Jak gra na instrumencie wpływa na mózg

 0    62 schede    magdalenazamorska1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ruchy
inizia ad imparare
movements
wymagany
inizia ad imparare
required
ogromne przełomy
inizia ad imparare
enormous breakthroughs
przyłączać
inizia ad imparare
hook up
zadania
inizia ad imparare
tasks
naukowcy
inizia ad imparare
researchers
wiele obszarów
inizia ad imparare
multiple areas
rozjaśniać się
inizia ad imparare
light up
od razu
inizia ad imparare
at once
przetworzyli
inizia ad imparare
they processed
odłóż to z powrotem
inizia ad imparare
put it back
zjednoczony
inizia ad imparare
unified
Ułamek sekundy
inizia ad imparare
split second
podwórko
inizia ad imparare
backyard
okazać się
inizia ad imparare
turn out
angażować
inizia ad imparare
engage
równoważny
inizia ad imparare
equivalent
jednocześnie
inizia ad imparare
simultaneously
skomplikowany, zawiły
inizia ad imparare
intricate
powiązane ze sobą
inizia ad imparare
interrelated
zadziwiająco
inizia ad imparare
astonishingly
dość nowy
inizia ad imparare
fairly new
kory słuchowe
inizia ad imparare
auditory cortices
wzmacnia
inizia ad imparare
strengthens
zastosować
inizia ad imparare
apply
świadomy
inizia ad imparare
obcious
półkule mózgu
inizia ad imparare
hemispheres of the brain
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
zawartość
inizia ad imparare
content
wyróżnia się
inizia ad imparare
excels in
powody
inizia ad imparare
reasons
podgłośń
inizia ad imparare
increase the volume
przejść przez
inizia ad imparare
get across
różnorodne trasy
inizia ad imparare
diverse routes
rozwiązywać problemy
inizia ad imparare
solve problems
funkcje wykonawcze
inizia ad imparare
executive functions
powiązane zadania
inizia ad imparare
interlinked tasks
dokładność
inizia ad imparare
attention to detail
aspekty poznawcze
inizia ad imparare
cognitive aspects
zdolność
inizia ad imparare
ability
wpływ
inizia ad imparare
impact
w rzeczy samej / istotnie
inizia ad imparare
indeed
wystawa
inizia ad imparare
exhibit
rozszerzone funkcje pamięci
inizia ad imparare
enhanced memory functions
przechowywanie
inizia ad imparare
storing
odzyskiwanie wspomnień
inizia ad imparare
retrieving memories
efektywnie
inizia ad imparare
efficiently
wydają się być używane
inizia ad imparare
appear to use
Jak na przykład
inizia ad imparare
such as
wyszukiwarka internetowa
inizia ad imparare
internet search engine
korzyści
inizia ad imparare
benefits
w przeciwieństwie do
inizia ad imparare
opposed to
zbadane
inizia ad imparare
explored
aspekty estetyczne
inizia ad imparare
aesthetic aspects
nerwowy
inizia ad imparare
neural
wrażliwy
inizia ad imparare
exposed
okres nauki muzyki
inizia ad imparare
period of music learning
wzmocnienie
inizia ad imparare
enhancement
w porównaniu do
inizia ad imparare
compared to
ostatnie badania
inizia ad imparare
recent research
zaawansowane
inizia ad imparare
advanced
ujawniając wewnętrzne rytmy
inizia ad imparare
revealing the inner rhythms

Devi essere accedere per pubblicare un commento.