Job satisfaction - useful language

 0    17 schede    radekwisniewski76
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Hello, Mr ... My name's...
inizia ad imparare
Cześć, Panie ... Nazywam się...
I work for Y. I was given your name by...
inizia ad imparare
Pracuję dla Y. Twoje nazwisko dostałem od
Z suggested I call you. He thought you might be interested in...
inizia ad imparare
Z zaproponował, żebym do ciebie zadzwonił. Pomyślał, że możesz być zainteresowany...
I was wondering if you'd be interested in...
inizia ad imparare
Zastanawiałem się, czy byłbyś zainteresowany...
Would you like some information about...
inizia ad imparare
Czy chcesz uzyskać informacje o...
KB is offering a top salary and great benefits
inizia ad imparare
KB oferuje najwyższą pensję i ogromne korzyści
It's well over six figures
inizia ad imparare
Jest ponad sześć cyfr
It's a very attractive part of the package
inizia ad imparare
To bardzo atrakcyjna część pakietu
The give staff a substantial bonus - well above the industry average
inizia ad imparare
Dajemy pracownikom znaczną premię - znacznie powyżej średniej w branży
Why don't we get together? If you're still interested...
inizia ad imparare
Dlaczego nie spotkamy się razem? Jeśli nadal jesteś zainteresowany...
People often say that to me, but
inizia ad imparare
Ludzie często mówią mi to, ale
There's another thing you should bear in mind
inizia ad imparare
Jest jeszcze jedna rzecz, o której powinieneś pamiętać
You can look at this in another way.
inizia ad imparare
Możesz spojrzeć na to w inny sposób.
I take your point, but...
inizia ad imparare
Biorę swój punkt, ale...
Perhaps we could discuss this face to face?
inizia ad imparare
Może moglibyśmy porozmawiać o tym osobiście?
Can you give me some more details?
inizia ad imparare
Czy możesz podać mi więcej szczegółów?
I'd like some time to think about this.
inizia ad imparare
Chciałbym trochę czasu o tym pomyśleć.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.