kartkówka zawodowy 1

 0    108 schede    mateuszmichalak4
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
logistyka
inizia ad imparare
logistics
zarządzanie
inizia ad imparare
management
przepływ towarów
inizia ad imparare
flow of goods
przepływ ludzi
inizia ad imparare
flow of people
miejsce pochodzenia
inizia ad imparare
point of origin
miejsce konsumpcji
inizia ad imparare
point of consumption
miejsce przeznaczenia
inizia ad imparare
point of destination
dostarczać
inizia ad imparare
to supply
właściwy produkt
inizia ad imparare
right product
właściwa ilość
inizia ad imparare
right quantity
właściwy stan
inizia ad imparare
right value
właściwe miejsce
inizia ad imparare
right place
właściwy czas
inizia ad imparare
right time
właściwy klient
inizia ad imparare
right customer
właściwy koszt
inizia ad imparare
right price
obejmować
inizia ad imparare
to include
działania wspomagające
inizia ad imparare
supporting activities
osiągnąć
inizia ad imparare
to achieve
zasada 7w
inizia ad imparare
7 rs
zarządzanie logistyczne
inizia ad imparare
logistics management
łańcuch dostaw
inizia ad imparare
supply chain
zarządzanie łańcuchem dostaw.
inizia ad imparare
supply chain management.
planować
inizia ad imparare
to plan
wdrażać
inizia ad imparare
to implement
kontrolować
inizia ad imparare
to control
sprawny, sprawnie działający
inizia ad imparare
efficient
skuteczny, efektywny
inizia ad imparare
effective
dwukierunkowy przepływ
inizia ad imparare
forward and reverse flow
przechowywanie towarów
inizia ad imparare
storage of goods
przepływ usług
inizia ad imparare
flow of services
sprostać wymaganiom
inizia ad imparare
to meet the requirements
działanie
inizia ad imparare
activity
Zarządzanie flotą
inizia ad imparare
fleet management
realizacja zamówień
inizia ad imparare
order fulfillment
sieć logistyczna
inizia ad imparare
logistics network
zarządzanie zapasami
inizia ad imparare
inventory management
planowanie podaży/popytu
inizia ad imparare
supply/demand planning
strona trzecia
inizia ad imparare
third-party
dostawcy usług logistycznych
inizia ad imparare
logistics service providers
w różnym stopniu
inizia ad imparare
to varying degrees
funkcja, zadanie
inizia ad imparare
function
wyszukiwanie źródeł zaopatrzenia
inizia ad imparare
sourcing
zaopatrzenie, zaopatrywanie
inizia ad imparare
procurement
planowanie produkcji
inizia ad imparare
production planning
planowanie, sporządzanie planów
inizia ad imparare
scheduling
pakowanie
inizia ad imparare
packaging
montaż
inizia ad imparare
assembly
obsługa klienta
inizia ad imparare
customer service
na wszystkich poziomach
inizia ad imparare
at all levels
planowanie
inizia ad imparare
planning
wykonanie
inizia ad imparare
execution
strategiczny
inizia ad imparare
strategic
operacyjny
inizia ad imparare
operational
taktyczny
inizia ad imparare
tactical
zadania integrujace, funkcja integracyjna
inizia ad imparare
integrating function
koordynować
inizia ad imparare
to coordinate
optymalizować
inizia ad imparare
to optimize
Działanie logistyczne
inizia ad imparare
logistics activity
integrować
inizia ad imparare
to integrate
sprzedaż
inizia ad imparare
sales
produkcja
inizia ad imparare
manufacturing
informatyka
inizia ad imparare
information technology
pracować dla
inizia ad imparare
to work for sb
pracować nad czymś
inizia ad imparare
to work on sth
podlegać komuś, pracować dla kogoś
inizia ad imparare
to work under sb
kierować czymś, być szefem czegoś
inizia ad imparare
to run
być odpowiedzialnym za
inizia ad imparare
to be responsible for
firma logistyczna, spółka logistyczna
inizia ad imparare
a logistics company
doświadczenie w czyms
inizia ad imparare
experience in sth
towary
inizia ad imparare
goods
kierownik/menedżer ds. transportu
inizia ad imparare
transportation manager
dział transportu
inizia ad imparare
Transportation Department
przygotowywać
inizia ad imparare
to prepare
harmonogram
inizia ad imparare
schedule
przewozić dostarczać (towary)
inizia ad imparare
to ship
dostawa
inizia ad imparare
delivery
tu: odbiór
inizia ad imparare
pick up
tu: odbiór i dostawa
inizia ad imparare
pickup and delivery
samochód ciężarowy
inizia ad imparare
truck
średnio, przeciętnie
inizia ad imparare
on average
jednostka długości =30cm
inizia ad imparare
ft
na miesiąc
inizia ad imparare
per month
odbierać, pobierać
inizia ad imparare
to pick
odbierać, pobierać
inizia ad imparare
to pick
magazyn
inizia ad imparare
warehouse
dostarczać
inizia ad imparare
to deliver
Odbiorca
inizia ad imparare
consignee
specjalista ds. logistyki
inizia ad imparare
logistics specialist
kierować, zarządzać
inizia ad imparare
to menage
transportować, przewozić
inizia ad imparare
to transport
transport, przewóz
inizia ad imparare
transportation
przewoźnik
inizia ad imparare
carrier
przewoźnik kolejowy
inizia ad imparare
rail carrier
przewoźnik drogowy
inizia ad imparare
road carrier
przychodzacy
inizia ad imparare
incoming
składnik
inizia ad imparare
ingredient
produkcja
inizia ad imparare
production
kupować, nabywać
inizia ad imparare
to purchase
logistyka
inizia ad imparare
logistics
Produkty gotowe, produkty finalne
inizia ad imparare
ready products
na czas
inizia ad imparare
timely
magazynier (odpowiedzialny za stany w magazynie)
inizia ad imparare
warehouse assistant
stan magazynowy
inizia ad imparare
inventory
aktualny
inizia ad imparare
up-to-date
zgłoszenie
inizia ad imparare
report
wysyłka (towarów)
inizia ad imparare
shipment
wymagać
inizia ad imparare
to require
czytnik kodów kreskowych
inizia ad imparare
bar code scanner

Devi essere accedere per pubblicare un commento.