Komunikacja na lekcji francuski

 0    11 schede    martynapaszkiewicz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Odpowiedz na pytanie.
inizia ad imparare
Répondez à la question.
Odrób swoją pracę domową na
inizia ad imparare
Faites vos devoirs pour
Zanotujcie odpowiedzi w zeszycie
inizia ad imparare
Enregistrez les réponses dans le cahier
Połaczcie słowa z dwóch kolumn
inizia ad imparare
associez les mots des deux colonnes
Powtorz zdanie
inizia ad imparare
Répéter la phrase
Popraw ćwiczenie
inizia ad imparare
Améliorer l'exercice
Spojrz na tabele
inizia ad imparare
Regardez les tables
Spójrz na ilustracje
inizia ad imparare
Regardez les illustrations
przeczytaj polecenie zadania
inizia ad imparare
Lisez la consigne de l’exercice
Otworz ksiażke na stronie
inizia ad imparare
Ouvrez le livre sur la page
Zamknij ksiażkę
inizia ad imparare
Fermez votre livre

Devi essere accedere per pubblicare un commento.