KOLOKWIUM II SEMESTR

 0    114 schede    zurka28
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
firmy zależne, filie
inizia ad imparare
subsidiaries
firma internetowa
inizia ad imparare
dotcom
fuzja
inizia ad imparare
merger
przejęcie / akwizycja
inizia ad imparare
acquisition
spółka akcyjna
inizia ad imparare
joint-stock company
związki zawodowe
inizia ad imparare
trade unions
wykorzystać
inizia ad imparare
exploit
biurokratyczny
inizia ad imparare
bureaucratic
dość
inizia ad imparare
fairly
angażować
inizia ad imparare
engage
oferent np podczas licytacji w Internecie
inizia ad imparare
bidder
współpraca
inizia ad imparare
liaising
odpowiadać za coś przed kimś
inizia ad imparare
report to sb
pociągać za sobą
inizia ad imparare
entail
powierzać
inizia ad imparare
delegate
podwładni
inizia ad imparare
subordinates
być świadkiem
inizia ad imparare
witness
wyjść z
inizia ad imparare
emerge from
udusić
inizia ad imparare
strangle
wymuszone zwolnienie
inizia ad imparare
constructive dismissal
nękanie, molestowanie
inizia ad imparare
harassment
poprawa
inizia ad imparare
upswing
rzadki
inizia ad imparare
scarce
popraw się szybko
inizia ad imparare
shape up fast
informator
inizia ad imparare
whistleblower
zamożny
inizia ad imparare
wealthy
uniknięcie podatków
inizia ad imparare
evade taxes
uchylać się, omijać
inizia ad imparare
evade
odsłonić, ujawnić
inizia ad imparare
reveal
światowy
inizia ad imparare
worldwide
na całym świecie
inizia ad imparare
globally
nieszczelność; w przypadku informacji, że została ujawniona
inizia ad imparare
leak
prać
inizia ad imparare
launder
wywnioskować
inizia ad imparare
conclude
zaradny
inizia ad imparare
resourceful
nadmierna biurokracja
inizia ad imparare
red tape
przejść na wcześniejszą emeryturę
inizia ad imparare
take early retirement
tymczasowe oddelegowanie
inizia ad imparare
temporary secondment
zmiana miejsca np. pracy
inizia ad imparare
relocation
rozładowanie
inizia ad imparare
discharge
1. zwolnić (tymczasowa przerwa w pracy) 2. odpocząć dobie
inizia ad imparare
lay off
ruch w bok
inizia ad imparare
a sideways move
poziome przesunięcie
inizia ad imparare
a horizontal move
aktualizować swoje umiejętności
inizia ad imparare
update my skills
zbywalne umiejętności
inizia ad imparare
transferable skills
szklany sufit na drabinie korporacyjnej
inizia ad imparare
a glass ceiling on the corporate ladder
możliwość awansu
inizia ad imparare
opportunity for advancement
rotacja pracowników
inizia ad imparare
staff turnover
przekierunkowanie
inizia ad imparare
redeploying
1. zachować 2. zatrzymać w miejscu 3. zostać w posiadaniu
inizia ad imparare
retain
mobilność zawodowa
inizia ad imparare
job mobility
wyznaczony
inizia ad imparare
appointed
an essential job that a company is looking for someone to do
inizia ad imparare
key vacancy
1. wsiadać (np. do autobusu) 2. robić postępy
inizia ad imparare
get on
pogrubione
inizia ad imparare
in bold
decydować się na coś
inizia ad imparare
decide on something
1. odcinek 2. rozciągać, napiąć
inizia ad imparare
stretch
poręczenie, zagwarantować
inizia ad imparare
guarantee
podsumować
inizia ad imparare
recap
nabyć
inizia ad imparare
acquire
zarys, szkic
inizia ad imparare
outline
okazja, targować się
inizia ad imparare
bargain
przedstawić nowy plan
inizia ad imparare
put forward a new plan
przesunięcia swapowe
inizia ad imparare
swap shifts
zamiana, wymieniać się
inizia ad imparare
swap
ocena kogoś lub czegoś
inizia ad imparare
appraisal
lista, grafik, plan
inizia ad imparare
roster
rozpiska wczasów
inizia ad imparare
holiday roster
męski
inizia ad imparare
masculine
redukcja zatrudnienia
inizia ad imparare
downsize
nieustannie
inizia ad imparare
continually
dolny, dół, dno, koniec
inizia ad imparare
bottom
spółka z o.o.
inizia ad imparare
public limited
aktywa
inizia ad imparare
assets
znormalizowany
inizia ad imparare
standardised
hierarchiczny
inizia ad imparare
hierachical
dostosowane
inizia ad imparare
customised
spłaszczyć
inizia ad imparare
flatten
przejęcie
inizia ad imparare
takeover
materialny
inizia ad imparare
tangible
trwały
inizia ad imparare
durable
inwestorzy
inizia ad imparare
venture capitalists
dzierżawa, najem
inizia ad imparare
lease
zasady
inizia ad imparare
principles
pociągać za sobą
inizia ad imparare
entail
łańcuszek
inizia ad imparare
chain
magazyn
inizia ad imparare
warehouse
kierownik budowy
inizia ad imparare
site manager
porażka
inizia ad imparare
defeat
niezbędny, niezastąpiony
inizia ad imparare
indispensable
bardzo nerwowy
inizia ad imparare
neurotic
słownik
inizia ad imparare
glossary
szef
inizia ad imparare
chief executive
wymaga swobodnego przepływu
inizia ad imparare
requires a free flow
wykorzystać szansę, zaryzykować
inizia ad imparare
take a chance
dawać przykład
inizia ad imparare
set an example
dotrzymać terminów
inizia ad imparare
meet a deadline
dzwonić, decydować
inizia ad imparare
make a call
mieć okazję
inizia ad imparare
take an opportunity
spełniać czyjes potrzeby
inizia ad imparare
meet a need
rozumieć
inizia ad imparare
take a point
zająć stanowisko na jakiś temat
inizia ad imparare
take a position
ustawić cel
inizia ad imparare
set an objective
system premiowy
inizia ad imparare
bonus scheme
Dzienny harmonogram prac
inizia ad imparare
daily work schedule
pod warunkiem, że / o ile
inizia ad imparare
provided
strajk
inizia ad imparare
on strike
przejąć kontrolę nad sytuacją
inizia ad imparare
take control of the situation
rozkręcać z kimś biznes
inizia ad imparare
go into business with somebody
założyć firmę
inizia ad imparare
found a comapany
osiągnąć kompromis
inizia ad imparare
strike a balance
zgoda
inizia ad imparare
consensus
postawić sobie za cel
inizia ad imparare
set a target
kolejny
inizia ad imparare
consecutive

Devi essere accedere per pubblicare un commento.