Kolokacje str. 99

 0    24 schede    kordimordi123
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I'm sorry to bother you
inizia ad imparare
Przepraszam, że przeszkadzam
don't have much time to spare
inizia ad imparare
nie mam dużo czasu do stracenia
take advantage
inizia ad imparare
skorzystać
does her best
inizia ad imparare
robić co możliwe
pay close attention
inizia ad imparare
zwrócić szczególną uwagę
reminds me of
inizia ad imparare
przypomina mi
ordered to
inizia ad imparare
dostać rozkaz
with complete field equipments
inizia ad imparare
z kompletnym wyposażeniem polowym
has already been
inizia ad imparare
został już
laid the table
inizia ad imparare
nakrył do stołu
can hardly move his leg
inizia ad imparare
ledwo może ruszać nogą
uses crutches
inizia ad imparare
używa kul
make up for it
inizia ad imparare
wytłumaczyć się
been accused of commiting a crime
inizia ad imparare
został oskarżony o popełnienie przestępstwa
manage to do something
inizia ad imparare
uda się coś zrobić
reach an agreement
inizia ad imparare
osiągnąć nieporozumienie
be capable of
inizia ad imparare
być w stanie coś zrobić
take on someone else
inizia ad imparare
wziąć na kogoś innego
to score to quality
inizia ad imparare
zdobyć punkty
lacks practical knowledge
inizia ad imparare
pozbawiony praktycznej wiedzy
draw your attention
inizia ad imparare
zwrócić uwagę
makes a living as
inizia ad imparare
zarabiać na życie jako
a chimney swepper
inizia ad imparare
kominiarz
persauded someone
inizia ad imparare
przekonać kogoś

Devi essere accedere per pubblicare un commento.