kolos nr 2

 0    108 schede    mariuszolender
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uzasadniać coś
inizia ad imparare
to warrant sth
złowieszcz
inizia ad imparare
brooding
klotnia
inizia ad imparare
row
odnośnie do czegoś
inizia ad imparare
regarding sth
przechowywanie
inizia ad imparare
storage
ścinać drzewa
inizia ad imparare
to log
starozytny
inizia ad imparare
ancient
Wyznaczyć coś
inizia ad imparare
to outline sth
czasami
inizia ad imparare
at times
stosunek do czegoś
inizia ad imparare
attitude towards sth
Stawiać coś w jakimś swietle
inizia ad imparare
to reflect on sth
Postrzegać coś jako coś
inizia ad imparare
to view sth as sth
blok
inizia ad imparare
bloc
Wtrącanie sie
inizia ad imparare
meddling
środek podrażniający
inizia ad imparare
irritant
Podkopywać coś
inizia ad imparare
to erode sth
stalowy
inizia ad imparare
steely
Państwo Członkowskie
inizia ad imparare
member state
Przemierzać coś
inizia ad imparare
to navigate something
korzenie
inizia ad imparare
origins
Skromny
inizia ad imparare
Modest
wspólnie
inizia ad imparare
jointly
zarządzać czymś
inizia ad imparare
to administer sth
utorowac droge czemus
inizia ad imparare
to pave the way for sth
szeroki
inizia ad imparare
vast
prawo precedensowe
inizia ad imparare
case law
praktycznie
inizia ad imparare
virtually
bardzo niechętnie
inizia ad imparare
bedrudgingly
przychodzacy
inizia ad imparare
incoming
przyplyw
inizia ad imparare
tide
wpływać na kogoś
inizia ad imparare
to affect sb
wzniecać cos
inizia ad imparare
to draw sth
wiarygodność
inizia ad imparare
credibility
rzecznik
inizia ad imparare
proponent
równoważący
inizia ad imparare
counterbalancing
wywrzeć cos
inizia ad imparare
to exert sth
prymat
inizia ad imparare
pre-eminence
można śmiało powiedzieć że
inizia ad imparare
it's safe to say that
złożony z kogos
inizia ad imparare
composed of sb
Komisja Europejska
inizia ad imparare
the european commision
wraz z kims
inizia ad imparare
in tandem with sb
parlament
inizia ad imparare
parliament
zgodnosc
inizia ad imparare
compliance
składać się z kogos
inizia ad imparare
to consist of sb
przepytywać kogoś
inizia ad imparare
to question sb
odrzucić cos
inizia ad imparare
to reject sth
jeśli ktoś tak wybierze postanowi
inizia ad imparare
if sb so chooses
jeśli chodzi o regułę kogos
inizia ad imparare
for sb's part
rolnictwo
inizia ad imparare
agriculture
wytyczne
inizia ad imparare
guidelines
głowa państwa
inizia ad imparare
head of state
roczny
inizia ad imparare
yearly
koncensus
inizia ad imparare
concensus
ostatni, ale nie mniej ważny
inizia ad imparare
last but not least
jednakowo
inizia ad imparare
uniformly
jednoglosnosc
inizia ad imparare
unanimity
rozszerzyć coś
inizia ad imparare
to expand on sth
rozstrzygajacy
inizia ad imparare
defining
wywodzić się z czegoś
inizia ad imparare
to emanate from sth
ustalenie czegoś
inizia ad imparare
to establish sth
w praktyce
inizia ad imparare
in effect
ograniczyć coś
inizia ad imparare
to restrict sth
dyrektywa
inizia ad imparare
directive
mający zastosowanie
inizia ad imparare
applicable
wiazacy
inizia ad imparare
binding
jeżący wlosy
inizia ad imparare
hair-rising
długość
inizia ad imparare
lenght
mieć wpływ na coś
inizia ad imparare
to affect sth
chwiejny
inizia ad imparare
wonky
krzywizna
inizia ad imparare
curvature
rzutować na coś
inizia ad imparare
to impinge on sth
wymagać czegoś
inizia ad imparare
to necessitate sth
odwrócić to
inizia ad imparare
to reverse sth
warzywko
inizia ad imparare
veggie
O X przekonaniach
inizia ad imparare
x-minded
Tak zwany
inizia ad imparare
So called
wspierać
inizia ad imparare
to advance sth
zakazać czegoś
inizia ad imparare
to ban sth
żarowe żarówki
inizia ad imparare
incandescent light bulb
zamiana
inizia ad imparare
replacement
zawierać cos
inizia ad imparare
to contain sth
rtęć
inizia ad imparare
mercury
narzekać
inizia ad imparare
to complain
roztaczac
inizia ad imparare
to give sth off
nienaturalny
inizia ad imparare
unnatural
pociągający
inizia ad imparare
appealing
wykorzystać cos
inizia ad imparare
to harness sth
widoczny
inizia ad imparare
apparent
zażartować w jakiś sposób
inizia ad imparare
to quip sth
rozpocząć cos
inizia ad imparare
to go ahead
przyzwoity
inizia ad imparare
decent
z pozytywow
inizia ad imparare
on the yay side
odmalować X obraz
inizia ad imparare
to paint an X picture
wyznaczyć cel
inizia ad imparare
to set an aim
wydłużyć coś
inizia ad imparare
to lengthen sth
wycofać się z czegoś
inizia ad imparare
to withdraw from sth
zakup
inizia ad imparare
purchase
zmieniać cos
inizia ad imparare
to alter sth
wyznaczać coś
inizia ad imparare
to determine sth
dozwolony
inizia ad imparare
allowable
prostolinijnosc
inizia ad imparare
straightness
prymat
inizia ad imparare
primacy
rządzić niepodzielnie
inizia ad imparare
to regin supreme
zależeć od czegoś
inizia ad imparare
to depend on sth
utrzymywać, że
inizia ad imparare
to maintain that
twierdzić
inizia ad imparare
to assert
oznaczać coś
inizia ad imparare
to indicate sth
potwierdzić cos
inizia ad imparare
to acknowledge sth

Devi essere accedere per pubblicare un commento.