English Matters 01-02

 0    106 schede    klaudiawozniak8
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
robić powtórkę
inizia ad imparare
do revise sth
regularnie
inizia ad imparare
on a regular basis
niewinny
inizia ad imparare
innocent
mieścić coś
inizia ad imparare
to house sth
uważane
inizia ad imparare
considered
niechęć
inizia ad imparare
reluctance
wystąpić
inizia ad imparare
to occur
inaczej
inizia ad imparare
unlike
pozostawać
inizia ad imparare
remain
widoczny
inizia ad imparare
visible
wygląd
inizia ad imparare
appearance
prawidłowo
inizia ad imparare
properly
zaburzony
inizia ad imparare
disrupted
celowo
inizia ad imparare
deliberately
odrzucać coś
inizia ad imparare
to reject sth
przeciętnie
inizia ad imparare
on avarage
wyzdrowienie
inizia ad imparare
recovery
uniemożliwić czemuś coś
inizia ad imparare
to deny sth
mieć obsesje na punkcie czegoś
inizia ad imparare
to fixate on sth
samoocena
inizia ad imparare
self-esteem
wskazówka
inizia ad imparare
indicator
zwrócić się z prośbą o pomoc do kogoś
inizia ad imparare
to reach out to sb
poza
inizia ad imparare
beyond
dotykać kogoś
inizia ad imparare
to plague sb
radzić sobie z czymś
inizia ad imparare
to get on with sb
przekonywać kogoś
inizia ad imparare
to convince sb
przyznaję się bez bicia
inizia ad imparare
I'm guilty as charged
oskarżyć kogoś o coś
inizia ad imparare
to accuse sb of sth
świadomy czegoś
inizia ad imparare
aware of sth
świadomy społecznie
inizia ad imparare
socially conscious
przekonać kogoś
inizia ad imparare
to convince sb
przynajmniej / co najmniej
inizia ad imparare
at least
zdawać sobie sprawę
inizia ad imparare
to realise
bezcelowy
inizia ad imparare
purposeless
rzucić światło na coś
inizia ad imparare
to shed light on something
dostosować do potrzeb klineta
inizia ad imparare
to customise sth
odbierać coś
inizia ad imparare
to pick sth up
zależeć od kogoś
inizia ad imparare
to depend on sb
w zamian
inizia ad imparare
in turn
osiągać coś
inizia ad imparare
to achieve sth
osobiście
inizia ad imparare
personally
luksus
inizia ad imparare
luxury
jednakże
inizia ad imparare
however
mylący
inizia ad imparare
confusing
bezpośrednio
inizia ad imparare
directly
obiekt
inizia ad imparare
facility
stąd też
inizia ad imparare
hence
cały
inizia ad imparare
entire
poświadczyć o czymś
inizia ad imparare
to attest to sth
zaimponować komuś
inizia ad imparare
to impress sb
luksusowo
inizia ad imparare
luxuriously
mieć udział w czymś
inizia ad imparare
to have one's share of sth
samobójstwo
inizia ad imparare
suicide
nieunikniony
inizia ad imparare
inescapable
co ciekawe
inizia ad imparare
interestingly
ozdabiać coś
inizia ad imparare
to grace sth
na podstawie czegoś
inizia ad imparare
based on sth
zasłużony, zasługujący na wyróżnienie
inizia ad imparare
meritorious
niemniej jednak
inizia ad imparare
nevertheless
mieć miejsce
inizia ad imparare
to take place
mimo że / chociaż
inizia ad imparare
although
usunąć coś
inizia ad imparare
to remove sth
jest wątpliwe aby...
inizia ad imparare
it's unlikely that...
jednakże
inizia ad imparare
however
przedwczesny
inizia ad imparare
premature
mieć coś/kogoś dosyć
inizia ad imparare
to be fed up with sth/sb
przedawkować/ przedawkowanie
inizia ad imparare
overdose
z powodu czegoś
inizia ad imparare
due to sth
stwierdzić coś
inizia ad imparare
to conclude sth
odmówić czegoś
inizia ad imparare
to refuse sth
wychodzić na jaw
inizia ad imparare
to emerge
efekt uboczny
inizia ad imparare
side effect
być zaangażowanym w coś
inizia ad imparare
to be committed to sth
powstrzymać kogoś od robienia czegoś
inizia ad imparare
to prevent somebody from doing something
ostatecznie
inizia ad imparare
ultimately
okazywać się
inizia ad imparare
to prove
wyrażać coś
inizia ad imparare
to voice sth
wspominać coś
inizia ad imparare
to mention sth
postrzegać coś jako coś
inizia ad imparare
to regard sth as sth
wyjątek
inizia ad imparare
exception
skrót
inizia ad imparare
abbreviation
zwłaszcza / szczególnie
inizia ad imparare
especially
paść ofiarą kogoś / czegoś
inizia ad imparare
to fall victim to somebody/something
utrzymywać coś
inizia ad imparare
to maintain sth
pogląd, spojrzenie
inizia ad imparare
outlook
wydawać się
inizia ad imparare
to appear
z pewnością
inizia ad imparare
certainly
w rzeczy samej / istotnie/rzeczywiście
inizia ad imparare
indeed
review
inizia ad imparare
przegląd
poręczny, użyteczny, praktyczny
inizia ad imparare
handy
pojawiać się
inizia ad imparare
to come up
przejście dla pieszych
inizia ad imparare
a pedestrian crossing
uważaj na kogos
inizia ad imparare
be aware of sb
Nadchodzący, najbliższy
inizia ad imparare
upcoming
zakazany
inizia ad imparare
prohibited
przekonać
inizia ad imparare
to convince
przekraczać coś
inizia ad imparare
to exceed sth
stopniowo
inizia ad imparare
gradually
konieczność
inizia ad imparare
necessity
zastosowanie
inizia ad imparare
application
wymienny
inizia ad imparare
interchangeable
zwracać uwage na cos
inizia ad imparare
to pay attention to sth
podkreślać coś
inizia ad imparare
to emphasise sth
bez względu na coś
inizia ad imparare
irrespective of sth
za pomocą czegoś
inizia ad imparare
by means of sth
niedojrzały
inizia ad imparare
immature

Devi essere accedere per pubblicare un commento.