España la gente se identifica mucho con su región de origen.
skarżyć się, narzekać, reklamować
W Norwegii ludzie skarżą się na brak słońca.
inizia ad imparare
quejarse
En Noruega la gente se queja por la falta de sol.
wada
Polacy posiadają wielką wadę narzekania na wszystko.
inizia ad imparare
el defecto
Los polacos poseen un gran defecto de quejarse por todo.
zwyczaj
Ojciec Any ma zwyczaj wczesnego wstawania.
inizia ad imparare
la costumbre
El padre de Ana tiene la costumbre de levantarse temprano.
dotykać się
Ludzie się dotykają i obejmują, kiedy chcą wyrazić miłość.
inizia ad imparare
tocarse
La gente se toca y abraza cuando quiere expresar amor.
dawać buziaka
W Hiszpanii istnieje zwyczaj dawania dwóch buziaków na powitanie.
inizia ad imparare
dar un beso
En España existe la costumbre de dar dos besos para saludar.
korzystać, cieszyć się
W lecie ludzie pracują mniej i korzystają z wakacji.
inizia ad imparare
disfrutar
En verano la gente trabaja menos y disfruta de las vacaciones.
zgadywać, odgadywać
Nikt nie ma szklanej kuli, aby odgadywać (przewidywać) przyszłość.
inizia ad imparare
adivinar
Nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro.
regionalizm
W Polsce mówi się tylko jednym językiem i nie ma silnych regionalizmów.
inizia ad imparare
el regionalismo
En Polonia se habla solo un idioma y no hay regionalismos fuertes.
otwarty
María jest otwarta i wchodzi łatwo w kontakty z innymi ludźmi, dlatego ma wielu znajomych.
inizia ad imparare
abierto
María es abierta y entra fácilmente en contacto con la gente, por eso tiene muchos conocidos.
wesoły
Mówi się, że Hiszpanie są otwarci, weseli i że bardzo lubią wychodzić w nocy.
inizia ad imparare
alegre
Se dice que los españoles son abiertos, alegres y que les gusta mucho salir por la noche.
zdrowy
Dieta śródziemnomorska jest bardzo zdrowa, pije się dużo wina i je się owoce morza oraz ryby.
inizia ad imparare
saludable
La dieta mediterránea es muy saludable, se bebe mucho vino y se come marisco y pescado.
wkładać
Zawsze wkładam swoje długopisy do piórnika, żeby ich nie zgubić.
inizia ad imparare
meter
Siempre meto mis bolígrafos en el plumero para no perderlos.
wyjmować
Muszę wyjąć kurczaka z piekarnika, bo może się spalić.
inizia ad imparare
sacar
Tengo que sacar el pollo del horno porque puede quemarse.
iść na drinka
W piątki wieczorem wychodzę na drinka ze swoimi przyjaciółmi.
inizia ad imparare
salir de copas
Los viernes por la tarde salgo de copas con mis amigos.
iśc na zakupy
Lodówka jest pusta. Trzeba iść na zakupy.
inizia ad imparare
ir de compras
El frigorífico está vacío. Hay que ir de compras.
dzielić się
W Hiszpanii, gdy idzie się do baru coś zjeść, przyjaciele dzielą się między sobą przekąskami.
inizia ad imparare
compartir
En España cuando se va de tapas por la noche a un bar, se comparte la comida entre amigos.
używać
Wolę używać długopisu niż pióra, ponieważ pióro plami kartki.
inizia ad imparare
usar
Prefiero usar el bolígrafo que la pluma, porque la pluma mancha las hojas.
budować
Murarze i architekci zajmują się budowaniem domów.
inizia ad imparare
construir
Los albañiles y arquitectos se ocupan de construir casas.
polepszać, poprawiać
Żeby polepszyć ocenę, musisz napisać egzamin od nowa.
inizia ad imparare
mejorar
Para mejorar la nota, tienes que escribir el examen de nuevo.
wyglądać
Ta dziewczyna wygląda na cudzoziemkę.
inizia ad imparare
parecer
Esa chica parece extranjera.
wybierać
Nie wiem jaki kolor powinienem wybrać.
inizia ad imparare
escoger
No sé qué color debo escoger.
witać
W Hiszpanii przy powitaniu, pyta się "cómo estás?".
inizia ad imparare
saludar
En España al saludar se pregunta „cómo estás?”.
być zestresowanym
Jestem zestresowany, bo nie umiem prawie nic i mogę oblać egzamin.
inizia ad imparare
estar estresado
Estoy estresado, porque no sé casi nada y puedo suspender el examen.
świętować
W Polsce Dzień Matki świętuje się 26 maja.
inizia ad imparare
celebrar
En Polonia el día de la madre se celebra el 26 de mayo.
pozwalać
W Hiszpanii prawo nie pozwala sprzedawać narkotyków.
inizia ad imparare
permitir
En España la ley no permite vender drogas.
utrzymywać, zachowywać
W Hiszpanii kiedy kobieta wychodzi za mąż, zachowuje swoje nazwisko.
inizia ad imparare
mantener
En España cuando una mujer se casa mantiene sus apellidos.

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Devi essere accedere per pubblicare un commento.