ICFE 29 kwietnia

 0    61 schede    malekkatarzyna92
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
1. To settle accounts
inizia ad imparare
uregulować rachunki
2. To settle
inizia ad imparare
pójśc na ugodę
3. To settle accounting scandal
inizia ad imparare
wyjaśnić skandal rachunkowy
4. Restate profit
inizia ad imparare
Ponownie przedstawić zyski
5. Accused of
inizia ad imparare
oskarżony o
6. Go bankrupt
inizia ad imparare
zbankrutować
7. Go bust
inizia ad imparare
splajtować
8. Shares dive
inizia ad imparare
ceny akcji spadają
9. Yet another
inizia ad imparare
jeszcze jeden
10. Assets
inizia ad imparare
aktywa
11. Expenditure
inizia ad imparare
wydatki, nakłady, rozchody
12. Cost accounting
inizia ad imparare
rachunek kosztów
13. Financial accounting
inizia ad imparare
13. Rachunkowość finansowa
14. Tax accounting
inizia ad imparare
rachunkowość podatkowa
15. Management accounting
inizia ad imparare
rachunkowośc zarządcza
16. Bookkeeping
inizia ad imparare
księgowość
17. Auditing
inizia ad imparare
17. Audyt
18. Financial records
inizia ad imparare
zapisy księgowe
19. Supply
inizia ad imparare
dostarczać
20. Proceed
inizia ad imparare
iść dalej, postępować
21. Sufficient
inizia ad imparare
wystarczający
22. A true and fair view
inizia ad imparare
rzetelny obraz
23. Reconciliation
inizia ad imparare
zgodność
24. Under
inizia ad imparare
na mocy
25. IFRS
inizia ad imparare
Międzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej
26. Income less expenditure
inizia ad imparare
Przychód pomnijeszony o rozchody
27. Self-explantory
inizia ad imparare
rozumie się samo przez się
28. To owe
inizia ad imparare
być winnym
29. Tax authorities
inizia ad imparare
władze skarbowe
30. To require
inizia ad imparare
wymagać
31. Taxable profit
inizia ad imparare
Zysk przed opodatkowaniem
32. Accounting profit
inizia ad imparare
Zysk bilansowy
33. Commision
inizia ad imparare
prowizja
34. Premiums
inizia ad imparare
Składki ubezpieczeniowe
35. Tarrifs
inizia ad imparare
Taryfy
36. Deductions
inizia ad imparare
Odliczenia
37. Minority interests
inizia ad imparare
Udziały mniejszościowe
38. Tangible assets
inizia ad imparare
Wartości materialne
39. Intangible assets
inizia ad imparare
Wartości niematerialne
40. Course of action
inizia ad imparare
Kierunek działania
41. Value of an asset
inizia ad imparare
wartość aktywa
42. Charged against
inizia ad imparare
potrącone z
43. Waste
inizia ad imparare
zużycie, strata
44. Mutual
inizia ad imparare
wzajemny
45. Trademark
inizia ad imparare
45. Znak towarowy
46. (PLC) Public Limited Company
inizia ad imparare
Publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
47. Insurance claims
inizia ad imparare
roszczenia ubezpieczeniowe
48. Continuing operations
inizia ad imparare
Działaność kontynuowana
49. Interest expense
inizia ad imparare
wydatki z tytułu oprocentowania
50. Net interest income
inizia ad imparare
Przychód netto z tytułu odsetek
51. Net trading income
inizia ad imparare
przychód netto ze sprzedaży
52. Net investment income
inizia ad imparare
Dochód z inwestycji
53. Principal transactions
inizia ad imparare
Działalność podstawowa
54. Premiums from insurance contracts
inizia ad imparare
składki z umow ubezpieczeniowych
55. Claims and benefits paid on insurance contracts
inizia ad imparare
roszczeczenia i świadczenia ubezpieczeniowe
56. Impairment charge ad other credit provisions
inizia ad imparare
odpis z tytułu utraty wartości
57. Operating expenses
inizia ad imparare
Koszty operacje
Share of post –tax results of associates and joint-ventures
inizia ad imparare
Udział w zyskach spółek zależnych po opodatkowaniu
59. Profit of disposal
inizia ad imparare
Zysk po wyzbyciu się
60. Profit before tax
inizia ad imparare
Zysk przed opodatkowaniem
61. Net profit
inizia ad imparare
Zysk netto

Devi essere accedere per pubblicare un commento.