KULTURA CZ III

 0    82 schede    patka6794
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ARTYKUŁ
inizia ad imparare
ARTICLE
TRANSMISJA
inizia ad imparare
BROADCAST
TRANSMISJA NA ŻYWO
inizia ad imparare
LIVE BROADCAST
TELEWIZJA KABLOWA
inizia ad imparare
CABLE TV
RYSOWNIK KRESKÓWEK
inizia ad imparare
Cartoonist
EGZEMPLARZ
inizia ad imparare
COPY
GAZETA CODZIENNA
inizia ad imparare
DAILY NEWSPAPER
REDAKTOR
inizia ad imparare
EDITOR
ODCINEK
inizia ad imparare
EPISODE
TELETURNIEJ
inizia ad imparare
QUIZ SHOW
NAGŁÓWEK PRASOWY
inizia ad imparare
HEADLINE
WYWIAD
inizia ad imparare
INTERVIEW
DZIENNIKARZ
inizia ad imparare
JOURNALIST
LIST DO REDAKCJI
inizia ad imparare
LETTER TO THE EDITOR
PRASA LOKALNA
inizia ad imparare
LOCAL PRESS
CZASOPISMO
inizia ad imparare
MAGAZINE
MAGAZYN ILUSTROWANY
inizia ad imparare
GLOSSY MAGAZINE
MAGAZYN DLA KOBIET
inizia ad imparare
WOMEN'S MAGAZINE
OSOBA ZNANA Z MEDIÓW
inizia ad imparare
MEDIA CELEBRITY
MIESIĘCZNIK
inizia ad imparare
MONTHLY
PRASA OGÓLNOKRAJOWA
inizia ad imparare
National Press
STACJA TELEWIZYJNA I RADIOWA O ZASIĘGU KRAJOWYM
inizia ad imparare
NATIONAL TV AND RADIO
SPRZEDAWCA PRASY
inizia ad imparare
NEWSAGENT
PREZENTER
inizia ad imparare
Presenter
REALITY SHOW
inizia ad imparare
REALITY SHOW
REALITY TV
inizia ad imparare
REALITY TV
PILOT DO TELEWIZORA
inizia ad imparare
REMOTE CONTROL
DONIESIENIE
inizia ad imparare
REPORT
REPORTER
inizia ad imparare
REPORTER
TELEWIZJA SATELITARNA
inizia ad imparare
SATELLITE TV
SERIAL
inizia ad imparare
SERIAL
SERIAL KOMEDIOWY
inizia ad imparare
SITCOM
TELENOWELA
inizia ad imparare
SOAP OPERA
NIEDZIELNE WYDANIE GAZETY CODZIENNEJ
inizia ad imparare
SUNDAY PAPER
GOSPODARZ TALK SHOW
inizia ad imparare
TALK SHOW HOST
TALK SHOW
inizia ad imparare
TALK SHOW
PIERWSZA STRONA GAZETY
inizia ad imparare
THE FRONT PAGE
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
inizia ad imparare
THE MEDIA
WIADOMOŚCI
inizia ad imparare
THE NEWS
KANAŁ TELEWIZYJNY
inizia ad imparare
THE CHANNEL
STUDIO TELEWIZYJNE
inizia ad imparare
THE STUDIO
TYGODNIK
inizia ad imparare
WEEKLY
KOMENTOWAĆ
inizia ad imparare
Comment
INFORMOWAĆ
inizia ad imparare
INFORM
PRZEPROWADZAĆ Z KIMŚ WYWIAD
inizia ad imparare
INTERVIEW
ZAMIEŚCIĆ COŚ NA STRONIE INTERNETOWEJ
inizia ad imparare
POST STH ON WEBSITE
SZTUKA
inizia ad imparare
ART
ALBUM O SZTUCE
inizia ad imparare
ART BOOK
GALERIA SZTUKI
inizia ad imparare
ART GALLERY
DZIEŁO SZTUKI
inizia ad imparare
BACKGROUND
KOLAŻ
inizia ad imparare
COLLAGE
PROJEKTANT
inizia ad imparare
DESIGNER
RYSUNEK
inizia ad imparare
DRAWING
WYSTAWA
inizia ad imparare
EXHIBITION
GALERIA
inizia ad imparare
GALLERY
GRAFIKA
inizia ad imparare
GRAPHICS ART
PEJZAŻ
inizia ad imparare
LANDSCAPE
MALOWIDŁO ŚCIENNE
inizia ad imparare
MURAL
MUZEUM
inizia ad imparare
MUSEUM
MALARZ
inizia ad imparare
PAINTER
OBRAZ
inizia ad imparare
PAINTING
OBRAZ OLEJNY
inizia ad imparare
OIL PAINTING
PERSPEKTYWA
inizia ad imparare
PERSPECTIVE
FOTOGRAF
inizia ad imparare
PHOTOGRAPHER
FOTOGRAFIA
inizia ad imparare
PHOTOGRAPHY
PORTRET
inizia ad imparare
PORTRAIT
RZEŹBIARZ
inizia ad imparare
SCULPTOR
RZEŹBA
inizia ad imparare
SCULPTURE
AUTOPORTRET
inizia ad imparare
SELF PORTRAIT
SZKIC
inizia ad imparare
SKETCH
MARTWA NATURA
inizia ad imparare
STILL LIFE
PRACOWNIA
inizia ad imparare
STUDIO
SZTUKI PLASTYCZNE
inizia ad imparare
VISUAL ARTS
PROJEKTOWAĆ
inizia ad imparare
PROJEKTOWAĆ in inglese
Design
RYSOWAĆ
inizia ad imparare
DRAW
MALOWAĆ
inizia ad imparare
PAINT
RZEŹBIĆ
inizia ad imparare
SCULPT
SZKICOWAĆ
inizia ad imparare
Sketch
RYSOWAĆ KREDĄ
inizia ad imparare
DRAW IN CHALK
RYSOWAĆ WĘGLEM
inizia ad imparare
DRAW IN CHARCOAL
RYSOWAĆ OŁÓWKIEM
inizia ad imparare
DRAW IN PENCIL
ROBIĆ ZDJĘCIA
inizia ad imparare
TAKE PHOTOS

Devi essere accedere per pubblicare un commento.