Empower unit 1

 0    86 schede    at1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
poddać się
inizia ad imparare
to give up
przestać próbować
inizia ad imparare
stop trying
przestać próbować
inizia ad imparare
stop trying
spróbować
inizia ad imparare
try out
zobaczyć czy zadziała
inizia ad imparare
try to see if it works
spróbować czy się uda
inizia ad imparare
have a go at
tak trzymaj
inizia ad imparare
keep it up
nie przedstawiaj próbować
inizia ad imparare
not stop trying
starać się, włożyć wysiłek
inizia ad imparare
make an effort
udać się
inizia ad imparare
manage to
udać się
inizia ad imparare
work out
z powodzeniem
inizia ad imparare
successfully
powieść się
inizia ad imparare
succeed
starają się ciężko
inizia ad imparare
try hard
uparty
inizia ad imparare
stubborn
uparty (na a)
inizia ad imparare
abstinate
trzymać się
inizia ad imparare
keep to
lojalny
inizia ad imparare
loyal
namiętny, pasjonujący
inizia ad imparare
passionate
obecnie, obecny
inizia ad imparare
currently
badacz
inizia ad imparare
researcher
członek
inizia ad imparare
member
personel
inizia ad imparare
staff
energia alternatywna
inizia ad imparare
alternative energy
entuzjastyczny
inizia ad imparare
enthusiastic
egoistyczny
inizia ad imparare
selfish
samo co
inizia ad imparare
self confident
przestraszony / wystraszony
inizia ad imparare
afraid
niezależnie
inizia ad imparare
independently
Zadania
inizia ad imparare
tasks
optymistyczny
inizia ad imparare
optimistic
nawet
inizia ad imparare
even
W poprzek problemów
inizia ad imparare
Across problems
arogancki
inizia ad imparare
arrogant
zdenerwowany
inizia ad imparare
upset
wrażliwy
inizia ad imparare
sensitive
w ciągu nocy
inizia ad imparare
overnight
naiwny
inizia ad imparare
naive
doświadczenie
inizia ad imparare
experience
nie przychylne,
inizia ad imparare
unsympathetic
motywowany
inizia ad imparare
motiveited
interesujący
inizia ad imparare
interesting
szacunek
inizia ad imparare
respect
krytykować
inizia ad imparare
criticise
się zdecydować
inizia ad imparare
make up my mind
robi różnicę
inizia ad imparare
makes a difference to
zrozumieć
inizia ad imparare
make out
musiał dokonać
inizia ad imparare
have to make
zrobić to najlepiej
inizia ad imparare
make to the Best of it
w celu uzupełnienia
inizia ad imparare
to make up
mieć sens
inizia ad imparare
make sense
pogodzić się z ludźmi
inizia ad imparare
make up with people
opiekować się
inizia ad imparare
to take care of sth/sb
sprawdzać
inizia ad imparare
to check
podziwiać
inizia ad imparare
admire
rodzaje ludzi
inizia ad imparare
kinds of people
obszar pracy
inizia ad imparare
area of work
szukać
inizia ad imparare
to look for
Przeprowadził kilka badań
inizia ad imparare
Carried out some research
założyć własną firmę
inizia ad imparare
set up their own company
miał trening
inizia ad imparare
had Training
początkowo
inizia ad imparare
initially
trudny, stanowiący wyzwanie
inizia ad imparare
challenging
prowadzenia eksperymentów
inizia ad imparare
conduct experiments
zdecydowany
inizia ad imparare
determined
inspiri
inizia ad imparare
inspiring
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
uczciwy
inizia ad imparare
honest
doktor/doktorat
inizia ad imparare
PhD
przypadek
inizia ad imparare
case
wpływ
inizia ad imparare
influence
tło, tło pochodzenia
inizia ad imparare
background
potem
inizia ad imparare
afterwards
złe nawyki
inizia ad imparare
bad habits
dostosować się do nowych nawyków
inizia ad imparare
adapt to new habits
bardziej prawdopodobne
inizia ad imparare
more likely
szansę spróbować czegoś nowego
inizia ad imparare
chance to try something new
zabawa
inizia ad imparare
fun to do
Tylko
inizia ad imparare
Just
chciałem zrobić
inizia ad imparare
wanted to do
dołożyć starań,
inizia ad imparare
make an effort
trudny
inizia ad imparare
difficult
Wschód słońca
inizia ad imparare
Sun rise
wstać wcześnie rano
inizia ad imparare
get up early in the morning
obejść się, zabrać się za coś
inizia ad imparare
get round to
wart, warte zachodu
inizia ad imparare
worthwhile

Devi essere accedere per pubblicare un commento.