ESL 1191 – Living on the Fringes of Society

 0    17 schede    gzalesinski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pasować, wpasować się (np. do grupy ludzi)
inizia ad imparare
fit in
marginalizować, bagatelizować
inizia ad imparare
marginalize
alienacja, wyobcowanie
inizia ad imparare
alienation
masa, kupa
Powiedziałem o tobie masę złych rzeczy.
inizia ad imparare
bunch
I have said a bunch of bad things about you
psycho-bełkot
język, który używa słownictwa z dziedziny psychologii, często niepoprawnie
inizia ad imparare
psycho-babble
a language that uses jargon from psychology, often inaccurately
brać, rozważać, traktować
inizia ad imparare
treat
obywatele drugiej kategorii
inizia ad imparare
second-class citizens
w oddaleniu, daleko od siebie
Jak bardzo oddalone są tamte dwa miasta?
inizia ad imparare
apart
How far apart are those two cities?
wygnaniec, wyrzutek (np. społeczeństwa)
inizia ad imparare
outcast
dostęp, wstęp (prawo dostępu do jakiegoś miejsca lub materiałów)
Policja zdobyła dostęp do jego osobistej kartoteki
inizia ad imparare
access
The police gained access to his personal files
przywilej, uprawnienie
inizia ad imparare
privilege
unikać, wystrzegać się, trzymać się z daleka
inizia ad imparare
shun
uboczny, poboczny
inizia ad imparare
fringe
widoczny, rzucający się w oczy, zwracający uwagę
inizia ad imparare
conspicuous
wątpić
On zawsze wątpi w swoje możliwości.
inizia ad imparare
to doubt
He always doubts his abilities
bezsensowny, absurdalny, niepoważny, śmieszny, idiotyczny
inizia ad imparare
ridiculous
udowadniać, dowodzić
Oni wiedzieli, że on to zrobił, ale nie umieli tego udowodnić
inizia ad imparare
prove
They knew that he did it but they couldn't prove it.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.