ENGLISH - LESSON 66

 0    30 schede    deleted-266246
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nadmierne pragnienie
inizia ad imparare
polydipsia
siny (formal)
inizia ad imparare
livid
After a week, the flesh was livid.
blady (literary)
inizia ad imparare
livid
Why are you so livid? Are you sick?
wściekły
inizia ad imparare
livid
He was livid that I lied to him.
wściekłość
inizia ad imparare
lividity = lividness
bladość
inizia ad imparare
lividity = lividness
sino, blado
inizia ad imparare
lividly
facet, gość (BrE informal)
inizia ad imparare
bloke
jak każdy inny człowiek, jak każda inna osoba
inizia ad imparare
as the next man / person / guy / bloke / fella
staroskandynawski
inizia ad imparare
Norse (proto-Norse)
niepamiętny, odwieczny
inizia ad imparare
immemorial
pamiątkowy, upamiętniający (poświęcony czyjejś pamięci)
inizia ad imparare
memorial
pomnik (poświęcony czyjejś pamięci)
inizia ad imparare
memorial
niepamiętne czasy
inizia ad imparare
time immemorial
od niepamiętnych czasów
inizia ad imparare
immemorially
przedstawiać coś, rozpowszechniać coś
inizia ad imparare
put forth
rozwijać się (np. o liściach na drzewie) (formal)
inizia ad imparare
put forth
wywołać coś, przynieść coś (np. ból, cierpienie)
inizia ad imparare
bring sth forth = bring forth sth
wzbudzać coś, wywoływać coś (np. określoną reakcję)
inizia ad imparare
call sth forth = call forth sth
kanapa, sofa
inizia ad imparare
settee
paluszek rybny
inizia ad imparare
fish finger = fish stick
przegroda
inizia ad imparare
partition
We needed to put a partition through the middle of our house.
rozbiór (np. kraju)
inizia ad imparare
partition
In the partition, Poland was divided into three parts.
oddzielać coś, przedzielać coś
inizia ad imparare
partition sth off
dla twojej wiadomoci
inizia ad imparare
FYI = for your information
gaz łzawiący
inizia ad imparare
Mace = tear gas
TSE
inizia ad imparare
transmissible spongiform encephalopathies
otępienie zakaźne
inizia ad imparare
transmissible dementia
CJD
inizia ad imparare
Creutzfeldt–Jakob disease
vCJD
inizia ad imparare
variant CJD

Devi essere accedere per pubblicare un commento.