Job satisfaction

 0    72 schede    radekwisniewski76
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to be promoted
inizia ad imparare
być awansowanym
incentive programme
inizia ad imparare
program motywacyjny
vacant position
inizia ad imparare
nieobsadzone stanowisko
to take revenage
inizia ad imparare
brać rewanż
to take an action
inizia ad imparare
podjąć działanie
to turn down
inizia ad imparare
odrzucić / nie akceptować; ściszyć
tactile
inizia ad imparare
dotykowy
guidelines
inizia ad imparare
wytyczne
over time
inizia ad imparare
z upływem czasu
anonymous
inizia ad imparare
anonimowy
questionnaire
inizia ad imparare
kwestionariusz
representative
inizia ad imparare
przedstawiciel
to adopt
inizia ad imparare
adoptować, przyjmować
"long hours" culture
inizia ad imparare
kultura pracy "długich godzin"
significant
inizia ad imparare
znaczący
sufficient
inizia ad imparare
wystarczający
cold-calling (n)
inizia ad imparare
przekonywanie kogoś nieznajomego do kupna lub zrobienia czegoś nowego
occupation
inizia ad imparare
okupacja, praca, zajęcie, fach
negotiater
inizia ad imparare
negocjator
to flatter
inizia ad imparare
schlebiać, pochlebić
career
inizia ad imparare
kariera
to sound out
inizia ad imparare
wysondować
off the top of my head
inizia ad imparare
bez zastanowienia
vacant
inizia ad imparare
pusty, wolny
to bear in mind
inizia ad imparare
pamiętać, brać pod uwagę
substantial
inizia ad imparare
pokaźny, istotny
to look forward to
inizia ad imparare
wyczekiwać czegoś
bonus
inizia ad imparare
premia
commission
inizia ad imparare
prowizja
praise
inizia ad imparare
pochwała
important job title
inizia ad imparare
ważne stanowisko
threat of redundacy
inizia ad imparare
zagrożenie redukcją
hard-working boss
inizia ad imparare
pracowity szef
supportive collagues
inizia ad imparare
wspierający koledzy
perks
inizia ad imparare
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
promotion opportunities/promotion prospects/promotional opportunities
inizia ad imparare
możliwości promocji / perspektywy awansu / możliwości promocji
more time off
inizia ad imparare
więcej czasu wolnego
more flexible working hours
inizia ad imparare
bardziej elastyczne godziny pracy
assessment
inizia ad imparare
ocena, oszacowanie
breakdown
inizia ad imparare
awaria
empowerment
inizia ad imparare
upoważnienie / plenipotencje
fringe benefits/perks
inizia ad imparare
świadczeń dodatkowych / profity
red tape, bureaucracy
inizia ad imparare
nadmierna biurokracja, biurokracja
remuneration
inizia ad imparare
wynagrodzenie
severance payment
inizia ad imparare
odprawa pieniężna
take industrial actions / go on strike
inizia ad imparare
podjąć akcję protestacyjną / strajkować
satisfy
inizia ad imparare
zaspokoić
motivate
inizia ad imparare
motywować
frustrate
inizia ad imparare
udaremniać, zawieść, sfrustrować
recognise
inizia ad imparare
rozpoznać, dostrzegać, uznać, poznać
to retain
inizia ad imparare
utrzymać
generous
inizia ad imparare
hojny
compensation package
inizia ad imparare
Pakiet odszkodowania
bureaucracy
inizia ad imparare
biurokracja
autonomy
inizia ad imparare
autonomia
flexible hours
inizia ad imparare
elastyczne godziny pracy
fixed hours
inizia ad imparare
Stałe godziny
league table
inizia ad imparare
Tabela ligi
recognisable
inizia ad imparare
rozpoznawalny
recognisability
inizia ad imparare
rozpoznawalność, uznawalność
frustrated
inizia ad imparare
sfrustrowany
frustrating
inizia ad imparare
denerwujący
frustration
inizia ad imparare
frustracja
satisfaction
inizia ad imparare
satysfakcja
motivation
inizia ad imparare
motywacja
motivated
inizia ad imparare
zmotywowany
downturn
inizia ad imparare
spadek koniunktury
take a credit for something
inizia ad imparare
Weź kredyt na coś
providing
Lobbies play a useful and essential role in legislative work, providing that there is transparency.
inizia ad imparare
pod warunkiem
Grupy interesu odgrywają użyteczną i ważną rolę w pracach legislacyjnych, pod warunkiem że zachowana jest przejrzystość.
assignment
inizia ad imparare
zadanie
feedback
inizia ad imparare
informacja zwrotna
overnight
inizia ad imparare
w ciągu nocy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.